Mura en tegelfasad

Murad tegelfasad i grå kulör

Det kan tyckas väl drastiskt att byta fasadmaterial på sitt hus. Men i vissa situationer kan ett fasadbyte vara både önskvärt och nödvändigt. Vid byte av fasadmaterial är det vanligast att man byter ut träpanelen eller en gammal putsfasad mot tegel, för att på så sätt få en yta som kräver mindre underhåll.

Ett arbete av detta slag är ofta ganska omfattande och kräver dessutom lite vana. Men förbereder man sig noga och arbetar lugnt och metodiskt, kan även en hemmasnickare utan murarerfarenhet ge sitt hus en ny tegeldräkt.

Vid närmare eftertanke förstår man att det kan finnas många skäl till att förse sitt hus med ett nytt ansikte, det vill säga en ny fasad. Underhållet kan vara eftersatt, takbeläggningen kan ha vittrat, med sprickor och andra fasadskador som följd. Rappning och puts kan kräva tidsödande och kostsam skötsel. Spräckta asbestcementplattor kan vara missprydande.

Fasadbyten är givetvis vanligast på hus av lite äldre datum. Ofta är dessa byggda av så gediget stomvirke att åldern inte har påverkat bärkraften och spänsten. Bortsett från fasadbristerna kan huset i övrigt alltså vara värt att bevara.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Ett annat vanligt skäl till att skifta fasadmaterial, är en omfattande inre renovering. Passar man då på att också byta det yttre skiktet, förlänger man inte bara husets totala livslängd. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt att samordna arbeten, inköp av material och eventuellt maskinhyror.

Inte minst kan man vid byte av fasadskikt också passa på att tilläggsisolera utvändigt. En sådan isolering är oftast lättare och mindre omfattande än om den görs inifrån. Dessutom tär inte det nya isoleringsskiktet utifrån på den dyrbara golvytan.

Vid en tillbyggnad kan husets karaktär ändras så pass att ett fasadskifte är motiverat enbart av den anledningen. Nästan utan undantag ersätter man träfasader eller mindre vanliga material med tegel.

Detta betyder emellertid inte att man urskillningslöst och ensidigt ska utesluta andra möjligheter. Numera finns det till exempel fasadskivor av lackerad plåt som i många fall kan vara en både billigare och enklare lösning. I regel vill också byggnadsnämnden vara med att välja fasadmaterial.

Det gäller i synnerhet inom så kallade gruppbebyggelser. Innan du bestämmer material och praktiskt ger dig i kast med ombyggnadsarbetet, ska du alltså kontakta byggnadsnämnden inom din kommun.

arbetssakerhet-allmant

Artikeln fortsätter efter annonsen

Verktyg och material du behöver när du ska mura en tegelfasad:

Verktyg:
1. Hink eller murbruksbalja 2. Slagborrmaskin 3. Skyffel 4. Fogsvans 5. Murslev 6. Fogstrykare 7. Murarhammare 8. Hammare 9. Handslägga 10. Kniv 11. Vattenpass 12. Tumstock 13. Penna 14. Rotborste 15. Arbetshandskar 16. Vinkelhake 17. Murarsnöre 18. Skottkärra.

Material:
Fasadtegel, Murbruk, Isoleringsskivor, Läktvirke, Virke till stödstolpar och profiler, Vinkeljärn, Fästbrickor, stålspik och läktspik, Förankringsspik eller andra fästanordningar.

Värt att veta om murbruk

Torrbruk blandas med vanligt vatten till en smidig konsistens. Det tar ungefär tio minuter att blanda bruket och man kan under tiden justera konsistensen med vatten eller torrbruk. Däremot får man inte tillsätta vatten när bruket väl har börjat styvna.

Normalt går det åt ca 4 liter vatten till en 25-kilossäck torrbruk. Blandningen ger ca 16 liter våtbruk. Blanda vatten och torrbruk växelvis under omröring. Bruket hårdnar genom att cementen i blandningen tar upp vatten.

Därför får murbruk inte torka för snabbt. Normalt räcker väggens egen fukt, men sommartid kan man behöva vattna bruket. Gör det då försiktigt med till exempel en slang med strilmunstycke eller med en kalkborste.

Tips

Priset för olika fasadmaterial varierar en hel del – även inom de skilda grupperna. Om man utgår från fasadskivor av plåt, som är billigast, är träpanel ca 20 procent dyrare, medan tjockputs och en murad fasad kostar ca 60 respektive 80 procent mer.

I samband med ett fasadbyte finns det ofta anledning att även överväga byte av fönster, till exempel till treglasfönster.

Varning!

Kostnaderna för att byta fasadbeklädnad är så pass stora att man i första hand bör underhålla den befintliga fasaden. Kontrollera därför regelbundet det slitage som väder och vind orsakar och försök att göra något åt det.

Det betyder till exempel att hus med träpanel måste målas om regelbundet. Paneldelar som angrips av röta bör nästan undantagslöst bytas ut. En putsad fasad får ofta små skador i ytan genom att vatten tränger in i putsen och orsakar frostsprängningar under vintern.

Skador av detta slag bör lagas snarast möjligt. Får de breda ut sig är risken stor att man måste putsa om hela huset. Väst och söderfasader är nästan alltid mest utsatta och visar alltså tidigast om något är på tok.

Förberedelser

Tips!

Det är viktigt att du får en tydlig markering för den nedre murstensraden och att du sedan följer denna. Vid markering av kortare fasader klarar du dig i regel med ett långt vattenpass, men vid längre kan du behöva ett avvägningsinstrument. Rådgör med din byggvaruhandlare om vilken typ av bult och plugg som passar bäst till just din fasad.

Murning

Isolering och slutfas

Värt att veta

Observera att torktiden för murbruket i det nedersta skiftet praktiskt taget alltid är något längre än för de skift som sedan följer. Det beror på att stenarna ligger i bruk, som i sin tur vilar mot vinkeljärnen, vilka inte suger åt sig någon fuktighet.

Det finns därför anledning att vara lite extra försiktig så att dessa stenar inte rubbas när andra skiftet läggs.

Varning!

För att få hårt smutsade tegelytor rena kan man behöva ta till syra, men gör aldrig en syratvättning utan att först ta kontakt med en fackman. Normalt får du bort bruksrester genom att torrborsta med en kraftig rotborste. För att resultatet ska bli lyckat krävs att bruket har torkat, men ännu inte hunnit stelna.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.


Relaterade artiklar

Se alla tegelfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se