Tilläggsisolering av fasad och yttervägg

Tilläggsisolering av fasad

Många gamla hus har en ganska dålig isolering i väggarna. Det ger stora energiförluster när huset värms upp, och leder till stora elkostnader. Men även om tilläggsisolering är bra ur energisynpunkt, är det inte alls lika populärt att tilläggsisolera väggarna i huset som det är att isolera ett tak.

Anledningen är enkel. En tilläggsisolering av husets väggar är en ganska omfattande och dyr historia. Det naturliga är att tilläggsisolera väggarna när fasaden ändå behöver renoveras, och därmed slå två flugor i en smäll genom att också få en bättre värmeeffektivitet i huset.

Förändrat utseende

Genom att tilläggsisolera utsidan av huset kan ett hus utseende förändras rejält. I värsta fall kan det se hängigt och glåmigt ut. Men det går också att passa på att byta fasad på huset, och därmed ge huset ett rejält ansiktslyft.

Om en fasad ändå ska bytas, är det mycket lämpligt att passa på att även tilläggsisolera väggarna. Det ger en stor besparing årligen vad gäller uppvärmningskostnader.

Dyrt att tilläggsisolera fasad

Många väntar gärna med att tilläggsisolera ett hus tills dess att fasaden ändå behöver bytas ut. Det beror inte minst på att det är ett dyrt ingrepp. Det är därför inte det första som rekommenderas när det gäller att minska energikostnaderna för uppvärmning.

Det handlar istället om att passa på att minska energikostnaderna när ett hus ändå behöver en ny fasad. Då är det däremot mycket lämpligt, eftersom cirka 18 % av den värme som finns i huset försvinner ut genom väggen.

Tjocklek

Det är inte helt enkelt att svara på hur tjock en tilläggsisolering på huset ska vara. Det beror på hur huset ser ut, hur fönstren är monterade och hur takfoten är placerad. Äldre hur som inte tilläggsisolerats tidigare har ofta en isoleringstjocklek om 100 – 150 mm.

Det kan jämföras med dagens moderna hus som ofta har en isoleringstjocklek om 300 mm. Vanligaste isolermaterialen för isolering av hus från utsidan är isoleringsskivor. Mineralull och glasull är det allra vanligaste även om det finns andra alternativ.

Inifrån eller utifrån

Vad gäller fukt och inte minst utrymmesskäl är det ofta lämpligt att tilläggsisolera ett hus på utsidan av väggarna. Det är möjligt att tilläggsisolera på insidan, men det kan vara riskfyllt. I vissa fall, särskilt om huset har en spektakulär karaktär eller ett vackert och äldre utseende, kan det vara ett bra alternativ.

Det gäller dock att se upp för fuktproblem, då den gamla ytterväggen blir kallare än förut. Det i sin tur kan leda till röta och mögel, och ge stora hälsoproblem för både hus och de som bor i huset.

Material

Vilken typ av isolering som väljs är till stora delar en smakfråga. Däremot krävs det att byggtekniken anpassas efter de krav som isolermaterialet ställer, så att isoleringen blir effektiv och hållbar. Isolermaterial har olika karaktär.

En del är så kallade fibermaterial och dessa ska absolut inte genomblåsas. De ger då en dålig isoleringseffekt. Fiberisolering på vägg kräver vindtätning åt alla håll. Cellplasten däremot är ett slutet material vilket gör att den enbart behöver vindtätas vid skarvar.

Tänk på

Beräkna vilken tjocklek på isoleringen som behövs noggrant utifrån det faktiska isoleringsbehovet och hur husets utseende påverkas av isoleringen. Hur ett hus bäst ska isoleras beror också på vad fasaden består av.

Anlita gärna en fackman för att få hjälp med arbetet. Tänk på att det går att passa på att byta fasadbeklädnad när isoleringen har lagts på. Ett gammalt trähus kan till exempel kläs med putsad fasad för att få ett nyare och fräschare utseende.

Glöm inte att ansöka om bygglov om större förändringar på husets utseende ska genomföras.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se