Byta fönster – Så här gör du

byta-fonster.jpg

Byta fönster? I den här artikeln hittar du tips och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier hur man gör ett fönsterbyte.

Ett hus kan ligga mer eller mindre skyddat, men det slits ändå alltid hårt av årstidernas skiftande väder. Vissa detaljer utsätts för hårdare påfrestningar än andra. Till dessa hör byggnadens fönster. Om man försummar att underhålla sina fönster, resulterar det till slut i drag och kanske betydande värmeförluster.

När förbättrings och tätningsförsök inte ger en påtaglig effekt återstår inte mycket annat än att byta fönster. I de flesta fall är detta ett lättare jobb att byta fönster än man kanske skulle kunna tro.

När du ska byta fönster finns det idag ett stort standardsortimentet av fabrikstillverkade fönster så för det mesta hittar du den storlek du söker där. Skulle du inte hitta ett passande fönster bland standardfönstren, kan du beställa ett specialtillverkat fönster.

Detta är givetvis dyrare och du måste räkna med längre leveranstid. Utbudet av färdiga fönster är alltså ganska stort, men variationerna finns inte i alla typer och storlekar.

Kvalitets skillnaderna kan också vara stora på fönster. Köp därför inte fabrikstillverkade fönster urskiljningslöst när du ska byta fönster. Grunden är att kvalitet lönar sig i längden. Fönster och dörrar är ofta en stor investering för den enskilde husägaren.

Kontrollera om fönstret har ett bra u-värde eftersom lägre u-värde innebär mindre energiförluster genom fönstret. Ett par andra mycket viktiga detaljer är om fönstret har vänster eller högerhängd utåt eller inåtgående båge.

Tänk på att ett treglasfönster kan vara tre rutor i enkel båge eller tvåglasrutor kombinerade med enkelglasruta i två kopplade bågar.

Byta till PVC, trä eller aluminiumfönster?

När du ska byta fönster bör du också observera att fönsterbågar numera inte bara är av trä. Allt fler fönster tillverkas i plast så kallade PVC-fönster och aluminiumfönster med aluminiumprofiler eller kombinationen trä/aluminium. I och för sig har dom olika typerna funnits på marknaden ganska länge, men etableringen har tagit tid.

Fönster av PVC och aluminium besvärades nämligen länge av ”barnsjukdomar”, främst plastens ljuskänslighet och metallens kondensproblem. Men dagens PVC- och aluminiumfönster har inte längre dessa ”barnsjukdomar” om det är kvalitetsfönster.

När man ska byta fönster kan det vara lockande att välja något nytt, att till exempel byta ut ett sidohängt fönster med mittstolpe, den så kallade lodposten, och spröjsar mot ett topphängt av enlufts och panoramatyp.

I många fall är det en smakfråga, som dock bör övervägas noga. En obruten glasyta på ett äldre hus kan bli så malplacerad att husets karaktär påverkas. Men byte av fönstertyp kan också få praktiska konsekvenser.

Ett så kallat vridfönster på horisontell eller vertikal axel kan i jämförelse med en vanlig, sidhängd båge ge en känsla av instängdhet eftersom fönsteröppningen aldrig blir helt fri till exempel vid vädring.

Verktyg och material du behöver du när du ska byta fönster:

Verktyg:
Fogsvans eller ryggsåg (1) Geringslåda (2) Hammare (3) Kofot (4) Vattenpass (5) Tumstock (6) Borrmaskin (7) Skruvdragare, ev (8) Skruvmejsel (9) Montagenyckel (10) Spackel (11) Stämjärn (12) Vinkelhake (13) Borrsväng (14)

Material:
Kilar och klossar av trä, 4 av varje till var båge. Komplett fönster med bleck och foderbrädor. Fogtätningsmaterial, Spik, Skruv, Mineralull, Trälim.

Ta bort det gamla fönstret

Demontera fönsterfodren
1.Demontera fönsterfodren, både på utsidan och insidan. Använd stämjärn och hammare.

Ta bort det gamla fönstret
2.Hela det gamla fönstret ska bort. Lyft det från gångjärnen och ta av det försiktigt så att inte väggarna skadas.

Lossa skruvarna i karmsidostyckena med en skruvmejsel
3.Lossa skruvarna i karmsidostyckena. Du lossar dem lättast med hjälp av en skruvmejsel.

Ta bort karmsidostyckena
4.För att du lättare ska få loss karm-sidostyckena sågar du ett hack mitt på karmsidostycket med en fogsvans.

Bänd loss karmsidorstyckena met en kofot eller bräckjärn
5.Bänd därefter loss de itusågade karmsidostyckena, antingen med en kofot eller ett bräckjärn.Tips!

Fönsterkarmens djup ska alltid stämma överens med väggens tjocklek. Om så inte är fallet kan man lösa problemet med en så kallad utsalning. Denna består i att man på insidan av karmen limmar och spikar en läkt av sådan dimension att fönstret blir lika brett som väggen.

Glöm bara inte att det luftutrymme som uppstår mellan fönster och vägg måste fyllas med isolerande mineralull.

Sätt in det nya fönstret

Lyft ur glasbågarna och sätt in det nya fönstret
1.Lyft ur glasbågarna för att minska tyngden och skydda glaset. Lyft in ditt nya fönster i vägghålet.

Spänn fast fönstret med två kilar
2.Spänn fast fönstret med två kilar uppe och två nere – i nivå med det lodräta ram-stycket. Fäst gångjärnssidan först.

Kontrollera noga med vattenpass så att fönstret sitter perfekt i våg
3.Kontrollera noga med vattenpasset och ge dig inte förrän fönstret sitter perfekt vågrätt.

Kontrollera så att karmen är i rät vinkel
4.Kontrollera därefter att karmen är i rät vinkel. Det är den om diagonaler- är exakt lika långa.

spika ihop två hela raka lister och mät diagonalt
5.Ett säkert sätt att göra denna så kal lade korsmätning är att spika ihop två hela raka lister och mäta diagonalt.

Sätt två distansklossar på varje längsgående sida
6.Sätt nu två distansklossar på varje längsgående sida – några cm från övre respektive undre bågramen.

Förborra nära kilarna för den slutliga infästningen
7.Förborra nära kilarna för den slutliga infästningen. Du kan spika, men karmskruv ger ett bättre resultat.

Vissa fönster fästs med speciella hylsor och skruvar
8.Vissa fönster fästs med speciella hylsor och skruvar. Är fönstret försett med förborrade hål, använd karmskruv.

yttergängad zinkhylsa med genomgående stålskruv
9.Denna består av en yttergängad zinkhylsa med genomgående stålskruv, som fritt kan rotera i hylsan.

Sätt den på plats använd en eldriven skruvdragare
10.Sätt den på plats. När du gör detta har du god användning av en eldriven skruvdragare.

Provhäng fönstret och kontrollera passningen
11.Provhäng fönstret och kontrollera passningen. Med stor sannolikhet kärvar det någonstans.

Med montagenyckeln kan du skruva karmskruvens hylsa utan att röra skruven
12.Med montagenyckeln kan du skruva karmskruvens hylsa utan att röra skruven och efterjustera inåt/utåt.

Täta alla springor med mineralull
13.Dreva och täta alla springor väl med mineralull, men packa inte för hårt då kan fönsterkarmen bågna. Använd en rundad plastspackel.

Om du tätar med akrylmassa eller fogskum på insidan, får du en diffusionstät fog
14.Om du tätar med akrylmassa eller fogskum på insidan, får du en diffusionstät fog.

Såga av eventuellt utskjutande delar av kilar och klossar både ut och invändigt
15.Såga av eventuellt utskjutande delar av kilar och klossar både ut och invändigt, om dessa inte har kunnat tas bort.

Spika fast fönsterfodren både in och utvändigt
16.Spika fast fönsterfodren både in och utvändigt. Övre hörnen snedsågas i 45ø med ryggsåg och i geringslåda.

Värt att veta när du ska byta fönster

De flesta svenska fönsterfabrikanter är anslutna till SFK, som står för Svensk Fönsterkontroll. Detta innebär bland annat att tillverkning och produkter stickprovskontrolleras i kvalitetshänseende av Statens Provningsanstalt. Etiketten sitter på varje fönster och anger även tillverkarens namn och adress.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top