Hållbart och praktiskt med PVC-fönster

PVC fönster på vackert putsad fasad.

PVC fönster har länge haft en bred marknad på kontinenten, särskilt i mindre skogsbeklädda områden. I Sverige har vi istället hållit oss till de sedvanliga träfönstren, kanske tack vare den goda tillgången på råvaran och därmed det facila priset.

Men nu börjar alltfler svenska husägare bli intresserade av PVC som alternativ. Några av orsakerna är den goda totalekonomins och hållbarhetens skull. Att de sedan också nästan är underhållsfria gör inte saken sämre.

Hållbart med PVC

PVC-fönster har fått en stark position på villamarknaden tack vare det låga priset och den långa hållbarheten som erbjuds. Med ett PVC-fönster blir underhållet minimalt, och samtidigt hålls en god isolerförmåga länge. Det gör PVC till ett attraktivt material.

Det enda som behövs göras för att ett fönster i PVC ska må bra är att hålla det rent. Beslagen kan också behöva en smörjning då och då. Ibland behöver inte ens fönstret rengöras. Det har blivit populärt med så kallade självrengörande fönster, fönster som låter regn och dimma föra bort smutsen från rutan. Tänk bara på att insidan kan behöva en putsning då och då, även på dessa fönster.

Hur länge själva PVC:n håller är faktiskt än idag okänt. De har funnits på marknaden sedan 1970-talet och de flesta håller fint än.

Prismässigt

PVC-fönster, även kallade kompositfönster, är det mest ekonomiska valet av de material som fönster tillverkas i. Till att börja med är fönstren relativt billiga i inköp. De är också energisnåla. De är nämligen oftast tillverkade genom en helgjutning med flera kamrar, vilket ger fönstren en bra isoleringsförmåga, det vill säga ett lågt U-värde. Men U-värdet varierar från modell till modell av fönster.

Titta alltid på beskrivningen på det fönster som kan vara av intresse. U-värdet som anges kan också beskriva hela fönstret, själva karmen eller enbart glaset, vilket kan förvirra en del.

Karmar och färger

Karmarna på ett PVC-fönster är helfärgade. Det betyder att hela plasten har en och samma färg. Färgningen gör att även små skrapor blir osynliga, då färgen ändå blir kvar. Däremot blir det svårare att måla om sådana fönster.

Bredden på karmen på ett fönster påverkar mängden ljus som kommer in, hur luftiga de känns och hur fönstret tar sig ut från utsidan. Standardfönster i PVC är ofta något tjockare än träfönster, men det finns även PVC-fönster med smalare karm som släpper in mer ljus. Det kan kosta några kronor extra att köpa in, men å andra sidan blir känslan i huset mycket trevligare.

Två- eller treglasfönster

Ett PVC-fönster kommer både i två- och treglas. Vilket som passar bäst beror framför allt på vilken bullernivå som kan tolereras. På en lugn plats räcker tvåglasfönstren ofta utmärkt, eftersom moderna sådana ofta är isolerade nog för en normal villa. När bullernivån utanför huset däremot är mycket störande, eller kan bli det, kan treglasfönster vara på sin plats.

Aluminiumlackade

De PVC fönster som är aluminiumlackade har än lite bättre hållbarhet och ser något annorlunda ut än vanliga PVC-fönster. På insidan är ytmaterialet PVC men utifrån ser fönstren ut som aluminiumfönster. De är nämligen skodda med en aluminiumprofil, för extra skydd.

Med en sådan profil kan även ett PVC-fönster byta färg med tiden. Det är bara att byta ut profilen till en ny färg. Det är också ett bra alternativ för den som inte vill ha de färger som finns att välja mellan inom ramen för PVC-fönstren.

Dessa kommer i ett begränsat antal färger. Tyvärr gäller det också typen av design på själva fönstret. Även här finns en del begränsningar, även om urvalet växer lavinartat.

Känslan

Ett fönster påverkar helhetsintrycket för ett hus. Valet av material kring själva fönsterrutorna är därför ett viktigt val. Dagens PVC-fönster är bra mycket vackrare än första generationens plastfönster, men det finns fortfarande utseendemässiga skillnader mellan ett fönster i trä, PVC eller aluminium. Det går det inte att komma ifrån.

Men om praktisk hållbarhet och totalpris är viktigare än träkänslan kan PVC-fönster vara ett mycket attraktivt alternativ.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är också en aspekt att ta i akt vid valet av ett fönster. PVC är värmebeständigt. Det ska till höga temperaturer för att plasten ska ta eld. Det finns dock en nackdel. Såsom den oljeprodukt det är blir rökutvecklingen stor, och gaserna giftiga, när så faktiskt sker. Med tanke på det är det lika farligt att ha ett PVC-fönster som att ha ett träfönster om nu olyckan är framme.

Att välja PVC-fönster

Ett PVC-fönster är ofta ett möjligt alternativ vid fönsterbyten. Välj alltid material med omsorg och liksom med så mycket annat får du ofta den kvalitet du också betalar för. Det finns både bra och dåliga PVC-fönster på marknaden.

Tänk alltid brett när du börjar titta på nya fönster till huset, inte bara på materialet. Designen, hur fönstret öppnas, glaset i sig, inbrottssäkerhet, storlek och färg påverkar helhetsintrycket och funktionen är viktiga aspekter att fundera på likväl.

Fundera på vilka egenskaper ett fönster behöver ha för att passa i det aktuella fallet innan jämförelser görs mellan olika material. Det lönar sig i längden.

Monteringen av ett fönster är ofta en process som kräver kunskap och omsorg. Det är en bra idé att låta en fackman utföra jobbet.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se