Fönsterbyte – tips och tankar

Nya träfönster efter fönsterbyte

Lyckat fönsterbyte med nya fönster som passar in i husets stil.

När det är dags för fönsterbyte på ett hus finns det en mängd olika faktorer att ta hänsyn till. Fönster är i allmänhet dyra, och ska hålla i många år. Därför är det också viktigt att tänka igenom valet av fönster inför beställningen.

Vilka faktorer är egentligen viktiga när fönsterbeställningen ska göras? Utseende, energiklass, underhållskravet eller något helt annat?

Byter fönster

Vilka faktorer är viktiga vid fönsterbyte?

Marknaden formligen svämmar över av olika fönsteralternativ. Vissa är miljövänliga, andra energisnåla. En tredje grupp är billiga. Ytterligare andra är klassiskt designade, underhållsfria, självputsande, underhållsfria och/eller modernt utformade.

I mängden av olika typer av fönster gäller det att ha sina egna prioriteringar klara. Vilka egenskaper behöver de nya fönstren ha för att passa just dina behov. När detta väl är avgjort, är det dags att titta på vilka alternativ som finns och som uppfyller dessa krav på marknaden.

Mäter för fönsterbyte

Mäta rätt

I de allra flesta fall är det lämpligast att välja ett fönster som passar där det gamla fönstret suttit. Med samma storlek blir inte ingreppen i fasaden så stora. För att få rätt fönsterstorlek krävs då att en noggrann mätning av karmmåtten utförs.

Hur detta ska ske brukar stå angivet vid respektive fönsterförsäljningsfirmas beställningsformulär. Med en professionell hantverkare till hjälp är det en enkel sak att be honom eller henne mäta och hjälpa till vid beställningen. En professionell hantverkare som installerar fönstren är i normalfallet en god investering.

Det gäller att monteringen av fönstret blir korrekt för att fönstret verkligen ska få de egenskaper och bli så hållbart som kan förväntas. Dessutom kan hantverkaren ställas till svars om det blir något fel med fönstret som kan härledas till monteringen. Det ge en extra trygghet för husägaren.

Det kostar en del att låta installera fönster. Å andra sidan går det att nyttja rot-avdraget om företaget har en f-skattesedel, vilket alltid rekommenderas. Ta alltid in flera offerter inför en beställning. Det skapar valmöjligheter.

Målade fönster

Det kan kännas billigt och praktiskt med att beställa omålade fönster, för att sedan måla fönstren själv. Frågan är dock om det är ekonomiskt smart i längden. De fabriksmålade fönstrens färg håller bra mycket längre än en handmålning för hand efter leverans. Målningen tar också stor tid i anspråk, vilket gör att det knappast lönar sig i längden att snåla in på färgen vid en fönsterbeställning.

Problemet finns förstås inte på aluminiumfönster eller PVC-fönster. Dessa är i princip underhållsfria, även om de också behöver rengöras och gås över med jämna mellanrum. Aluminiumfönster och PVC-fönster har en klar fördel i detta, liksom i förmågan att stå emot väder och vind. Däremot ger de inte samma genuina känsla som ett träfönster ger.

Ett alternativ kan då vara att välja ett aluminiumbeklätt träfönster. Detta fönster ter sig som ett träfönster på insidan, men på utsidan skyddas träet av aluminium, som kan bytas ut vid behov.

Fast fönster i radhus

Öppningsbara fönster eller inte

Det är i huvudsak upp till var och en att välja om fönstret ska vara öppningsbart, och i så fall på vilket sätt. Det kan vara ekonomiskt att välja icke öppningsbara fönster vid ett fönsterbyte. Dessa är betydligt billigare.

Men – alla fönster i ett rum får inte vara av denna modell. Minst ett fönster i varje rum måste vara helt öppningsbart. Det är en fråga om brandsäkerhet och kan betyda en enorm skillnad i antalet flyktmöjligheter för de som blir fast inne i huset vid en eventuell brand.

Välj därför vilka fönster som ska vara fasta med omsorg. Om fönstren ska vara öppningsbara gäller det att vara på det klara med hur de ska öppnas. Ska de vara klassiskt sidohängda, och i så fall vilket håll? Ska de vara vridfönster, eller överhängda.

Återigen handlar det om tycke och smak. Olika hängningar ger olika stil på fönstret och har sina fördelar. Ett sidohängt är klassiskt och vackert, medan ett vridfönster är lätt att putsa och ställa i vädringsläge.

2- eller 3-glasfönster?

Ju fler glas som finns i ett fönster, ju fler luftspalter skapas. Det i sin tur gör att fönstren också håller isoleringen väl. Förr, innan isolerglas blev mer eller mindre standard, krävdes 3-glasfönster för att hålla isolervärdena goda. Det mantrat gäller fortfarande, för fönster som inte är en energiglasmodell.

Annars räcker det i de allra flesta fall ett välisolerat 2-glasfönster utmärkt. Att välja ett 3-glasfönster vid ett fönsterbyte kostar då mer än vad det smakar. Det kan till och med bli kontraproduktivt, då kondens har en förmåga att bildas på utsidan av dessa fönster.

Moderna fönster har en god isolerförmåga med en effektiv emissionsgas. Det gör att u-värdet kan hållas tillräckligt låg med 2-glasfönster. I vissa fall kan dock ett 3-glasfönster vara att föredra. Det handlar då om fönster som är extra utsatta för väder och vind, eller mot gator och torg som är mycket bullriga.

I grunden är det dock det totala u-värdet i förhållande till priset som fönstret har som är det intressantaste att kika lite extra på.

Energiglasfönster med bättre u-värde

Spara energi vid fönsterbyte

En viktig detalj i valet av fönster är dess isolerförmåga. Förmågan att isolera anges i fönstrets u-värde. Ju lägre detta värde är, desto bättre är fönstrets isolerförmåga. Utifrån de u-värden som fönstret får i mätningar klassas också fönstren.

A betyder högsta energiklass och den klassningen ges till fönster med ett u-värde på under 0.9. Att välja ett välisolerat fönster är en god investering på sikt. De minskar uppvärmningskostnaderna rejält. För det första blir värmespillet mindre, för det andra minskar risken för drag med nya och bra isolerade fönster.

Det gäller dock att titta på att det är hela fönstret som ingår i u-värdesberäkningen. Karmar har en tendens att släppa igenom mer kyla än vad själva fönstret gör.

Stilen

Husets hela utseende påverkas av de fönster som huset har. Om huset får nya fönster som skiljer sig i storlek eller utseende kommer det att märkas direkt. I vissa fall klart till det sämre. Det gäller även hur långt in på huskroppen fönstret placeras.

Ju längre fram mot fasaden fönstren sitter, desto vackrare ter det sig ofta utifrån. Däremot kan då också negativa effekter uppkomma, som problem med avvattning och vid infästningen. Tänk också på att om ett fönsterbyte innebär att husets karaktär eller utseende förändras på ett mer grundläggande sätt behöver kommunen kontaktas inför bytet.

Ett godkännande kan krävas från byggnadsnämnden.

Karmstorleken

Karmstorleken har stor betydelse för hur mycket ljus som släpps in i huset. Idag är det relativt enkelt att skapa stora fönster med smala karmar där fönsterytan blir så stor som möjligt. Det gäller oavsett vilket material karm och fönsterbågar är tillverkade av.

Ett stort ljusinsläpp bidrar till härlig trivsel i huset. Med icke öppningsbara fönster blir karmen extra smal, vilket gör att ljusinsläppet blir maximerat. Det är ofta ett bra budgetalternativ, åtminstone till delar av de fönster som ska bytas ut.

Finesser

Moderna fönster kan ofta beställas med en mängd finesser inbyggda. Det kan handla om säkerhetsspärrar, spröjs som är fasta eller lösa och om låsmöjligheter på själva fönstret. Låsanordningar och säkerhetsspärrar kan vara mycket lämpliga på flertalet fönster i ett hus, medan spröjsen har en förmåga att ge struktur och liv åt ett annars tråkigt fönster.

I vissa fall passar däremot inte spröjs alls, som i till exempel mer moderna villor eller villor av funkisstil. Vanligaste tillvalen gäller dock fönster med specifika egenskaper såsom självputsande fönster, säkerhetsrutor, insynsskyddade glas och solskyddsrutor. Vilka finesser som fönstret ska förses med vid ett fönsterbyte är givetvis upp till var och en att bestämma.

Mer information om fönster, energiglas och u-värden hittar du i Energimyndighetens folder om fönster. Länk till Energimyndighetens folder Fönster.

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se