You dont have javascript enabled! Please enable it! Energifönster - Bra tips om u-värde på fönster | dinbyggare.se

Energifönster – Isoleringen i fönstret anges av u-värdet

Energifönster

Enligt energimyndigheten släpper dåligt isolerade fönster och dörrar ut en tredjedel av den värme som används för att värma upp ett hus. Det säger sig självt, att bra isolering på fönstren då kan minska uppvärmningskostnaderna rejält.

Energieffektiva fönsterbyten

Vanliga tvåglasfönster är ofta dåligt isolerade och släpper ut stora mängder värme från ett hus. De släpper igenom mängder med luft i de luftspalter som skapats.

Ett vanligt problem vid fönster är kallras. Det beror ofta på dåliga fönsterlister och isolering i fönstret som gör att den inre rutan blir iskall. Värmen i ett rum, och från en person, söker sig aktivt mot det kallare område, vilket gör att vi känner obehag när vi kommer nära.

Det gör att vi gärna drar upp värmen lite extra i ett hus med den här formen av fönster. Då värmeförlusten samtidigt blir stor via fönstret, blir uppvärmningskostnaderna höga.

Isoleraglas för energifösnter

Fönster med isolerglas

Ett sätt att lösa detta på är att isolera det utrymme som finns mellan glasskivorna. Det görs genom en aluminiumram och innan fönstret blir helt tätt tillslutet fylls utrymmet mellan de två glasskivorna av en ädelgas. Gasen har en förmåga att släppa in värme, men minska energiförlusten inifrån huset.

Framför allt blir också den inre glasrutan betydligt varmare, vilket minskar risken för kallras. En sådan typ av fönster kallas för ett energieffektivt fönster, eller ett energiglas.

Energiglas kan vara av två- eller treglasmodell. Ett isolerglas av bra kvalitet kan genom sin isolerande förmåga minska uppvärmningskostnaderna i ett hus med många kronor.

Byta ut till energifönster?

Det är dyrt att byta fönster. Om de gamla är dåliga är det dock en bra investering att satsa på ett par bra energifönster. Det ger mindre utgifter för uppvärmningen till ett hus. Enligt Energimyndigheten kan en villas energinota minska med upp till 200 kronor per år för varje kvadratmeter fönster som byts ut.

Mer information om fönster, energiglas och u-värden hittar du i Energimyndighetens folder om fönster. Länk till Energimyndighetens folder Fönster.

Om fönstren däremot är helt friska, men ändå inte har den isolerförmåga som önskas finns det andra alternativ att välja på. Det kan vara lönt att istället lägga till en ruta för att skapa ett treglasfönster, eller att enbart byta ut själva glasen mot en energiglaskassett.

Bra med lågt u-värde

På varje fönster ska ett u-värde anges. Ju lägre det u-värdet är, desto mer isolerat är det. Om fönstret har ett u-värde om 1,2 eller lägre klassas det som ett energifönster.

Ett bra värde på ett fönster är ett värde om 0.9 eller lägre. De har energiklass A. De behöver inte vara märkta, men många tillverkare har valt att göra det.

Vad är transmittansvärde?

Ett annat viktigt värde för ett fönster är transmittansvärdet. Det är det värde som anger hur bra ett fönster släpper igenom ljus och värme utifrån.

Energimyndigheten rekommenderar att minst 52 procent av den inkommande solenergin bör släppas in genom ett fönster för att vara energieffektivt, liksom 63 procent av dagsljuset.

Andra faktorer spelar också roll

Förutom fönstrets beskaffenhet är monteringen och inte minst tätningen runt själva fönstret viktiga faktorer som påverkar energisvinnet i ett hus.

I många fall är det värt att låta en professionell installatör montera fönstret. Det är rotavdragsgillt för dig som husägare, vilket betyder att 30% av kostnaden för installationsarbetet är avdragsgillt.

Se också till att fönstrets tätningslister är ordentliga och hela. Oavsett hur bra installationen skett, är det också ofrånkomligt att lister lossnar och tätningar brister.

Ta alltid för vana att gå igenom fönstren med jämna mellanrum, och täta lister vid behov. Det lönar sig i längden.

Fönstertips – välj rätt fönster

1. Vilka fönster passar bäst på ditt hus?
2. Lönar det sig att köpa nya fönster?
3. Fönstrets funktion – en investering på lång sikt
4. Vilket fönster är bäst för miljön?

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se