Lönar det sig att köpa nya fönster?

Fonsterguide_del2.jpg

Idag är möjligheten att få ner energiförbrukningen en vanlig anledning till att man börjar fundera på sina fönster. Kan det möjligen löna sig att byta dem och köpa nya fönster?

Värmeförsluten genom fönstret kan bli så stor som en tredjedel av husets totala uppvärmning. Jämför man detta med att fönster på de senaste åren blivit upp till 70% energisnålare än gamla tvåglasfönster så ser man att det kan bli stora energivinster. Räcker den vinsten för att motivera nya fönster?

Effektiviseringen beror på nya tekniker. Idag erbjuder nästan alla fönstertillverkare energieffektiva treglasfönster och energisparglas. På energieffektiva fönster har två eller tre glas förslutits med luft eller ädelgas mellan rutorna. Gasen leder värme sämre än luft och ger därför bättre isoleringsförmåga.

Ytterligare energi kan man spara med energisparglas som har en metallbeläggning på en sida av rutan som reflekterar värme. Det gör att mindre värme tränger ut genom fönstret. Man kan ha en eller två energisparglas i fönsterkassetten.

Eftersom glaset även reflekterar ljus så släpper fönstret in något mindre solljus i rummet. Detta kan dock vara en fördel på sommaren då man får lägre kostnader för att kyla ett rum med ett stort fönsterparti.

Med alla dessa energisparande effekter man få fram ett fönster som har ett U-värde under 1,0. Ett klassiskt kopplat tvåglasfönster har ett U-värde på 3,0. När man bygger nytt bör man välja ett fönster med 1,0 i U-värde. När man bygger om, är det lämpligt med högst 1,2 i U-värde.

För ett träfönster brukar man utgå från en livslängd på 40 år. Energiverket delar upp kostnaderna ett fönster under hela livstiden i tre delar. Då utgör energikostnaden 86 procent, underhållskostnaden 4 procent och investeringskostnaden för ett fönster med U-värde 1,0 10 procent. Det gör att det vid nybygge ofta kan löna sig att välja ett energieffektivare fönster även om kostnaden blir något högre för själva fönstret.

Men om man har gamla men fortfarande fungerande fönster är det däremot svårare att räkna hem ett fönsterbyte, även om energikostnaderna blir lägre. Eftersom fönstren påverkar den totala energiåtgången kan det dock vara värt att titta på ett fönsterbyte i samband med att man ska byta till exempel panna eller annan uppvärmningsutrustning. Med nya fönster kanske man kan köpa en mindre anläggning och tjäna in en del av pengarna där.

Men man kan få andra fördelar som är minst lika viktiga. En fördel är tystare inomhusmiljö med bättre isolering. Mindre kallras och drag gör att man kan utnyttja sitt hem annorlunda, och kanske placera elementen på andra ställen. Bättre funktioner och lättare fönsterpustning, och kanske också mindre underhåll framöver kan vara stora fördelar.

Har man mycket fönster ska man också fundera på om det blir väldigt varmt på sommaren. Då kan man också få kostnader och energiåtgång för att kyla eller ventilera under sommaren. Sådana kostnader kan bli lägre om man väljer fönster med energisparglas som reflekterar solstrålning.

Fönsterguide – välj rätt fönster

1. Vilka fönster passar bäst på ditt hus
2. Fönstrets funktion – en investering på lång sikt
3. Vilket fönster är bäst för miljön?
4. Energifönster och u-värde på fönster

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top
Top