You dont have javascript enabled! Please enable it! Vilket fönster är bäst för miljön? Tips | dinbyggare.se

Vilket fönster är bäst för miljön?

Fönster ut mot grön miljö

Fönster ska inte bara släppa in ljus och vara snygga på insidan och på utsidan. När man väljer fönster är energiförbrukningen, kvalitet, underhållsbehov, och inte minst priset viktiga faktorer. Idag kan man också fundera på den totala miljöpåverkan.

För att välja bäst fönster för miljön är det viktigt att försöka tänka på hela fönstrets livstid. Ett dyrare fönster kan kräva mindre underhåll. Om det dessutom är energieffektiv så kan man spara in stora delar av extrakostnaden med lägre energiräkningar. Med riktigt låg energiutstrålning från fönstren kan det också vara möjligt att dra ner på uppvärmningskapaciteten vilket kan bli en stor vinstpost i den totala miljökalkylen för huset.

Vilket materialval har då minst påverkan på miljön?

Generellt kan man säga att det finns tre material att välja på: trä, aluminium och plast. Man kan också få träfönster som är klädda med aluminium på utsidan. Dessa är tillsammans med aluminiumfönster ofta dyrast, med trä i mitten på prisspektrat och plast som det billigaste alternativet.

Aluminium- liksom plastfönster är energikrävande under tillverkningen, men har lång livslängd utan underhåll som gör miljöeffekterna mindre på lång sikt. Materialen är idag också återvinningsbara. Trä är ett förnybart material, men dessa fönster underhålls med oljor och färger som har miljöpåverkan.

Hur stor den totala miljöpåverkan blir avgörs därför mycket av den verkliga livslängden. Aluminiumklädda träfönster är en miljömässigt positiv kombination eftersom materialen har mindre miljöpåverkan, men livslängden ändå är lång utan underhåll.

Ett miljövänligt alternativ kan också vara att återanvända eller renovera gamla fönster eftersom det då går åt mindre resurser och energi till tillverkningen. Man kan till exempel sätta in energisparglas i gamla fönster och få mycket energieffektiva lösningar även med en gammal karm. Men då måste man också se om tätning och passning eftersom drag genast ger stor energiförlust.

Fönstertips – välj rätt fönster

1. Vilka fönster passar bäst på ditt hus
2. Lönar det sig att köpa nya fönster?
3. Fönstrets funktion – en investering på lång sikt
4. Energifönster och u-värde på fönster

Relaterade artiklar

Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se