Fasadrenovering – Underhålla en putsad fasad

Putsfasad med ytskiktssläpp

Fasaden är husets yttersta skydd mot väder och vind, Därför är det viktigt att du ser över fasaden med jämna mellanrum, så att du undviker en mer omfattande fasadrenovering och snabbt kan laga de skador som kan uppstå med åren eftersom en fasadrenovering inte är något gör det själv arbete utan bör utföras av en kunnig entreprenör.

Om du har ett putshus med en välputsad fasad kan underhållet under 20-30 år, inskränka sig till att tvätta ren putsen från avgaser och andra feta föroreningar. Om du har otur med den putsade fasaden kan du även behöva laga sprickor och andra småskador då och då.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Putsade fasader har gamla byggtraditioner. Man putsar vanligen på tegel eller betongväggar, men även trähus kan ha putsad yta s.k. reveterad puts. För att putsen ska fästa på ett trähus klär man först fasaden med en s.k. reveteringsmatta. Reveteringsmattan består av vassmattor och finmaskigt hönsnät.

Om en murad fasad har så tunn putsyta att konturen av tegelstenarna fortfarande framträder, är ytan slammad. Oavsett vilket underlag putsen har bör du alltid laga de sprickor som med tiden kan uppstå i det tunna brukskiktet.

De flesta skador i putsen uppkommer genom frostsprängningar. Fukt har då kommit bakom putsskiktet och när kylan kommer fryser vattnet mellan vägg och puts, varvid putsen spricker.

För att få en hållbar lagning måste du knacka ner putsen 2-3 centimeter runt sprickan, borsta rent, tunngrunda och sedan fylla igen med nytt putsbruk av samma sort som resten av huset är putsat med.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Det finns även andra orsaker till att den putsade ytan får sprickor. En anledning kan vara att bruket har fått torka för snabbt efter sista påslaget, en annan att huset har fått sättningar. Den stora skillnaden mellan dessa sprickor är att torksprickor är fina och ytliga medan sättningar ger djupa sprickor. Om sättningarna är stora, kan de leda till helt andra och mera omfattande reparationer.

Om huset är tillbyggt kan man inte putsa skarven mellan den nya och den gamla byggnaden. Här ska du istället fylla med en elastisk fogmassa, som kan följa med huskropparnas olika rörelser.

Välj rätt putsbruk vid fasadrenovering

Det är mycket viktigt att du använder rätt slags putsbruk när du reparerar sprickor. Eftersom de olika blandningarna delvis har olika egenskaper blir annars resultatet att lagningen inte håller.

K-bruk: kalkbruk, består av en tredjedel kalk och två tredjedelar sand. Bruket ska blandas med vatten och eftervattnas för att inte torka alltför snabbt med nya sprickor som följd. Kalkputs suger upp fukt, men lämnar också ifrån sig lika villigt när vädret är gynnsamt. Därför är risken inte så stor att ren kalkputs “fryser” sönder.

C-bruk: cementbruk, torkar snabbare, har bättre vidhäftning och är starkare än K-bruk. C-bruk släpper inte heller lika gärna igenom fukt, men massan drar ihop sig betydligt mer än K-bruk efter härdningen. Dessa delvis motsatta egenskaper gör att rent K och C-bruk är en olämplig kombination på samma yta.

KC-bruk: kalkcementbruk, är däremot en gångbar blandning av de båda förstnämnda sorterna, det vill säga både kalk och cement ingår som bindemedel. Detta putsbruk är numera det mest vanliga.

KC-bruk kan innehålla varierande mängd cement och kalk, allt beroende på vilkas egenskaper man i första hand vill dra fördel av. I KC-bruk finns dessutom andra tillsatser för att förbättra exempelvis konsistens och porbildning.

Verktyg och material du behöver när du ska underhålla en putsad fasad:

Verktyg:
1. Hammare 2. Huggmejsel 3. Murarhammare 4. Stålborste 5. Vattenslang med strilmunstycke 6. Hink 7. Murslev 8. Rak bräda 9. Putsbräda (rivbräda) 10. Rotborste 11. Gummihandskar 12. Tvättsvamp 13. Plafondpensel 14. Skyddsglasögon 15. Högtrycksspruta, Sprutpistol, Långborste.

Material:
Putsbruk, Fasadskydd, Fasadstejp, Skyddsplast.

Laga eller putsa om

Om en fasadputs har sprickor på många ställen, eller har lagats vid upprepade tillfällen, kan det vara skäl till att putsa om hela fasaden. Innan du börjar knacka ner putsen bör du ha tagit råd av en murare eller annan fackkunnig.

Det är ett omfattande, dyrt och svårt arbete att putsa en fasad till ett helt hus. Ta därför reda på att du gjort en riktig bedömning av fasadens kondition och förhör dig samtidigt om vad det kostar att få jobbet utfört av en fackman.

Om du inte har putsat större ytor förut, kan det bli billigare att ge uppdraget åt den som kan, än att först försöka själv.

arbetssakerhet-allmant

Varning

Om du misstänker att sprickor beror på sättningsskador bör du inte laga dem omedelbart. Iakttag dem istället några veckor eller månader för att se om sprickan rör sig ytterligare. Markera ev. sprickans längd eller fotografera den, för att du ska vara helt säker i din bedömning.

Om sprickorna fortsätter att “löpa” ska du ta kontakt med en fackkunnig som kan bedöma sättningens omfattning och hur man ev. kan häva fortsatt sprickbildning. Det finns flera metoder. Om mindre sättningsskador inte längre “rör” sig är det bara att fylla igen, putsa och ev. måla.

Tips!

Hårfina sprickor kan du låta vara, lagar du dom riskerar du att lagningarna framträder tydligare än vad den hårfina sprickan gjorde. Laga sprickor som är genomgående om du kan konstatera att fukt kan tränga in sprickorna och ställa till med skador.

Om du inte kan reparera den genomgående sprickan av olika anledningar, är en temporär lösning att fylla den genomgående sprickan med en byggfog.

Om det finns utskjutande bandstål, spik eller andra metalldelar där du knackat ner puts för att laga, bör du knipsa av metallen ca 2 cm från ytan räknat. Risken är annars att metallen rostar och missfärgar putsen.

Om den putsade fasaden är målad bör du välja samma färgtyp när du målar i de lagade partierna. Om du är osäker kan du fråga i färghandeln.

Laga sprickor i putsfasad – Steg för steg

Använd huggmejsel och hammare när du ska ta bort gammal puts
1.Använd huggmejsel och hammare. Ta bort puts ca 4 cm runt sprickan så att kanterna häftar väl mot underlaget.

Underlaget ska vara rent
2.Spola och stålborsta den frilagda ytan. Underlaget ska vara rent, men vattnet gör också att bruket fäster.

Använd en kvast när du slår på grundningsbruket
3.Blanda bruk till tunngrundning. Använd en kvast och slå på den lösa vällingen. Vänta med nästa steg ca 2 tim.

När grundningen torkat lägger du på putsbruk
4.När grundningen torkat lägger du på putsbruk. Om skadan är stor kan det behövas fler påslag med en paus emellan.

Använd en rak bräda och dra av överflödigt bruk
5.Använd en helt rak bräda och dra av överflödigt bruk. Det är viktigt att lagning och gammal puts är i liv.

Ytan rivs med putsbräda i cirkelrörelser
6.När bruket styvnat något efter ca 1-2 timmar – trärivs ytan med cirklande rörelser med skånskan, d v s ett putsbräde.

Värt att veta vid fasadrenovering

Vid en fasadrenovering ska du knacka ner och laga s k bom – d v s den puts som inte häftar mot underlaget och ger ett ihåligt ljud ifrån sig när du knackar med hammaren.

Du ska också tvätta fasaden innan renoveringsarbetet. Det finns effektiva rengöringsmedel för fasader som har beläggning av både salt och fetter. Gemensamt för dessa är att de är helt verkningslösa i temperaturer under +5øC.

Gör ren den putsade fasaden

Rengör fasaden med vatten eller borste
1.Blöt upp den smutsiga fasaden ordentligt. Det går lättast med en vattenslang och strilmunstycke.

Rengör med med ljummet vatten och kvast
2.Rengör med med ljummet vatten och tvätta hela ytan med en borste.

Det går även bra att rengöra med en högtryckstvätt
3.Har du tillgång till en högtrycksspruta kan du med fördel använda denna.

Använd en svamp eller borste
4.Ta på gummihandskar. Använd en svamp eller borste och gnugga lätt på hårt smutsade partier.

Sköljer fasaden noggrant med vatten
5.När fasaden är helt fri från smuts och föroreningar sköljer du av fasaden noga.

Relaterade artiklar

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se