Mura med mursten på rätt sätt

Murar med tegelsten på rätt sätt

Murningstekniken har mångtusenåriga anor och muraryrket har alltid varit mycket respekterat. Det är säkert därför som många känner en viss rädsla för att börja arbeta med mursleven. Om du gör noggranna förberedelser innan du börjar mura och arbetar lugnt, märker du snart att det trots allt inte är så svårt.

Har du aldrig murat förr är det bra om du först provmurar några rader (skift) innan du sätter igång med det egentliga murningsarbetet. Om du ska lyckas med murningen beror på flera saker.

Först och främst bör du skaffa dig bra murarverktyg. Mursleven finns i flera storlekar. Välj slev med tanke på arbetet du ska göra, men också med tanke på att du ska orka hantera den med murbruk på. Sleven blir betydligt tyngre än du tror med bara en hand till hjälp.

Artikeln fortsätter efter annonsen

När du ska stryka fogen kan du välja mellan två verktyg fogpinnen eller fogsleven. Sleven anses lättare att använda, men pinnen är betydligt billigare i inköp. Ska du mura ett större arbete ska du absolut ha en ritning på arbetet, så att du vet att alla mått kommer att stämma. Glöm inte att ha murningsgrunden med i beräkningen, annars blir höjdmåttet fel.

Innan du börjar mura ska du dessutom sätta upp reglar exakt i lod. Markerar du varje skift en murstens höjd plus en fogbredd på reglarna och sedan följer markeringarna noga, får du en helt jämn fog. Dessutom är risken inte så stor att du murar snett när du har reglarna som stöd.

Mura med rätt val av murtegel

Valet av sten och murbruk är naturligtvis viktigt när man ska mura. Mursten eller murtegel används som ett generellt begrepp för byggmaterial som används vid murning, medan tegelsten är en specifik mursten som vanligtvis är tillverkad av lera som bränts i en ugn. Tegelsten används främst vid murning av fasader men förekommer i många andra byggsammanhang.

Det finns massivtegel och flera typer av håltegel. Håltegel, som är billigare, används i de flesta murningsarbeten. Massivtegel används vid arbeten där speciella krav ställs på murverket.

Ett exempel på detta är murade eldstäder. Vid murning av eldstäder måste dock själva eldstaden muras med eldfast tegel.

Murbruk för murning

Det vanligaste murbruket för lekmannen är torrbruk som blandas med vatten. Detta är lätt att blanda till rätt konsistens. Följ anvisningarna på säcken och tillsätt rätt vattenmängd. Blanda sedan mycket noga, så att bruket inte innehåller klumpar, men är luftigt och smidigt.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Blanda endast till så mycket bruk du beräknar att göra av med på cirka en timme när du ska mura. Efter den tiden börjar bruket styvna, separera och kvaliteten blir sämre.

Verktyg och material du behöver när du ska mura:

Verktyg:
1. Vattenpass 2. Penna 3. Måttstock 4. Murslev 5. Fogslev eller -pinne 6. Murbruksbalja 7. Murarhammare 8. Rotborste 9. Vattenslang med strilmunstycke 10. Hink. 11. Skyddshandskar 12. Skyddsglasögon 13. Dammfiltermask (skyddsmask).

Material:
Reglar, Spik, Snöre, Torrbruk, Murtegel, Murkamspik, Murtvätt eller saltsyrelösning i blandning 1:10.

Namn på tegelstenens ytor:

Namn på tegelstenens ytor

1. Liggyta 2. Koppyta 3. Löpyta

Värt att veta när du ska mura

Det vanligaste murförbandet är när du endast lägger stenen längsgående. Nästa skift läggs lika, men med en halv stens förskjutning. Munk-, löp- och kryssförband är exempel på murförband.

Förarbete innan du ska mura

Sätt upp reglar och titta med vattenpass så att det blir rakt

1. Sätt upp reglar runt det tänkta murverket. Loda in varje regel med vattenpass och förankra stadigt.

Markera tegelskiften med spik och riktsnöre

2. Mät och markera tegelskiften med spik så att du lätt kan flytta riktsnöret till ett nytt skift.

Så murar du med tegelsten

Börjar mura genom att lägga på murbruk

3. Lägg rikligt med bruk på underlaget och se till att fogen blir fylld. Dra ut bruket med slevens sida.

Mura och lägg murbruk på stenens kortsida

4. Lägg murbruk på stenens kortsida och se till att fogen blir fylld. Jämna till med sidan av mursleven.

Murar och trycker tegelstenen på plats

5. Tryck lätt tegelstenen på plats. Först nedåt och sedan mot stenen bredvid. Var noga och lyft aldrig upp en lagd sten.

Ta bort överflödigt bruk

4. Kolla att tegelstenen hamnat rätt och skär bort överflödigt bruk med mursleven. Överflödigt bruk används till nästa stötfog.

Dela en tegelsten

Ritsar tegelsten med penen på en murarhammare

1. Mät upp var på stenen du ska klyva. Ritsa med en spik eller med baksidan av murarhammaren, penen.

Delar tegelsten med murarhammare

2. Dela tegelstenen vid markeringen med ett bestämt slag av penen. Prova först på ett par övningsstenar.

Fogstrykning

Fogar med fogpinne

1. När du har murat några skift ska du fogstryka. Använd fogslev eller- pinne och forma fogen.

Borsta bort överflödigt bruk

2. Borsta bort allt överflödigt bruk från fog och sten innan murbruket hinner bränna fast.

Mura hörn

Börja med att mura upp ett hörn

1. Börja alltid att mura upp ett hörn. Mura vinkeln i första skiftet och se till att stenarna ligger omlott i nästa.

Mura upp hörnet några skift

2. Mura upp hörnet några skift. Mura de första flera stenar ut och minska sedan så att det bildas en trappstege.

Mura väggarna

3. Mura de andra väggarna och hörnen med första hörnet som riktpunkt. Låt väggarna stiga samtidigt.

Kramling

Förankrar skalmur

1. En skalmur bör alltid förankras i väggen bakom. Driv in murkamspiken mitt i fogen, strax ovanför stenen.

Lägger bruk över liggyta och spik och murar som vanligt

2. Lägg bruk över liggyta och spik och mura som vanligt. Använd ca 2 murkamsspik /m2, tätare intill en fri kant.

Värt att veta om murartermer

Några murartermer och vad de betyder:
Liggfog, den horisontella fogen. Stötfog, den vertikala fogen. Skifthöjd, summan av en murstens höjd och en liggfog. Skalmur, en murad yttervägg som inte är bärande, oftast förankrad i bärande vägg. Kramling, förankring av skalmur i bärande konstruktion. Murkramla, fästdon.

Tips

En gyllene regel vid murning är att lagd sten ligger. Om du misslyckas och sätter en sten alldeles fel kan du dock lyfta bort den omedelbart igen. Skrapa därefter bort det bruk som använts till den fellagda stenen och lägg på nytt murbruk.

Vidhäftningen försämras markant och stenen fäster dåligt om du lägger tillbaka stenen i samma murbruk igen. Detta beror främst på att luftigheten i bruket försvinner.

Efterarbete

Vattna murytan tills väggen kan hålla sig vattenmättad och blank i ca 5 min

1. Använd strilmunstycke och vattna murytan tills väggen kan hålla sig vattenmättad och blank i ca 5 min.

Borsta den murade ytan med en hård borste

2. Borsta ytan med en hård borste i murtvätt eller svag saltsyrelösning. Skölj därefter väggen noga.

Relaterade artiklar

Se alla tegelfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se