Mura en valvbåge till trädgårdsporten

Mura en valvbåge

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv beskrivning om hur du murar en valvbåge till trädgårdsporten.

En murad välvd öppning i trädgårdsmuren eller som i vårt exempel mellan två huskroppar, ger både hus och trädgård speciell karaktär. Väljer du att köpa den rundade porten med karm sparar du en hel del arbete samtidigt som du får en jämn bågprofil. Du bör ha hanterat murningsverktyg förut innan du ger dig på att mura en båge. Arbetet ser enklare ut än det är i praktiken, men om du tar det lugnt och har gott om tid på dig klarar du det säkert.

Murade valvbågar har mycket gamla traditioner. Denna byggteknik har använts i förskönande syfte, men är också en teknik för att avlasta en del av tyngden i en bärande konstruktion. Den enkla, men dekorativa valvbåge som muras i vårt exempel förbinder två huskroppar med varandra. Konstruktionen avskärmar baksidan av huset samtidigt som den relativt trånga passagen mellan garage och boningshus blir inbjudande.

Eftersom porten är smalare än passagen måste även detta mellanrum muras igen. Vi har använt lecablock som utfyllnad eftersom ytorna putsas för att sedan målas i samma nyans som huskropparna. Dessutom är materialet lätt att arbeta med, det väger inte så mycket och är billigare än vanlig mursten.

Om du ska göra ett liknande valv i en trädgårdsmur eller intill en tegelvägg får du ett mera samstämmigt slutresultat om du använder mursten genomgående. Det är viktigt att du planerar den här typen av murningsarbete noga innan du börjar. Flera moment i arbetet måste nämligen få tid att torka innan du kan gå vidare till nästa punkt.

Beställ karm och dörr i god tid så att du säkert vet att du har materialet när du ska sätta igång arbetet. För att få rätt mått kan du som vi har gjort i vårt exempel även vara tvungen att kapa dörren något. När du ska klyva lecablocken till lämplig storlek kan du använda vanliga handredskap som en liten yxa eller såg. Eftersom eggen blir slö och också får skador bör du helst använda gamla redskap som du inte är rädd om. Om du ska mura ett stort parti med lecablock kan du istället hyra en särskild klyvare.

Du kan använda en cementblandning bestående av lika delar cement och kalkcement både till murning och putsarbete. Trots detta ska du inte blanda till större mängder åt gången än du kan använda inom ett par timmar. När du ska mura valvet och sedan täcka detta med lecablock kan du behöva ett par extra händer. Avtala därför tid med en villig medhjälpare.

Linje A i illustrationen t v motsvarar tvärsnittet i illustrationen t h.Linje A i illustrationen t v motsvarar tvärsnittet i illustrationen t h.


arbetssakerhet-allmant

Det här behöver du när du ska mura en valvbåge:

Verktyg:
1. Penna 2. Vinkelhake 3. Fogsvans för snickeri och ev för delning av lecablock 4. Liten handyxa för delning av lecablock 5. Hammare med klo 6. Stickspade 7. Skyffel 8. Murarhink el. murarbalja 9. Vattenhink 10. Iläggningsslev 11. Liten murslev, ev 12. Fogslev 13. Vattenpass 14. Slägga 15. Kalkkvast 16. Murarhammare 17. Kniv 18. Pensel 19. Borste.

Material:
Bågformad dörr och karm, Mursten, Lecablock, Betong, Kalkcement, Cement, Träskyddsfärg, Regel till dörrens underkant, Trälim, Trådspik rostfri, Armeringsjärn, Spikbeslag, Rak bräda, Brädor till strävor, Ankarspik rostfri, Klossar, Gummikilar, Fogmassa för utomhusbruk, Tätningsskum, Stentvätt.

Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Dörren

Gjut för karmfästen

Karmen

Värt att veta

När du ska gjuta större ytor är det bra att lägga ett par eller flera armeringsjärn i cementen. Risken för sprickbildning minskar betydligt om du gjuter med dessa järn. Det finns även färdiga så kallade armeringskorgar och armeringsnät där flera järn är arrangerade till ett stycke.

Mura sidorna

Värt att veta

Lecablock är ett material med många goda egenskaper. Ett par av dem är att blocken väger lite och att materialet är klassat i högsta brandklassen. Materialet består av kalkfattig lera som, enkelt uttryckt, rensas från sten och grus och sedan jäses i ugn med hög temperatur. De luftfyllda lerkulorna fogas ihop med cement till hanterbara block.

Tips!

Trots att lecablock duger att bygga hela hus med, är materialet lätt att dela med en yxa eller såg. Eftersom verktygen bearbetar både lera och cement bör du välja en utsliten fogsvans eller gammal yxa som du sedan kan kassera. Om du har tillgång till en hårdmetallsåg, klarar den sig dock oskadd. Vill du forma blocken använder du yxan. Ska du däremot skära många block i raka bitar bör du hyra en blockstensklippare.

Mura valvbågen

Värt att veta

När du ska foga utomhus i springor är det viktigt att du skaffar en massa som är ämnad för utomhusbruk. En sådan fogmassa torkar aldrig helt utan förblir seg och följsam. Tack vare detta spricker inte fogen vid kraftiga temperatur och väderväxlingar, utan följer det omgivande materialet. Fogmassor av det här slaget finns i flera kulörer, så att fogen alltid kan bli en del av ytan istället för en klart synlig rand.

Putsa

Efterarbete

Värt att veta

– När man bygger med trä mot sten och betong är det viktigt att skydda det trä som kommer i direkt kontakt med dessa material mot fukt. Använd därför en träskyddsfärg och stryk alla anliggningsytor med denna. Missar du denna detalj får träet snabbt fuktangrepp och murknar.

– Av samma anledning är det mycket viktigt att aldrig “ställa” en träkonstruktion i direkt kontakt med mark- eller betongytan. Fukten vandrar snabbt in i de kapade ytorna och förkortar träets hållbarhet betydligt.

– Om du vill måla den putsade ytan bör du vänta tills putsen torkat helt. Du kan naturligtvis välja att kalka väggen, men vill du ha en lättskött och tålig väggyta bör du istället välja en silikatfärg.

– När du målar med silikatfärg är det viktigt att du skyddar alla omgivande ytor t.ex. tegelsten, glas och metall eftersom färgen är etsande.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se