You dont have javascript enabled! Please enable it! Klyv och borra i kakel och klinker - Så gör du | dinbyggare.se

Klyv och borra i kakel och klinker

Klyver och borra i kakel och klinker

Ska du klyva och borra i kakel eller klinker? I den här artikeln hittar du steg-för-steg beskrivningar med förklarande bilder om hur du borrar och klyver plattor av kakel och klinker.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Verktyg och material du behöver när du ska borra och klyva i kakel och klinker
2. Dela kakelplattan med klyv och skärtång
3. Dela kakelplattan med kakelskärare
4. Uttag i delad kakelplatta
5. Uttag i hela kakelplattor
6. Borra i kakel och klinker
7. Borra hål i kakelplattan innan uppsättning
8. Borra hål i en kakelvägg
9. Relaterade projekt till att borra och klyva kakel och klinker

När du klär en yta med kakel över en diskbänk eller i duschen ger resultatet ett ganska lyxigt intryck. En av anledningarna är naturligtvis att kakel och klinker i sig själva är vackra material. En annan orsak till “lyxigheten”, är den helhet byggkeramik bildar tillsammans med exempelvis beslag, krokar, eluttag och röringångar.

Dessa små och ofta ointressanta detaljer smälter så fint in i en rätt uppsatt kakelvägg att de rent av kan upplevas som sköna. Det är inte så svårt att skära eller borra i kakel eller klinker, bara du använder rätt verktyg och arbetar lugnt och bestämt.

För att du ska slippa få många skarvar på en kakelvägg bör du planera kakeluppsättningen noga. Mät upp kakelväggen som ska kläs och bestäm hur många hela skift och kakelrader du får plats med. Glöm inte att ha fogbredden med i beräkningen, annars kommer inte måtten att stämma i praktiken.

Blir det ett halvt skift över – alltså en rad med endast halva kakelplattor, bör du lägga den raden längst ner på väggen. Det ger ett vackrare helhetsintryck.

Om skillnaden mellan sista hela skift kakel och tak/golv är mindre än en halv kakelplatta, kan du sätta en trälist som täcker väggen istället. Om “glipan” är smal 1-2 cm finns det även kakellister i många nyanser. Behöver du klyva kakel för att täcka en rad, bör du sätta den halva kakelplattan i det hörn som är minst i blickfånget.

Är det endast en tunn sträng du behöver bryta loss, kan det vara både lättare och snyggare att dela en större bit på bägge ändplattorna i raden. Försök att planera för vägguttagen, så att du slipper dela en kakelplatta.

Gör istället uttaget i kanten på två hela kakelplattor så smälter kontakten på ett naturligt sätt in med keramiken. Urtagen för rörledningar är svårare att passa in i skarven mellan två kakelplattor.

Planera uppsättningen så att du inte får fler delade kakelplattor än vad som är absolut nödvändigt. Undvik att ha delade kakelplattor på den del av utrymmet som först kommer i blickfånget och försök att sätta alla delade plattor så undanskymt du kan. När du arbetar med kakel, kan du klara dig med basverktyg.

Ska du däremot arbeta med klinker eller vet att du har mycket klyvningsarbete och borrande framför dig, bör du köpa eller låna specialverktyg. Klinker är, jämfört med kakel, ett mycket hårdare material att borra och arbeta i. Om du har fel verktyg, måste du kanske ta i lite för mycket och då kan du istället spräcka klinkerplattan.

Verktyg och material du behöver när du ska borra och klyva i kakel och klinker:

Verktyg för att borra och klyva i kakel och klinker

Bilden visar vilka verktyg och maskiner som du behöver för att borra och klyva i kakel och klinker.

Verktyg:

Material:

Maskeringstejp, kakel, klinker.

Tillbaka till innehållsförteckning

Dela kakelplattan med klyv och skärtång

Skär kakelplatta med glasskärare

1. Ritsa kakelplattans yta med en skärtrissa och vinkelhake.

När du ska dela en kakelplatta ska du först mäta ut och markera var plattan ska klyvas. Lägg en vinkelhake som stöd och skär en rits med skärtrissan. Dra alltså inte fram och tillbaka med trissan.

Delar kakelplatta med kakelskärare och bräcktång

2. Dela kakelplattan med en kakelskärare- och bräcktång.

Använd en kakelskärare- och bräcktång för att dela kakelplattan. Sätt tången tvärs över ritsen och håll emot med den andra handen. Se till att kakelplattan inte ligger i obalans när du trycker till.

Delar kakelplatta med händerna mot en bräda

3. Du kan även dela kakelplattan på kanten av en bräda.

Du kan även lägga kakelplattan på en bräda. Håll kakelplattan stadigt med ena handen medans du lätt trycker till med den andra handen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Dela kakelplattan med kakelskärare

Skär en rits i kakelplatta med kakelskärare

1. Ritsar ytan på kakelplattan med en kakelskärare.

När du klyver med en kakelskärare gör du först en rits i plattan.

 

2. Dela kakelplattan med ett lätt knyck på kakelskärarens handtag.

För tillbaka handtaget på kakelskäraren och tryck ned handtaget med ett lätt knyck så att kakelplattan bryts rakt av. Med en kakelskärare blir brottytan jämn.

Slipar kakelkanter med en specialfil (diamant slipkloss) för kakel och klinker

3. Slipa kanten på kakelplattan för att få bort vassa kanter.

Använd en specialfil (diamant slipkloss) för kakel och klinker. Fila kakelplattan så att den blir jämn och slät i kanterna.

Tillbaka till innehållsförteckning

Uttag i delad kakelplatta

Ritar upp diameter för röringång på kakelplatta

1. Rita ut rörets diameter på kakelplattan.

Vid en röringång, dela plattan vid rörets centrumlinje. Rita en halvcirkel motsvarande rörets diameter på kakelplattan.

Klipper kakelplatta med papegojtång

2. Knippsa bort kakelbitar innanför markeringen för rörgenomföringen.

Använd en papegojtång alt. hovtång och nyp av små stycken av keramiken i taget. Bryt inte av för stora bitar, då riskerar du att kakelplattan spricker och får börja om från början igen med en ny kakelplatta.

Filar rörgenomföring i kakelplatta med kakelfil

3. Jämna till kanten för rörgenomföringen med en fil.

Arbeta inte ända in till markeringen. För en jämn och fin kant på rörgenomföringen i kakelplattan bör du fila den sista biten med rundfil.

Tillbaka till innehållsförteckning

Uttag i hela kakelplattor

 

1. Mät in uttaget och markera med en penna.

Provmät de kakelplattor där uttag ska göras och markera noga uttaget med en penna.

Jämnar till kanterna på uttaget i kakelplattan med slippapper

2. Kapa bort kaklet innanför markering och slipa kanten med kakelfil eller diamantslipkloss.

Jämna till kanterna ner till markeringen med en fil. Ett annat effektivt sätt att slipa är att använda en diamantslipkloss.

Provsätter kakelplattan vid uttaget

3. Passa in uttaget och finjustera

Passa in uttaget. Använd en papegojtång eller fil för att finjustera och ta bort överflödig keramik. Det är viktigt att uttagen blir exakta.

Tillbaka till innehållsförteckning

Borra i kakel och klinker

Att göra hål på en kakelplatta i ett badrum ska alltid undvikas eftersom det kan bli hål i tätskiktet när du borrar. Det finns andra lösningar som du kan använda dig av, som t.ex. speciallim, häftmassa och självhäftande krokar som gör att du kan sätta upp en handduk utan att du behöver göra hål i tätskiktet.

Om du ändå måste borra hål i ett våtutrymme ska du alltid kontakta en våtrumscertifierad installatör för arbetet.

Ska du borra hål i kakel som inte är i ett våtutrymme kan du följa dessa 5 steg:

1. Borra med kakelborr.
2. Fyll hålet med åldersbeständig silikon.
3. Tryck in pluggen.
4. Täta igen med silikon.
5. Skruva fast anordningen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Borra hål i kakelplattan innan uppsättning

Borrar med kakel och klinkerborr i kakelplatta

1. Använd kakelborr för att borra hål i en kakelplatta.

Om du ska ha ett hål i en hel kakelplatta, är det smidigast att använda ett kakelborr. Då kan du få exakt rätt dimension på hålet. Du kan också använda coromant-borr med liten diameter. Borra sedan upp hålet med ett grövre borr.

Klyv och borra i kakel och klinker

2. Såga upp hål med bågsåg och sågblad för kakel och klinker.

Såga upp hålet till den dimension du behöver. Det finns särskilda sågblad för sågning i kakel och klinker. Stick in sågbladet i hålet och spänn den i bågsågen. Klinker är ett hårdare material och är därför svårare att såga i.

Tillbaka till innehållsförteckning

Borra hål i en kakelvägg

Varning! Innan du borrar i en kakelvägg är det viktigt att du kontrollerar så att det inte finns vattenledningar och elkablar mm i väggen. Kontrollera detta med en så kallad multidetektor innan du börjar borra.

Tejpar kakelplatta med maskeringstejp innan borrning

1. Tejpa kakelytan med maskeringstejp och markera ut hålets position.

När du har satt upp kakelväggen är det säkert en och annan detalj som du också måste sätta upp. När du har mätt ut var hålet ska sitta markerar du med en penna. Tejpa därefter över ytan med maskeringstejp.

Borrar i kakelplatta med kakelborr

2. Borra hålet försiktigt med en kakelborr.

Överför markeringen på tejpen, så att du kan sätta borren exakt. Styr borren medan maskinen går. Har du steglös hastighetsreglering på maskinen, utnyttja den finessen. Tejpen hjälper till, så att du inte slinter så lätt.

Tar bort maskeringstejp efter borrning av kakelplatta

3. Ta bort maskeringstejpen och torka av kakelytan innan du pluggar och skruvar i kaklet.

När du har borrat färdigt kan du dra av tejpen. Resultatet är ett jämnt och fint hål. Nu är det bara att plugga och skruva i krokar eller andra detaljer som förhöjer det slutliga utseendet i rummet.

Tillbaka till innehållsförteckning

Varning!

Använd alltid skyddsglasögon när du ska klyva eller borra i kakel och klinker. Annars riskerar du att få splitter från glasyren i ögonen.

– Var försiktig när du borrar eller sågar från framsidan av en lös kakelplatta. Det är lätt att du slinter med borren och spräcker plattan.

– Se till att borrstålet är riktigt skarpt. Om inte, så riskerar du att borrhålet blir för stort. Dessutom är faran stor att du slinter och skadar dig själv samt repar plattan.

– Det är mycket viktigt att kakelplattorna är jämna vid monteringen. Kontrollera därför noga att alla plattor är likadana.

Relaterade projekt till att borra och klyva kakel och klinker

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se