You dont have javascript enabled! Please enable it! Fästmassor i badrum håller kakel och klinker på plats | dinbyggare.se

Fästmassor i badrum håller kakel och klinker på plats

Vackert kakel med svart fästmassa för badrum

Fästmassan i ett badrum har en mycket viktig funktion då det är den som håller kakel och klinker på plats. Det är därför viktigt att den är av rätt kvalitet och att den läggs på rätt sätt. Ibland är det till och med viktigt att den har rätt färg, även om den inte syns.

1. Vad är fästmassa?

Fästmassa är den fix som kakel- och klinkerplattor fästs med. De är oftast tillverkade med cement som grund och kommer i form av ett pulver. Massan består av kalkstensmjöl, cellulosa, sand och andra tillsatser.

Det finns även plastbaserad fästmassa. De plastbaserade fästmassorna kan dock innehålla olämpliga ämnen, såsom biocider. Detta pulver ska sedan blandas ut med vatten och stryks sedan ut på vägg eller golv inför läggningen av plattorna.

Strykningen ska ske så att ytan blir randig. Det garanterar att vatten kan rinna nedåt och inte fastnar bakom kakel eller klinker, utan tillåts vandra mot brunnar i badrummet.

2. Kvalitet

När kakel, klinker, natur- och sjösten samt mosaik ska läggas i ett badrum gäller det att välja rätt fästmassa. Vilken fästmassa som fungerar i vilket fall, beror på om det handlar om fästning av kakel eller klinker på vägg eller klinker på golv.

Om plattorna består av natursten eller glas krävs också att det tas hänsyn till det när fästmassan väljs. Även underlaget påverkar vilken fästmassa som är lämplig.

Därför finns det också en mängd olika fästmassor att välja mellan på marknaden. Det gäller att välja rätt.

3. Fästmassans egenskaper

Fästmassan har inte enbart en funktion i att kaklet och klinker fäster i massan. Den används även för att befästa fallet mot golvbrunnar och jämna till små ojämnheter i underlaget. Det är därför viktigt att stryka ut fästmassan noggrant.

Det ska dessutom bli en randig yta av det hela, så att fukta kan leta sig nedåt mot brunnen. Om fästmassan används på golvet och det finns golvvärme under, är det mycket viktigt att massan är anpassad för detta. Det står ofta tydligt på själva förpackningen.

Det gäller även om plattorna är tillverkade av natursten. Då behövs ett fix som härdar fort, så att inte stenarna missfärgas. Då kan även färgen ha en avgörande betydelse.

4. Olika färger

Fästmassor kommer i olika färger. Det kan till en början te sig lite lustigt – fästmassan syns ju inte! Men vissa plattor är känsliga för missfärgningar, och då krävs en särskild fästmassa.

Det gäller även för montering av glasmosaik. Dessa plattor är transparenta och då kommer fästmassans färg fram på ett indirekt sätt. Då är det viktigt med färgen på fästmassan.

I normalfallet spelar dock inte fästmassans färg någon avgörande roll för slutresultatet. Det viktiga är att fixen håller en hög kvalitet.

5. Tänk på

Alla material som används i ett badrum från tätskikt till fog bör vara av samma fabrikat oavsett variant av fästmassa. Då kan funktionen i badrummets olika skikt säkerställas.

Det vill säga – badrummet ska då hålla den standard som krävs av ett våtutrymme. Om olika märken används, kan väggarnas motståndskraft mot väta försämras och fuktproblem kan i värsta fall uppkomma.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se