Fogbruk och färgnyanser ger klinkergolv och kakelväggar i badrum finish

Badrum med färgade vita klinkerfogar på badrumsgolv och kakelväggar

Kakelfog och klinkerfog i vitt ger mörka plattor en annan karaktär.

Fogbruk är det material som läggs mellan kakelplattorna eller klinkern i ett badrum. Huvudsyftet med fogen är att ge en finish på badrummets golv och väggar och att ge en plan yta som kan hållas ren på ett enkelt och behändigt sätt.

1. Färger på fogbruk

Den som letar efter fogbruk i byggbutiken inser snart att det finns en mängd olika färgnyanser att välja mellan. Vilken färg som väljs har en stor betydelse för hur slutresultatet uppfattas.

Även om en kakelfog kanske inte syns så mycket i sig, ger färgen på fogen kakelplattorna en struktur och framhäver eller dämpar kakelplattornas färg. Kakelplattornas nyans avgör vilken färg som är det bästa.

Ett helt vitt kakel, till exempel, ger ett helt olikt intryck om det är satt med vit eller mörkare fog. Den vita kakelfogen är också galant för färgade plattor, då den framhäver den färg som plattorna har. En vit kakelfog är däremot något svår att hålla ren.

Varenda liten smutsfläck syns då tydligt. Här är det en fråga om avvägning på ett lättstädat badrum och den färg som önskas.

2. Byta kakelfog eller färga om den

Det är inte helt ovanligt att kakelfogen måste göras om efter ett antal år. Det kan uppstå sprickor och urgröpningar av olika anledningar. Då kan fogen göras om. Det görs genom att försiktigt skrapa bort den skadade kakelfogen och ersätta den med ny fog.

Det gäller dock att undvika att skrapa för djupt. Underlaget får inte skadas. Det kan bli problem med nyansen på kakelfogen om den trasiga fogen är av äldre modell.

Då går det faktiskt att inhandla en fogfärg som kan läggas på alla fogar. Då blir färgen densamma i hela badrummet igen. Denna färg är också bra om färgen på fogen anses vara felaktig ur estetisk vinkel, men ändå i övrigt är helt hel.

Det går också att inhandla en fog finish. Det är en produkt som skyddar fogen och fräschar upp gammal fog.

3. Fogförsegling

Den som vet om att de kommer att få problem med missfärgningar och smuts på fogen, eller som nyligen renoverat fogen i ett badrum kan också välja en fogförsegling.

Fogförseglingen skyddar fogen och gör fogen lättare att hålla ren utan att ge en annan färg än vad fogen har i grunden.

Produkten håller stånd mot smuts i ett par till fem år beroende på fabrikat, och ska sedan läggas på nytt.

4. Tänk på

Allra bäst resultat ges om fog och fästmassa, liksom underlag vad gäller tätskikt är från samma fabrikat. Dessa produkter ingår ofta i ett helt system och kompletterar varandra.

Om olika fabrikat används kan det bli problem med hur de olika skikten kompletterar varandra, vilket kan leda till fuktproblem.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se