Vad du behöver veta om fuktspärr, fix och fogmassor i badrum

fogmassor-fix-fuktsparr.jpg

Att bygga ett badrum från grunden sker i lager på lager av olika skikt. Det behövs flytspackel, fuktspärr, tätskikt, primer, fix och fog. Alla har de var sitt syfte, från skydd för fukten till fästning av plattor. Utan en av delarna, kan inte badrummet anses helt komplett byggt.

Kaklade våtutrymmen ställer höga krav på väggar, golv och tak. Här behövs både lager som skyddar resten av huset från fukt samt fix och fog för att få plattorna att sitta och som ger en jämn och lätt städbar yta.

Alla komponenter är lika viktiga för att få ett hållbart och vackert slutresultat.

1. Flytspackel

Väggarna i ett badrum kan bestå av speciella gipsskivor alternativt betong. På detta underlag läggs en primer på väggar, golv och tak. Primern har som uppgift att se till att fuktspärren som sedan läggs fäster ordentligt på väggarna.

Efter att primern lagts flytspacklas sedan golvet med en lutning mot golvbrunnen. Flytspacklet ger också en jämn och stabil yta att lägga.

2. Fuktspärren

Efter primer och flytspackel läggs den så kallade fuktspärren på alla ytor. För att utrymmets fuktspärr ska bli helt tätt behövs det förstärkning av fuktspärren vid golvbrunnar, hörn och avloppsrör. Dessa förstärkningar består av manchetter som kan inhandlas i bygghandeln.

Det behövs två till tre lager fuktspärr för att få våtutrymmet riktigt tätt. Till slut läggs ett tätskikt på fuktspärren. Även det behöver ofta läggas på i flera lager. Sedan är badrummet färdigt att kaklas.

3. När behövs inte fuktspärren?

En fuktspärr är en nödvändighet i alla badrum och våtutrymmen som ska kaklas. Däremot behöver inte alla platsmattor och plastväggar ha en fuktspärr bakom sig.

Vissa platsmattor räknas som fuktspärrar i sig själva. De fungerar således som ytlager och fuktspärr i ett. Det går till och med att kakla på sådana plastmattor.

Badrum som ligger under marknivå och som har genomträngande markfukt ska i allmänhet inte heller ha någon fuktspärr. Det täta skikten orsakar då ibland mer skada än nytta.

I sådana badrum ska enbart primer användas. Här bör verkligen en fackman hjälpa till att skapa ett bra våtutrymme som håller.

4. Fix

Under kakelplattorna läggs ett lager med fix. Fixen är en sättmassa som gör att kaklet sitter fast på väggen eller golvet. Fixen ska kammas på lodrät så att det bildas räfflor som vattnet kan rinna nedåt i om det blir fuktigt bakom plattorna.

Varianter av fix

Det finns fix som är för både golv och väggar och fix som enbart är tillverkat för ett av dem. Olika fix tål också olika påfrestningar. Om det finns värme i golvet behöver fixen vara värmebeständig för att bli hållbar.

Stora plattor och mosaik behöver särskild fix. De stora plattorna kan sättas med flytfix medan så kallad superfix är lämplig för mosaik. Det finns även en fix för genomskinlig mosaik. Den kallas för vitfix.

5. Fogmassa kakel

Fogmassan för kakel är det material som finns mellan själva plattorna. Den är till för att ge ett jämnt och snygg slutresultat och verkar för att plattorna skyddas, inte för att motverka fukt i första hand.

Det gör fuktspärren. Fogmassan kommer i flera olika färger och kan alltså matchas till plattorna. Vita plattor behöver en mörkare fog, medan mörka plattor framträder vackert med en ljusare fog.

6. Fogmassa skarvar

Fogmassa behövs även för att skydda bänkskivornas ändar mot kakel och andra skarvar från att bli fuktiga. Det finns olika fogmassor för olika material och olika miljöer. Den fogmassa som används för hörnen är av en annan sort än den som används till kaklet.

Den här fogmassan ska vara en mycket fukttålig och beständig fogmassa, som inte spricker i första taget. Den vanligaste fogmassan bakom skivor och i hörnskarvarna i ett badrum är en silikonfogmassa.

Den ska vara avsett för våtrum för att vara lämplig. Det är en elastisk fogmassa som inte spricker i första taget. Den här typen av fogmassa går inte att måla över.

7. Tips inför köp

Det finns flera märken av produkter som är avsedda för att täta badrum och för kakling. De kan ha olika rekommendationer vad gäller på vilket sätt dessa produkter ska användas, så att bästa skydd uppstår.

Följ alltid anvisningarna mycket noga. För att få en godkänd konstruktion ska alla produkter komma från samma varumärke. Satsa alltid på hög kvalitet. Billigare produkter håller ofta sämre i längden.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontakta därför alltid gällande branschorganisation/fackman innan du startar.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top
Top