Energieffektiva handdukstorkar – Bästa alternativet

Handdukstork

Handdukstorkar ger inte bara varma och torra handdukar, utan också bättre cirkulation i badrummet vilket i sin tur minskar risken för fukt- och mögelskador. Men det finns en del saker man behöver känna till innan du ska välja handdukstork.

1. Det första man bör känna till är att det finns ett brett utbud av handdukstorkar att välja mellan, börja med att titta på förutsättningarna för ditt badrum för att hitta bästa alternativet.

2. Hur ser ditt badrum ut, vilka mått har ytan där du kan placera handdukstorken.

3. Kan du ansluta en vattenburen handdukstork till ditt befintliga värmesystem eller om du måste välja en elektrisk handdukstork.

4. Det finns även kombinerade handdukstorkar dvs. både ansluten till det befintliga värmesystemet och med elpatron. Undersök vilket alternativ som passar dig bäst.

5. Tänk även på vad som passar i ditt badrum gällande storlek, form och material.

Välj rätt handdukstork

Det enklaste är att sätta upp en elektrisk handdukstork som inte kräver några andra anslutningar än ström. Den fylls med en cirkulerande vätska och har en liten elpatron som står för värmen helt oberoende av husets uppvärmning. Tänk bara på att det är viktigt att det ska finnas el framdragen efter gällande föreskrifter och regler.

Har man vattenburen värme i badrummet, som t.ex. en radiator är det ett ekonomisk alternativ att utnyttja det vattnet till handdukstorken. Även då kan det vara intressant att köpa en vattenburen handdukstork med elpatron som värmer sommartid när vattenvärmen kan vara avstängd.

Ett annat alternativ är att utnyttja varmvattnet på vägen fram till en badrumsblandare, men då måste man välja rätt sorts handdukstork för att rören inte ska rosta.

Handdukstorkar är många gånger faktiskt till störst nytta på sommaren eftersom det är då luftfuktigheten är som högst. Men handdukstorken tar inte bort någon fukt, den måste fortfarande ventileras ut! Att stänga av golvvärmen och låta handdukstorken sköta uppvärmningen sommartid är däremot en sämre idé. Värme stiger uppåt och golvvärme ger därför bättre effekt och värmer hela rummet.

Handdukstorkar och golvvärme

Handdukstorkar med konstant värme fungerar utmärkt ihop med golvvärme. Har man en handdukstork med termostat kan denna och golvvärmens termostat dock motverkar varandra så bara den ena värmer. Det kan krävas särskilda inställningar och funktioner för att undvika detta.

För att vara säker på att inte göra av med onödigt mycket energi ska man titta på handdukstorkar med energisparfunktioner, till exempel termostat, timerstyrning eller temperaturreglering. En enkel variant är att installera handdukstorken med brytare och stänga av den när den inte behövs!

Vid fast elinstallation skall allt elarbete utföras av en behörig elektriker och montering ska ske enligt gällande starkströmsföreskrifter.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se