You dont have javascript enabled! Please enable it! Massagebadkar - Bra tips när du ska välja massagebad | dinbyggare.se

Välj massagebadkar efter dina egna behov

Massagebadkar i badrum

Massagebadkar även kallat bubbelbadkar finns i alla storlekar och alla prisklasser. Valet av ett massagebadkar bör inte bara baseras på vad man har plats med, utan också på hur man vill använda sitt bad.

1. Utrymme

Finns det plats för ett standardbadkar finns det plats för ett massagebadkar. Det är däremot inte självklart att det finns plats att bära in det. Första tipset är därför att mäta alla dörröppningar noggrant! Det är också praktiskt att ha utrymme framför badet så att man kan skjuta ut det från väggen vid underhåll. Utrustning och teknik sitter på baksidan.

2. Massagebehov

I massagebadkaret kan man ha luftmassage, vattenmassage eller båda. Vattenmassagen drivs av en pump som pumpar vatten genom riktbara massagemunstycken. Luftmassagen drivs av en kompressor som blåser in bubblor i vattnet genom hål i badkarets botten.

3. Ljudnivå

Både pumpar och kompressorer låter vilket gör att mer inte är alltid bättre. Kompressorn låter ofta mer än pumpen. Kanske räcker det med vattenmassage?

Ett billigare massagebadkar kan vara högljuddare vilket gör att man inte får avkopplingen man är ute efter. Lägre pump- eller kompressortryck kan sänka ljudnivån.

4. Värmare

Fundera på hur länge du brukar ligga i badet innan du installerar en värmare. En värmare ger bara underhållsvärme och kan alltså inte värma upp ett massagebadkar med kallt vatten. Det är en onödig kostnad om man kan få tillräckligt varmt vatten i tillräcklig mängd från sin varmvattenberedare.

Är varmvattenkapaciteten däremot i underkant för ett stort massagebadkar kan en värmare lösa problemet. Luftmassagens bubblor sänker temperaturen något och kan också vara an anledning att tänka på en värmare.

Elinstallationen på ett massagebadkar måste genomföras av en behörig elektriker för att garantin ska gälla. Har badkaret ingen integrerad badkarsblandare krävs däremot oftast ingen rörmokare utan det räcker att ställa in badet och ansluta avloppsslangen till golvbrunnen.

5. Vad kostar massagebadkar?

Massagebadkar finns idag från ungefär 10 000 kronor, och designade bad med automatiska massageprogram kan kosta upp emot 100 000 kronor.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se