Fuktstyrd badrumsfläkt minskar risken för fuktskador

Snyggt designad badrumsfläkt

I den här artikeln om badrumsfläktar får du veta mer om: Kanal ut för badrumsfläkten. Fuktstyrd badrumsfläkt. Smarta funktioner. Effekt och ljudnivå. Montering och underhåll. Testa badrumsfläkten själv.

Duschar och heta bad ger ånga och fukt på väggar och tak i badrummet. Det i sin tur kan leda till fuktskador i hus och hem. Det kanske inte är något som den enskilde märker precis efter duschen.

Däremot märker den som duschat snabbt att det är förenat med livsfara att försöka raka sig strax efteråt, och sminkningen blir garanterat mindre bra. Själva spegeln är nämligen helt suddig av imma.

En badrumsfläkt är en nödvändighet i de flesta badrum. Badrumsfläkten för snabbt bort fuktig luft från rummet, en luft som ersätts med torr och frisk luft. Det minskar risken för fuktskador i huset eller lägenheten rejält.

Samtidigt minskar problematiken med att sminka sig och raka sig direkt efter en dusch. Den immiga spegeln blir nämligen ett minne blott när kondens inte lägger sig som en våt filt på väggar och tak.

1. Kanal ut

För att badrumsfläkten ska fungera behöver den kopplas till en frånluftskanal. Det går att placera en fuktstyrd badrumsfläkt i en kanal med självdrag eller utan självdrag, till exempel i ett fläktrör ut genom ytterväggen.

Effekten blir till syvende och sist densamma – fuktig luft leds ifrån badrummet. Det kan dock vara praktiskt att använda sig av de frånluftskanaler som eventuellt redan finns i badrummet eller ligger i anslutning till, om de ligger lämpligt till.

2. Fuktstyrd badrumsfläkt

Det finns badrumsfläktar med ingen eller helt automatisk styrning. Den vanligaste autostyrningen är en fuktstyrning av fläkten.

Fuktstyrning är en behändig funktion som gör att du själv inte behöver fundera på om badrumsfläkten behöver vara påslagen eller inte. När fuktnivåerna överstiger en viss mängd, slås badrumsfläkten automatiskt på.

Fläkten stängs också av automatiskt när badrummets luft är tillräckligt torr. Styrningen kan spara både slitage i badrummet och energi.

3. Andra smarta funktioner

Ett än mer avancerat alternativ är en badrumsfläkt med tidsautomatik. Då fortsätter fläkten att gå en stund till efter det att fukten återgått till en normalnivå. Med tidsautomatiken får badrummet en extra genomvädring med fräsch luft.

Ett kallrasspjäll hindrar kalluften från att strömma utifrån och in i badrummet via fläkten. Det är en bra funktion, men spjället kan inte användas vid en fläkt som är placerad där det är självdrag. Då behövs inte heller funktionen då luften hela tiden strömmar bort från badrummet.

4. Effekten och ljudnivå

Med en stor luftgenomströmning i badrumsfläkten försvinner den fuktiga luften snabbt och effektivt från badrummet. Det är vanligt att en badrumsfläktens flöde är mellan 90 och 100 kubikmeter luft i timmen, vilket är lagom för de flesta badrum.

Det låter om fläkten när den är igång. Det är oundvikligt. Det går däremot att välja en fläkt som har en så låg ljudnivå som möjligt. Det är bra att titta lite extra på just ljudnivån, då en badrumsfläkt som låter mycket verkar störande för både den som använder badrummet, och ibland även för personer som vistas i huset.

Med en kullagrad fläkt slipper du mycket av det värsta oljudet. En kullagrad badrumsfläkt håller också längre än en fläkt utan kullager. Om rotorn sitter bak på fläkten blir också ljudet lägre i själva badrummet.

5. Montering och underhåll

Monteringen av en badrumsfläkt ska ske av en behörig fackman.

Det fastnar alltid damm och andra partiklar på fläktens olika delar. Med tiden blir denna mängd smuts ganska stor. För att badrumsfläkten ska hålla länge och för att fläkten ska vara så tyst som möjligt är det bra att rengöra den med jämna mellanrum.

En frånluftsfläkt i badrummet ska helst vara placerad så långt ifrån dörren som möjligt, och högt upp i rummet.

6. Testa badrumsfläkten själv

Det går att få en ungefärlig uppgift om badrumsfläkten som finns i badrummet har en tillräcklig effekt eller inte. Om spegeln immar igen ordentligt när du tar en vanlig dusch, betyder det att en fuktig yta hinner lägga sig på ytan i badrummet.

Då behövs en badrumsfläkt, alternativt en ny fläkt. Det kan också vara så att tilluftsgenomströmningen till badrummet är för dålig. Det avhjälps lättast genom att göra en springa i dörrens nederkant, en springa som låter luften strömma in i badrummet.

Utan tilluftsströmmar blir frånluften dålig, då ett undertryck skapas i rummet av badrumsfläkten.

Viktigt!

Materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se