Vattenburen handdukstork ger behagligt jämn värme som kan kombineras med elpatron

Handdukstork med vattenburen funktion i badrum

Vackert och praktiskt med vattenburen handdukstork.

En vattenburen handdukstork kan användas nästa till vilket badrum som helst. Den kan antingen kopplas till en befintlig värmekälla eller värmesystem, alternativt drivas med en elpatron. Den ger en behaglig och jämn värme och kan, om den är stor nog, ersätta ett vattenburet element.

1. Energieffektivt

I alla hus som har någon form av vattenburet system för värme är en vattenburen handdukstork ett bra alternativ. Den är, om den kopplas till det vattenburna systemet, bra mycket energieffektivare än vad en elektrisk handdukstork är.

Det gäller oavsett om torken kopplas till vattenburna slingor i badrummet, eller vattenburet värmesystem i allmänhet. Det gäller dock att använda sig av bra termostater så att systemen fungerar ihop för att detta ska bli riktigt lyckat.

2. Vattenburen handdukstork med elpatron

För att en vattenburen handdukstork inte ska bli kall när husvärmen stängs av på sommaren kan en handdukstork ha en elpatron. Då värms det vatten som finns i slingorna i torken värmda av denna elpatron.

Elpatronen fungerar bäste om ventilen till själva handdukstorken stängs av. Annars försöker elpatronen värma hela det vattenburna systemet, vilket inte brukar bli särskilt lyckat. Det blir dessutom ganska dyrt.

3. Koppla till varmvattenberedarens system

I vissa fall kan en handdukstork användas även när ett vattenburet uppvärmningssystem inte finns. Då kan istället handdukstorken kopplas till varmvattenberedarens vatten. Det kräver dock en del av själva handdukstorken som annars snabbt rostar sönder.

Då gäller att det stål som handdukstorken är tillverkad av också håller måttet. Satsa därför på en högkvalitativ tork för koppling till varmvattenberedaren. Ett problem som kan uppstå är att torken också utsätts för stora temperaturförändringar, vilket sliter på materialet.

4. Att installera

Det är relativt lätt att installera en vattenburen handdukstork till det befintliga vattenburna systemet. Det går till och med att byta ut en existerande radiator i badrummet med en tork.

De ger ungefär samma effekt om de också har samma uppvärmningsyta. Det betyder i praktiken att handdukstorken då behöver ha en viss storlek för att kunna ersätta radiatorn som värmekälla.

Se till att kopplingen blir helt tät och att det finns en avstängningsventil till själva torken. Om en elpatron ska installeras med handdukstorken ska alltid en behörig elektriker anlitas.

För installationer av handdukstorkar kan alltid rot-avdraget nyttjas.

Regler kan ändras, så besök alltid Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se där finns utförlig information om vilka tjänster som inbegrips i rot-avdraget.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se