Professionell plattsättning i badrum

Professionell plattsättare

Det finns tillfällen då det lönar sig att anlita professionell arbetskraft. Det gäller inte minst vid kakel- och plattsättning i badrummet. Få saker i hemmet innebär nämligen en så stor risk för problem som när ett badrum renoveras. Det gäller att få till varenda detalj korrekt, och för en lekman kan detta bli en övermäktig uppgift.

Det räcker inte långt att få till snygga rader av kakel eller klinker. Det som inte syns på ytan utan döljs därunder, är mycket viktigare än så.

Plattsättare inget lekmannajobb

Det är en grannlaga uppgift att lyckas ställa de hårt uppsatta krav som finns vad gäller byggnationen av ett badrum. Regelverket är omfattande, och det beror på att risken för fuktskador är stor om inte allt går helt korrekt till. När ett badrum byggs om läggs lager på lager av olika massor och skikt.

Tillsammans bildar de en helhet som framför allt ska se till att väggar och golv blir helt fukttäta. För att tätningarna ska fungera som det är tänkt är det mycket viktigt att varenda detalj blir korrekt utförd. Det gäller inte minst runt rörledningar, i skarvar och runt brunnar.

Det är minst lika viktigt att golvet läggs med ett fall, så att vattnet söker sig mot de brunnar som finns, och inte samlas i hörnor och vrår. Det här är något som professionella plattsättare kan på sina fem fingrar, och du som hobbyrenoverare behöver kämpa hårt med att åstadkomma.

En kvalificerad plattsättare ska ha ett våtrumscertifikat. Det innebär att han eller hon har dokumenterade kunskaper och förmågan att bygga enligt gällande branschregler.

En viktig garanti

Även om du tycker att du kan renovera badrummet själv finns det ännu en anledning till varför professionella plattläggare är att föredra. De lämnar i och med sitt våtrumscertifikat garanti på sitt jobb, så att du som anlitar företaget slipper oroa dig för framtida problem.

Det är en garanti som ger mervärde. För vem det är som renoverat ett badrum kan komma att ha en avgörande betydelse om olyckan trots allt är framme. Då kan garantin nyttjas om en vattenskada trots allt uppstår.

Det är kvittot på att allt gjorts enligt gällande regler. Och det är precis det som försäkringsbolaget kräver för att ge ersättning. Det är desto svårare att bevisa hur bra arbetet utförts om du gjort det själv.

I slutänden kan således vem som gjorde vad vara skillnaden mellan att få ersättning för en skada och bli utan. Undersök därför alltid om företaget erbjuder kvalificerade plattsättare för det jobb du begär offert på.

Relaterade artiklar

Se alla badrumsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se