You dont have javascript enabled! Please enable it! Lägga klinkergolv i hallen? Så här lägger du klinkers | dinbyggare.se

Lägg klinkergolv i hallen

Nylagt klinkergolv i hall

Funderingar på att lägga ett klinkergolv? I den här artikeln hittar du information, tips och gör det själv beskrivning med förklarande illustrationer hur du lägger ett klinkergolv i hallen.

Med undantag för badrum så lägger vi inte lika ofta klinkergolv i våra hem. Det finns en stark tradition i Sverige när det gäller trägolv och plastgolv. Det gör att vi många gånger missar möjligheten till ett slitstarkt och lättstädat golv i hall och kapprum.

Desto jämnare och stadigare underlaget är vid läggning av klinkergolv desto enklare är det att lägga golvet. Slutresultatet blir också oftast bättre. Det är därför vanligt att man spacklar eller flytspacklar golvet innan läggningen. En betongplatta gör också att underlaget får en bra förutsättningarna om det är jämnt gjutet.

Nylagt klinkergolv i kök

Principen är densamma oavsett om du lägger klinkergolv i hallen eller ett kök.

Lägga klinkerplattor på olika underlag

Även om ett betonggolv gör underarbetet mycket enklare så går det att lägga klinker på spångolv eller brädgolv, även om det inte är optimalt. Det är viktigt att tänka på att den typen av golvunderlag kräver betydligt mer förarbete än ett betonggolv.

Det går även att lägga klinker på ett hårt plastgolv. Men generellt måste man vara kritisk att lägga klinker på en plastmatta. Har du ett gammalt plastgolv rekommenderas att du först tar bort den gamla plastmattan. Ett plastgolv är relativt enkelt att ta bort och det finns mattstripper även kallad golvstripper att hyra som underlättar arbetet för borttagning av ett plastgolv.

Även om det finns golvspackel som är flexibelt och kan absorbera mindre rörelser i underlaget är det väldigt viktigt att stabiliteten är bra. Det bästa är om underlaget är helt fast utan rörelse.

Om du ändå måste lägga klinkergolv på ett gammalt brädgolv bör du först se till att stadga upp golvet om det finns risk för att det sviktar, annars kan det uppstå sprickor i klinkerfogar eller i värsta fall kan även klinkerplattor spricka.

Anledningen är att ett klinkergolv är hårt och dött material som inte rör sig, medans trä påverkas av temperatursvängningar och sväller vid fuktig väderlek och rör sig tillbaka till ursprungsläget när det torkar.

Oavsett hur stumt ändå ett brädgolv känns så ska du aldrig lägga ett klinkergolv direkt på brädor. Har du ett bjälklag med trägolv ska du lägga golvgipsskivor som underlag. Först när underlaget är hårt och stumt och ojämnheter är spacklade kan du blanda fästmassan och lägga klinkergolvet.

Räkna med att förarbete och läggning tar ca en vecka med torktider. Men det är värt mödan när du är klar, eftersom du inte bara får ett slitstarkt golv med lång livslängd utan också ett vackert golv som är enkelt att hålla rent även efter smutsiga tassar eller leriga stövlar.

Lägga klinker på betonggolv

1. Betonggolvet måste vara torrt och kontrolleras med vattenpass så att det är jämnt.
2. Finns det sprickor ska underlaget först rollas med primer och spacklas med golvspackel, alt. flytspackel så att det är fritt från sprickor.
3. Lägg primer innan du påbörjar plattsättningen för att få ordentlig vidhäftning för sättmassan.

Värt att veta vid läggning av klinker

Ska du lägga klinker på en större yta kan det vara värt att köpa eller hyra verktyg som underlättar läggningsarbetet. Kakelskäraren är ett måste för att kunna skära och dela på klinkerplattorna.

Kakelborr med volframkarbidspets underlättar håltagningsarbetet eller om du har fler hål i olika storlekar så kan en ställbar kakelborr vara ett alternativ. Det finns även kakelhålskärare med fasta diameterstorlekar. Vi enklare håltagning kan du även använda kakelborr och kakelsåg.

Det är bra att känna till redan innan läggning att du inte bör dra ut sättmassan på en större yta än du kan klinkerbelägga inom ca 10 minuter.

Verktyg och material du behöver när du ska lägga klinker:

Verktyg:
1. Två hinkar 2. Omrörare för blandning av fästmassa. 3. Trassel eller luddfria trasor 4. Tvättsvamp 5. Riktbräda av trä eller aluminium 6. Måttband, alt. tumstock 7. Penna 8. Vattenpass 9. Hammare och ev. gummiklubba 10. Papegojtång alt. hovtång 11. Kakelskärare (Du kan hyra kakelskäraren eller köpa den på byggvaruhus.) 12. Kakelfil och ev. kakelsåg för håltagning 13. Murslev 14. Tandspackel 15. Spackelspade 16. Fogpistol 17. Fogspruta 18. Maskeringstejp 19. Kakelkryss alt. fogsnöre 20. Vinkelhake alt. laserpass eller kaklingslaser.

Skyddsutrustning:
21. Tunna arbetshandskar och gummihandskar till fogning 22. Knäskydd 23. Skyddsglasögon. 24. Dammskydd.

Material:
Klinkerplattor, Fästmassa, Fogbruk, Silikonfog, Såpa, Rengöringsvätska, Klinkerolja, ev. golvspackel och vidhäftningsprimer.

Varning

Tänk på att ytan eller rummet där du har lagt klinkergolvet på blir blockerat tills det har torkat ordentligt. Du kan inte gå på det nylagda klinkergolvet förrän efter ca två till tre dagar.

Kan du inte stänga av hela ytan du ska lägga får du lägga det i sektioner eller lägga ut en gångpassage som inte vidrör det nylagda klinkergolvet.

Vad är klinkerplattor tillverkat av?

Kakel är uppbyggt av leror, kaolin, kvarts samt fältspat ( fältspat ingår i bland annat bergarterna granit och gnejs ) och går under benämningen keramiska material. Ingredienserna bearbetas och läggs i formar för att sedan brännas i ugn vid ca 1000 grader.

Lermassan går då över till en fast form och över till en annan kemisk sammansättning. Klinkerplattan bränns sedan ytterligare en gång till med ett skikt av glasyr sk. glasering. Klinker finns både som glaserade och oglaserade.

Den glaserade ytan gör att klinkerplattan blir relativt vattentät ovanifrån. Det finns klinkerplattor med låg vattenabsorption med hög hållfasthet och frostbeständiga klinkerplattor som då har en vattenabsorption under 0,5%.

Förberedelse och planering

1. Bedöm det befintliga golvunderlaget.
2. Utför eventuella förbättringar och ojämnheter på underlaget. (Glöm inte att prima ytan om du måste spackla golvytan.)
3. Välj klinkertyp och de mönsterförband för klinkerläggningen.
4. Välj lämplig fogmassa och kulör på klinkerfogen. Det finns flexfogar som är starkare och tar upp mer rörelser. ( Prata med butiken om du är osäker på vilken fogmassa som passar för just ditt projekt)
5. Mät ytan du ska klinkerbelägga noggrant.
6. Planera läggningen med så få plattskärningar som möjligt.
7. Beräkna åtgång av klinkerplattor, ev. sockelplattor, fästmassa, fogmassa och silikonfog.
8. Köp in material och ev. verktyg och annan utrustning. (alt. hyr verktyg)
9. Sortera klinkerplattor efter kulör om det finns skiftningar på klinkerplattans yta.
10. Glöm inte riktbräda. Antingen av aluminium eller tillverka själv av trä.
11. Rengör och dammsug ytan du ska lägga noggrant.
12. Placera ut material och verktyg så att dessa är lättåtkomliga.

Arbetsföljd vid läggning av klinkergolv

1. Demontera ev. golvsocklar.
2. Mät ut räta linjer mitt på golvet. Ett laserpass underlättar mätningen. (Är väggarna helt vinkelrätta kan du börja läggningen från ett hörn.)
3. Gör en provläggning på en mindre yta med klinkerplattor och kakelkryss.
4. Spackla skador och sprickor med golvspackel.
5. Pensla eller rolla ut vidhäftningsprimer.
6. Blanda fästmassa och lägg ut med en murarslev.
7. Dra ut fästmassan med en tandspackel.
8. Lägg ut riktbrädorna längs de räta linjer du måttat ut mitt på golvet.
9. Börja med att lägga klinkerplattorna mot riktbrädan. Placera kakelkryss mellan klinkerplattorna.
10. Kontrollera klinkerplattorna med vattenpass med jämna mellanrum.
11. När ytan är lagd ska den torka i normalt 1-3 dagar beroende på fästmassa, underlag och temperatur. (Läs beskrivning på förpackningen)
12. Blanda och fyll fogarna helt med fogmassan. Tänk på att inte foga för stora ytor i taget.
13. Vänta tills fogmassan är en aning fast ca 10-15 min och tvätta sedan bort överflödig fogmassa med svamp. (Läs beskrivning på förpackningen)
14. Slutligen, vänta enligt tidsangivelsen på förpackningen för fogmassan och torka sedan rent ytan på klinkerplattorna med trassel eller luddfri trasa.
15. Lägg silikonfog vid bl.a. trösklar och rör.
16. Vid behov, efterbehandla ev. den lagda klinkerytan med klinkerolja. (Tänk på att inte alla klinkerplattor kan behandlas med klinkerolja. Prata med kakelbutiken om du är osäker)

Klinkergolv på olika underlag

Mät och beräkna material

Förarbete innan du lägger klinkergolvet

Läggning av klinkerplattor

Tips

När du lägger klinkerplattor på ett betonggolv med en större yta kan en tandspackel av plast nötas ned så att du får för lite fästmassa under plattorna. Byt då ut tandspackeln eller använd en tandspackel av stål som håller längre.

Delning och urtag på klinkerplattor

Viktigt

Tänk på att klinkerolja inte ska användas på glaserade klinkerplattor eftersom ytan på plattorna kan missfärgas. Har du däremot oglaserade klinkerplattor kan du behandla dina klinkerplattor med klinkerolja som gör att plattan får ett djupare lyster. Klinkeroljan tränger in i plattans porer så att den blir vattenavvisande och mer tålig mot smuts och vatten. Det gör att klinkerytan också blir mer lättstädad.

Fogning av klinkergolv

Värt att veta vid fogning

När du fogar en yta över 8-10 kvadratmeter så bör du applicera fogmassan i etapper. Detta för att du ska hinna rengöra ytan inom ca 15 minuter så att inte fogmassan torkar in. Det gör rengöringen onödigt svår.

Tips!

För att underlätta läggningen av klinkerplattor så mycket som möjligt är det bra att göra en skiss över läggningsytan. Det underlättar även beräkningen av materialåtgång och skärningen av klinkerplattorna med kakelskäraren.

Om du redan från start ser att det t.ex. fattas 10 millimeter kan du lägga på en halv millimeter på fogarna mellan klinkerplattorna så att läggningen går jämnt ut och på så sätt slippa den tidsödande kapningen av varje klinkerplatta. Planering är viktigt vid läggning av klinkergolv.

Foga med silikonfog

Efterarbete

Värt att veta om klinker

Det är viktigt att känna till att det finns regler och krav för både underarbete och läggning av klinkerplattor i badrum och våtutrymmen.

Frostbeständig klinker gå att lägga utomhus som i t.ex. uterum, balkong eller altan. Men tänk på att det kan uppstå rörelser i byggkonstruktioner, speciellt under höst och vinterhalvåret vid tjäle i marken. Speciellt känslig är konstruktioner som står på fundament förankrat i marken. I dessa fall kan sprickor uppstå i klinkerfogen och i värsta fall även på klinkerplattorna.

Det är viktigt att du kontrollerar klinkerplattorna innan du lägger ett klinkergolv så att plattorna är jämna i både kulör och storlek. Avvikelser är bra att sortera bort innan läggningen sker.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Artikeln uppdaterad: 2021-11-10

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se