Lägg klinkergolv i hallen

lagger-klinkergolv-i-hallen-.jpg

Funderingar på att lägga ett klinkergolv? I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner om hur du lägger ett klinkergolv i hallen.

Med undantag för våtutrymmen lägger vi på våra breddgrader inte klinkergolv så ofta. Detta har givetvis med vår starka trätradition att göra. Därmed försummar vi ofta chansen att få ett vackert och lättstädat golv i till exempel kapprum och hallar.

Här om någonstans passar klinker, som kommer särskilt väl till sin rätt i sparsamt möblerade utrymmen. Klinkergolv tål väta och är lätta att torka av om man har gått in med smutsiga skor.

Det bästa underlaget för ett klinkergolv är en betongplatta. Ju stadigare och jämnare underlaget är desto enklare blir förarbetet och desto bättre blir resultatet. Men tro för den skull inte att du måste avstå från att lägga ett klinkergolv för att du inte har betong som underlag.

Du kan mycket väl lägga klinker på ett brädgolv och till och med direkt på en plastmatta som du kanske har tröttnat på. Men med sådana underlag krävs förstås ett mera vidlyftigt förarbete än på slät, oskadad betong.

Även om det finns fästmassor som är så flexibla att de kan ta upp mindre rörelser i underlaget är det mycket viktigt att stabiliteten är stor – det vill säga att underlaget i princip inte kan röra sig.

Ett brädgolv får under inga omständigheter svikta. En enda sviktande bräda gör att fogarna mellan plattorna spricker. Vill det sig illa kan även klinkerplattorna brista.

Har golvet sådana defekter måste du ta upp den eller de brädor som rör sig och stadga dem på lämpligt sätt med till exempel kortlingar eller kilar.

Hur stadigt brädgolvet än är kan du aldrig lägga klinker direkt på brädorna. Du måste först täcka det med spånskivor eller golvgips. Är golvet i hyfsat skick kan du emellertid komma undan med ganska tunna skivor.

Allra bäst är att använda spåntade eller falsade skivor. Men viktigast av allt är att du spikar tätt och får helt täta fogar.

Ett så kallat flytande golv – där skivorna läggs löst på underlaget och endast hålls fast av golvsocklarna duger alltså inte som klinkerunderlag. Det gör däremot en hård plastmatta – under förutsättning att den är klistrad och att ytskiktet ruggas upp. Plast på mjuk bärare, till exempel skumgummi, sviktar för mycket.

När underlaget är acceptabelt, och du har valt fästmassa som passar just dina förhållande, kan du börja den mycket spännande och inspirerande läggningen. Sakta men säkert får du uppleva hur husets entré ändrar karaktär och får en välkomnande, robust elegans på klinkergolvet.

Även för mindre ytor måste du räkna med att läggningen tar cirka en vecka. Men när allt är färdigt håller klinkergolvet i decennier.

Värt att veta om kakelsättning

Vid mera omfattande kakelsättning, inte minst i våtutrymmen, kan det vara värt att satsa på en del specialredskap kakelborr för håltagning av brottkanter, enkel kakelskärare för tunnare kakelplattor, plattskärare med skärtrissa, kakeltång för urtagningar, kakelsåg med utbytbar sågtråd, skurblock med hållare, förseglingstejp för vattentäta fogar.

Det här behöver du när du ska lägga ett klinkergolv:

Verktyg:
Ett par hinkar (1) Rörpinne (2) Trassel/luddfria trasor (3) Styv svamp/skurblock (4) Gummihandskar (5) 1-2 riktbrädor (6) Tumstock (7) Penna (8) Vattenpass (9) Hammare (10) Mindre bräckjärn (11) Hovtång (12) Plattskärare för klinker (13) Klinkerfil (14) Murslev (15) Tandad spackel (16) Fogspackel (17) Japanspackel (18) Fogspruta (19) Maskeringstejp (20) Snöre (21) Spik (22) ev. fogsvans (23)

Material:
Klinkerplattor, Fästmassa, Fogbruk, Silikonfogmassa, Grönsåpa, Rengöringsvätska, Klinkerolja.

Varning

Först efter cirka två till tre dagar kan du gå på ett nylagt klinkergolv. Har du då lagt det i ett kapprum eller i en hall blir alltså den vanliga entrévägen blockerad.

Kan du inte stänga passagen och använda till exempel en köks- eller källarentré måste du kunna lägga ut spänger, exempelvis mellan ett par trösklar. Ett enda för tidigt ”snedsteg” kan betyda en svårreparerad skada.

Värt att veta

Kakel kallas de keramiska material som är uppbyggda av leror, kaolin, kvarts och fältspat. Kakelmassan förarbetas på olika sätt och bränns i ugn vid ca 1000ø Glasyren vanligen av kvarts och fältspat med tillsats av fluss och metalloxider ger inte bara kulör och glans, utan gör också ytan vattentät.

Planering

1. Bedöm befintligt underlag.
2. Gör nödvändiga förbättringar.
3. Välj klinkertyp, format och förband.
4. Mät läggningsytan noga.
5. Planera läggningen med så få plattskärningar som möjligt.
6. Beräkna åtgång av klinkerplattor, fäst och fogmassa.
7. Beställ material, komplettera ev. verktyg och annan utrustning.
8. Sortera klinkerplattor efter ytkulör om dom skiftar.
9. Tillverka riktbrädor.
10. Rengör läggningsytan noga.
11. Ordna passageväg.
12. Lägg material, verktyg och annan utrustning inom bekvämt räckhåll.

Arbetsföljd

1. Ta bort golvsocklarna.
2. Grunda trä- och plastunderlag.
3. Lägg ut fästmassa med murslev.
4. Sprid massan med tandad spackel.
5. Lägg första klinkerplattan i ett hörn.
6. Lägg två mot varandra vinkelräta plattrader.
7. Förbind dessa med två andra vinkelräta rader.
8. Fyll ”ramen” med klinkerplattor.
9. Kontrollera ytan med vattenpass.
10. Lägg nya sektioner efter samma princip.
11. Fyll fogarna med fogmassa.
12. Strö torrt fogbruk över ytan.
13. Mjukfoga vid bl.a. trösklar.
14. Gör rent klinkerytan med en hård svamp.
15. Efterbehandla ev. med klinkerolja.

Olika underlag

Mät och beräkna material

Förarbete


Läggning av klinkerplattorna

Delning och uttag på klinkerplattor

Hårda fogar


Värt att veta

Om du ska foga en yta över 8-10 m2 bör du göra det i etapper. Du måste nämligen hinna göra den fogade ytan ren inom ungefär en halvtimme. Det är viktigt att du ofta sköljer den hårda rengöringssvampen i vatten och vrider ur den ordentligt.

Proffsen använder ett speciellt Det är högst olämpligt att torrt fogbruk kommer ner i öppna fogar.

Tips!

Gör en skiss över läggningsytan så kan du mer exakt bedöma materialåtgång och slipper kanske besvärliga och tidsödande skärningar. Utgå från plattformatet plus en normal fogbredd om ca 5 mm.

Fattas t ex 1 cm kan du tänja ut fogarna med 1/2 mm på tjugo plattor. Då går förbandet jämnt ut. På samma sätt kan du givetvis minska fogbredden. Högsta, respektive minsta spelrum bör dock vara ± ca 1 mm.

Foga med silikonmassa

Efterarbete

Värt att veta om klinker

När klinker eller kakel läggs som golv i våtutrymmen ställs speciella krav på såväl underarbetet som själva läggningen och valet av material.

Frosthärdig klinker kan även läggas utomhus: i uterummet, på balkongen eller altanen, samt trappor och trädgårdsgångar.

Klinkerplattor kan variera i färg och även något i format. Oacceptabla avvikelser måste påtalas innan klinkerplattorna har lagts på plats.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.


Relaterade artiklar

Se alla golvartiklar »

scroll to top
Top