Borra och fäst i tegel

Borrar i tegel

Tegel är ett så vackert material att man ofta inte vågar borra hål i det för att t.ex. sätta upp en spaljé på husfasaden, hänga en tavla i gillestugan eller fästa en dörrkrok i garagemuren.

Till sist segrar ändå förnuftet och man ger klängväxten ett nödvändigt stöd, bryter enformigheten i trivselrummet och ser till att garageporten inte längre slår märken i billacken. Och har man bara borrat och pluggat på rätt sätt har man också alla skäl att vara nöjd med beslutet.

Det är inte svårare att borra och fästa i tegel än i andra hårdbearbetade material, men tekniken skiljer sig en del. Pluggning är ett måste. Även om man använder sig av härdad spik är vanlig spikning inte lämplig.

Metoden kan överföra tvärkrafter, men knappast några större längskrafter, varför till exempel spikade konsoler släpper i tegel när dragkrafterna sätter till.

I jämförelse med betong är tegel mera poröst och därmed inte lika hållfast. Detta betyder bland annat att man kan spräcka en tegelsten om man till exempel pluggar alltför nära en kant. Det är också lätt hänt att ett plugghål i tegel blir större än man avsett.

Råkar tegelmuren dessutom finnas i närheten av en mycket starkt trafikerad gata kan vibrationerna från tunga transporter med tiden göra att även pluggar helt enkelt skakar loss.

Det är angeläget att man tänker sig extra noga för innan man börjar borra i tegel. Det är svårt att göra en osynlig lagning om man skulle bli tvungen till det.

Borrteknik

Det går att ta upp hål i tegel med ett sådant handredskap som en pluggborr, men det är både lättare och säkrare att använda en lågvarvig slagborrmaskin.

Är teglet då särskilt poröst kan du börja med ett klenare borrstål och öka dimensionen, om det skulle behövas. Då riskerar du inte att hålet blir för stort.

Använd alltid spiralborr med härdat skär. Vanliga träborrstål är meningslösa. Tänk också på, att det är maskinen som ska göra jobbet: hålet ska borras, inte pressas upp.

Se upp för kablar och ledningar

Innan du börjar borra ska alltid kontrollera så att det inte går några el-ledningar, vattenledningar mm. på stället där du ska borra. Med en multidetektor lokaliserar du enkelt rör, metall och el-ledningar. Multidetektor hittar du i bygghandeln.

Infästningar

I stort sett använder man samma slags infästningar till tegel som till betong det vill säga pinnskruvexpander och liknande – men pluggmassa och enklare plastplugg kan också gå bra, under förutsättning att infästningarna inte utsätts för uttorkande värme.

För tyngre infästningar bör man använda så kallad M-ankare, som är en metallplugg med gängad skruv, eller så kallad PS-ankare, som också är en metallplugg med pinnskruv och expanderande sköldar.

Håltegel

En mycket viktig detalj att tänka på vid pluggning av tegel är att kolla om väggen eller muren består av fulltegel eller håltegel. I det senare fallet måste man i möjligaste mån kontrollera att inte hela infästningen hamnar i ett hålrum.

Tips!

Ett mycket enkelt och billigt sätt att fästa en spik eller krok av klenare dimension i tegel är följande: Borra upp ett tunt hål och proppa detta fullt med våt bomull. Driv in bomullsproppen så hårt du kan och slå sedan i spiken eller kroken. När bomullen torkar utvidgas den kraftigt och ger gott fäste.

Så här borrar du i tegelRelaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se