Lär dig borra i trä

borra-tra.jpg

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur arbetar när man ska borra i trä med handborr eller borrmaskin.

Antingen man bor i ett småhus eller i en lägenhet måste man då och då borra ett hål. Man kan behöva borra för att få en stadig upphängning av en tung tavla eller ett väggur, men också för att till exempel dölja en kabel eller rördragning genom en vägg.

Det är inte mycket svårare att borra än att slå i en spik eller kapa en list, men borrandet kan kräva lite större precision. Det är också därför verktygslådan, till skillnad från de flesta andra verktyg, ofta innehåller ett par tre olika handborrar och en borrmaskin.

Konsten att borra är så gammal att man nästan skulle kunna betrakta den som ett medfött anlag. Den är i varje fall känd sedan cirka 3 000 år.

Den äldsta kända beskrivningen av hur en drillborr fungerar finns i Odysséen, som skrevs av den grekiske skalden Homeros, som troligen levde omkring 800 år före vår tideräkning. Redan då antog man att borrtekniken funnits i flera århundraden.

Så här beskrivs den: ”Karlarna lyfte nu stången och stötte dess vässade ände stadigt i ögat in, och jag hängde om den och tyngde, vridande kring, som när man skeppsbjälkar borrar med drillborr, under det hjälparna stå och från bägge sidor snurra den runt med en rem, att den oavlåtligen drillas: just så höllo vi nu i hans öga den glödande pålen.” Sedan Homeros’ dagar har borren ”pånyttfötts” ett antal gånger. Borrsvängen till exempel, började användas någon gång under 1400 talet, spiralborren för trä 1770 och en spiralborr för metaller 50 år senare.

Omkring år 1500 skisserade Leonardo da Vinci på flera typer av borrmaskiner och 1636 hade man kommit så långt att man uppfunnit en maskin som borrade i sten. En av Leonardos borrskisser visar en vertikal borrmaskin, driven för hand och avsedd för tillverkning av trärör.

Enligt hans egen beskrivning var det knappast fråga om någon minimaskin: ”För att borra genom en stam måste denna ställas lodrätt och genom att borra den från toppen nedåt töms hålet av sig självt.

Man utformar den som ett tält så att sågspånen inte faller över den som drar skruven. De som skall dra skruven stiger samtidigt uppåt med skruven. Gör hålet först med en mindre borr och sedan med en tjockare.” Föregångaren till den elborr du sannolikt har i din verktygslåda är ungefär 100 år gammal, uppfunnen av tysken Wilhelm Fein och utvecklad av det amerikanska företaget Black & Decker. Numera är borrningstekniken så väl utvecklad att du genom att välja rätt utrustning och känna till ett och annat knep knappast behöver misslyckas med ett arbete.

Till verkligt avancerade borrningsarbeten kan du behöva speciella maskiner och i varje fall stativ. Här tar vi emellertid endast upp exempel på hur man borrar för hand.

En borrutrustning med dragspelseffekt

Om man ska använda handborrmaskinen, borrsvängen, drillborren eller någon ännu enklare utrustning beror alltid på vad som ska borras. Borrhålets diameter, materialet och möjligheten att komma åt är helt avgörande.

Det är inget som säger att du behöver mer än ett el ler ett par av de exempel som finns med i verktygsförteckningen, vilken alltså är mycket flexibel. Detta gäller inte minst sortimentet borrstål. Detta är mycket stort och du gör klokt i att skaffa dig ett par utrustningar för trä respektive metall och eventuellt andra material.

Det kan vara praktiskt att skaffa borrsatser som ligger i fodral, vilka skyddar skären. Ett borrställ med märkta fack för olika dimensioner är också praktiskt. Man kan fråga sig vad filar, raspar och slippapper har med borrar att göra, men svaret är enkelt. Det kan vara nödvändigt att rensa borrhålet från grader och spån och kanske även jämna till borrhålets kanter.

När du borrar på fri hand är det mycket viktigt att du kan förankra lösa arbetsstycken väl. Har du inte tillgång till en hyvelbänk kan du göra det med hjälp av en eller ett par tvingar. Se alltid till att du inte riskerar att borra genom arbetsstycket ner i underlaget, till exempel en bordsskiva, som då kan få skador som är mycket svåra att reparera.

När man arbetar med helt handdrivna verktyg är risken för skador av till exempel kringflygande spån ytterst liten. När man däremot använder borrmaskiner, och särskilt när man borrar i metall, är det klokt att alltid använda skyddsglasögon.

Varning

Borra aldrig i t ex en vägg, ett tak eller golv utan att du är helt säker på att inte skada en dold elkabel eller ett rör. Det finns detektorer som varnar. Borra aldrig så länge att friktionsvärmen överhettar borrstålet. Då förlorar detta snabbt sin skärpa. Använd alltid skyddsglasögon när du borrar i hårda träslag och i metall och på höga varvtal.

Tips!

För trä bör du alltid använda träborr och borra med lågt varv för att friktionsvärmen inte ska skada borrstålets skärpa. Spiralborr flisar inte kanterna som platt träborr, men den senare är snabbare. För stål, metall och plast är snabbstålborrar bäst. Kolstål och molybden håller bara för ett fåtal hål. När du ska borra i betong och murbruk bör du välja borr med hårdmetallspets och använda slagborrmaskin på lågvarv.

Det här behöver du när du ska borra i trä:

Verktyg:
Borrskaft eller s k drillborr (1) Borrsväng (2) Vrickborr (3) Montörborr (4) Hålborr (5) Körnare (6) Borrstopp (7) Hammare (8) Raspar och filar, ev (9) Stämjärn (10) Tvingar (11) Centrumborr (12) Ställbar träborr (13) Cylinderborr (14) Träspiralborr (15) Träborr (16) Litet runt träborrstål (17) Borrmaskin (18)

För markering

Bestäm borrdjup

Skruvfästen och ledningar

Genomgående hål

Valfri hålstorlek

Tapphål

Sneda hål

 

Hål i skivor

Halv cirkelhål

Plåt och trä

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »</2>

scroll to top
Top