You dont have javascript enabled! Please enable it! Lär dig borra i trä - Så här gör du | dinbyggare.se

Lär dig borra i trä

Borrar i trä

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur arbetar när man ska borra i trä med handborr eller borrmaskin.

Antingen man bor i ett småhus eller i en lägenhet måste man då och då borra ett hål. Man kan behöva borra för att få en stadig upphängning av en tung tavla eller ett väggur, men också för att till exempel dölja en kabel eller rördragning genom en vägg.

Det är inte mycket svårare att borra än att slå i en spik eller kapa en list, men borrandet kan kräva lite större precision. Det är också därför verktygslådan, till skillnad från de flesta andra verktyg, ofta innehåller ett par tre olika handborrar och en borrmaskin. Till verkligt avancerade borrningsarbeten kan du behöva speciella maskiner och i varje fall stativ. Här tar vi emellertid endast upp exempel på hur man borrar för hand.

En borrutrustning med dragspelseffekt

Om man ska använda handborrmaskinen, borrsvängen, drillborren eller någon ännu enklare utrustning beror alltid på vad som ska borras. Borrhålets diameter, materialet och möjligheten att komma åt är helt avgörande.

Det är inget som säger att du behöver mer än ett el ler ett par av de exempel som finns med i verktygsförteckningen, vilken alltså är mycket flexibel. Detta gäller inte minst sortimentet borrstål. Detta är mycket stort och du gör klokt i att skaffa dig ett par utrustningar för trä respektive metall och eventuellt andra material.

Det kan vara praktiskt att skaffa borrsatser som ligger i fodral, vilka skyddar skären. Ett borrställ med märkta fack för olika dimensioner är också praktiskt. Man kan fråga sig vad filar, raspar och slippapper har med borrar att göra, men svaret är enkelt. Det kan vara nödvändigt att rensa borrhålet från grader och spån och kanske även jämna till borrhålets kanter.

När du borrar på fri hand är det mycket viktigt att du kan förankra lösa arbetsstycken väl. Har du inte tillgång till en hyvelbänk kan du göra det med hjälp av en eller ett par tvingar. Se alltid till att du inte riskerar att borra genom arbetsstycket ner i underlaget, till exempel en bordsskiva, som då kan få skador som är mycket svåra att reparera.

När man arbetar med helt handdrivna verktyg är risken för skador av till exempel kringflygande spån ytterst liten. När man däremot använder borrmaskiner, och särskilt när man borrar i metall, är det klokt att alltid använda skyddsglasögon.

Varning

Borra aldrig i t ex en vägg, ett tak eller golv utan att du är helt säker på att inte skada en dold elkabel eller ett rör. Det finns detektorer som varnar. Borra aldrig så länge att friktionsvärmen överhettar borrstålet. Då förlorar detta snabbt sin skärpa. Använd alltid skyddsglasögon när du borrar i hårda träslag och i metall och på höga varvtal.

Tips!

För trä bör du alltid använda träborr och borra med lågt varv för att friktionsvärmen inte ska skada borrstålets skärpa. Spiralborr flisar inte kanterna som platt träborr, men den senare är snabbare. För stål, metall och plast är snabbstålborrar bäst. Kolstål och molybden håller bara för ett fåtal hål. När du ska borra i betong och murbruk bör du välja borr med hårdmetallspets och använda slagborrmaskin på lågvarv.

Verktyg du behöver när du ska borra i trä:

Verktyg:
1. Borrskaft eller s k drillborr 2. Borrsväng 3. Vrickborr 4. Montörborr 5. Hålborr 6. Körnare 7. Borrstopp 8. Hammare 9. Raspar och filar 10. ev Stämjärn 11. Tvingar 12. Centrumborr 13. Ställbar träborr 14.  Cylinderborr 15. Träspiralborr 16. Träborr 17. Litet runt träborrstål 18. Borrmaskin.

För markering

Bestäm borrdjup

Skruvfästen och ledningar

Genomgående hål

Valfri hålstorlek

Tapphål

Sneda hål

 

Hål i skivor

Halv cirkelhål

Plåt och trä

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »</2>

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se