Handborrar för trä

Olika borrar för trä

I den här artikeln får du värdefulla tips om vad du ska tänka på när du borrar i trä med en handborrar.

Man skulle kunna tro att elektriska borrmaskiner och i synnerhet handborrmaskiner av mindre modell, helt har slagit ut de handdrivna borrverktygen. Men så är inte alls fallet. En hemmasnickare med självaktning håller sig med både borrsväng och drill borrskaft. Inte minst när det gäller att dra i skruvar är den gamla hederliga borrsvängen näst intill oumbärlig, liksom drillborren, särskilt när det är fråga om att borra små hål med stor precision.

Vid större arbeten är borrmaskiner givetvis ett förnämligt verktyg som bland annat kan ge stora tidsvinster. Vid mindre omfattande arbeten kan det emellertid ta längre tid att bara ta fram och ansluta elutrustningen än att göra hela jobbet med en betydligt smidigare handborr.

Man skiljer mellan borrskaft och borrstål eller borrar. I princip finns fyra olika typer av borrskaft, den klassiska borrsvängen, drillborrskaftet med spindel, det vevförsedda drillborrskaftet, som ibland också kallas växelborrskaft, och det enkla plast eller trähandtaget till en så kallad modellborr.

Borrsvängen förses med såväl spiral som centrumborrar, liksom med skruvmejseltillsats. Den är antingen 2, 3 eller 4 backig och har oftast en åttatandad spärr, så att den kan föras fram och tillbaka och användas även i trånga utrymmen. Bröstplattan kan vara av plast eller trä, nylon eller kullagrad. Den enklare drillborren har alltså en spindel som roterar när man trycker ner handtaget och automatiskt går tillbaka när man lättar på trycket. Den är avsedd för spiralborrar.

Det är också det vevförsedda drillborrskaftet eller växelborrskaftet som emellertid klarar borrar upp till 8 millimeters diameter. Modellborren är den enklaste borr som finns, och mycket praktisk när man vill ha fäste för mindre skruv. Borrstålet är utbytbart och man har ofta användning för ett par dimensioner. Den vanligaste borrspetsen liknar en skruvmejsel, men skadas om den används som sådan.

Vrickborren är den oundgängliga hushållsborren vid uppsättning av krokar och liknande. Borrar finns i ett stort antal typer och dimensioner. De kan ha fyrkantsfästen eller cylindriska fästen. Vissa borrar tillverkas också med olika stigningar för olika hårt trä.

Det är praktiskt att utrusta hemverkstaden med en eller flera borrsatser. Då har man stora möjligheter att redan från början välja rätt dimension. Till borrutrustningen är det också lämpligt att ha ett par tillbehör i form av en borrstoppare som används för att markera visst djup hos borrhålet, och en borrförlängare som behövs när man ska göra djupa håltagningar.

Tänk på att träborrar är avsedda för bearbetning av trä. Ska du borra i metall, betong, sten, keramiskt material eller plast krävs en annan utrustning. En borr har den dubbla funktionen att i en roterande rörelse skära av träfibrerna så att ett cylindriskt hål tas upp. Därefter avlägsnar den spillet ur hålet.

Några av de vanligaste borrtyperna för trä:

Olika borrar för trä

1. Spiralborren är vriden så att dess båda kanter bildar spiralformiga linjer. Man får då en s k blåborr som ofta också kallas spikborr.

2 . Spiralborren är en centrumborr med spiralformat skaft, vilket för spånen uppåt. Borren kan ha ett eller två kant och bottenskär. Spetsen är likadan som hos den ställbara centrumborren.

3 . En ställbar borr är mycket lik centrumborren men har en konisk, högergängad skruv som spets och är inställbar för olika hålstorlekar. Borren har ett fast kantskär och ett fast bottenskär. Till borren hör i regel också ett par löstagbara skärstål. De fasta skären borrar ett hål i bestämd storlek medan det ställbara avskiljer spån i cirkelringform.

4 . Träborren borrar en jämn botten och kan dessutom användas för att borra ur mindre kvistar och andra defekter i virket.

5 . Detta är en s k försänkare som används för att t ex försänka en skruvskalle i nivå med virket. Alla försänkare är koniska men kan ha ett eller flera skär.

6 . En försänkare som kombinerats med borr.

7 . Borrstål av detta slag kallas ofta installatör eller monteringsborrar. Är vinkeln spetsig fungerar de bra för borrning i trä. Borrtypen finns i många dimensioner. Vanligen är fästet cylindriskt, men fyrkantsfästen finns också.

8. Fräsborren används för bl.a. formning av excentriska hål.

Tips

Ett borrfack är en idealisk förvaringslåda för borrar från 2 13 mm. Lådan är tillverkad av kraftig, lackerad plåt och har 40 snedställda fack. Den kan hängas på väggen eller ställas på en bänk.

Värt att veta

Borrskär för träbearbetning kan filas försiktigt med små, finhuggna filar. Bästa resultatet får man om filen förs mot eggen. Kantskär ska alltid filas på insidan och bottenskär endast på översidan. Metallborrar bör skärpas moten smärgelskiva.

Vid håltagning i träfiberskivor är det inte alltid lämpligt att använda konventionella borrar. En hålskärare för detta material kan vara mera praktisk. Verktyget fungerar som en ställbar borr men har högre ritsar.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se