Tips när du ska borra

Borrar i vägg med borrmaskin

När man ska borra finns det en hel del specialverktyg och tillbehör för borrmaskiner i många olika utföranden: Du kan till exempel sätta slippapper med olika kornstorlek på sliprondellerna.

Borstar, slipstift och fräsfilar har olika former, så att du kan bearbeta alla tänkbara arbetsstycken. Tillbehören hittar du i fackhandeln eller på byggvaruhusen.

Arbeta rent och snyggt

Om du samlar upp borrdammet med en utsugningsanordning som kopplas till en dammsugare (ofta tillbehör) vid borrning eller fäster en liten papperspåse (kaffefilter) direkt under borrhålet, så sparar du mycken möda vid städningen.

Se upp för kablar och ledningar

Se upp för ledningar i väggenInnan du börjar borra i en vägg ska du kontrollera så att det inte går några el-ledningar, vattenledningar eller gasledningar på det stället. Det gör du enklast med en metalldetektor.

Med metalldetektorn borrar du säkrare. Om du har en digital metalldetektor. Den hittar stål, järn och icke järnhaltiga metaller. Den anger tillåtet borrdjup och indikerar spänningsförande elledningar. Metalldetektorer hittar du på byggvaruhusen.

Innan du borrar är det viktigt att du hittar el-ledningar. Det gör du med en digital detektor s.k. kabelletare. Finns att köpa i byggvaruhandeln.

Borrkrafter

Vid slagborrning hjälper maskinen dig att lägga an tryck genom att slå på borretNär du borrar ett hål finns två påverkande krafter med olika riktning: Borret vrids och avverkar med sin vassa, spiralformade skär materialet (vridmoment) – och du själv lägger an ett tryck mot borrhålet som driver in borret (tryckkraft).

Vid slagborrning hjälper maskinen dig att lägga an tryck genom att slå på borret. Det ger bättre avverkning i hårda material som betong.

Borra lättare i metall

På glatta ytor som metall slinter borren lätt så att hålet inte hamnar där det ska. För att undvika det kan du i förväg slå ett litet hål i metallen. I vanliga fall brukar man använda en körnare till det, en spetsad stålstav som du kan slå på med hammare baktill.

I det lilla hålet kan du sedan sätta an borren. I mycket hårda material kan du först förarbeta med ett tunnare borr för att sedan borra klart med rätt diameter.

Skruvfunktioner på en borrmaskin

id skruvning kan du inte bara skruva i skruvar, utan även skruva ur demRotationsväljare
Med skjutomkopplaren över huvudbrytaren väljer du om verktyget ska rotera åt höger eller vänster. Vid skruvning kan du inte bara skruva i skruvar, utan även skruva ur dem.

 

Du kan enkelt skifta bits eftersom du inte behöver lossa och dra chucken hela tidenUniversalhållare
Skruvbits fästs oftast inte direkt i borrchucken. I stället så sätter man i en så kallad universalhållare och fäster bitsen i den.

Orsak: Bitsen är så små, att de lätt trycks in i chucken. Dessutom har universalhållaren en annan fördel: Du kan enkelt skifta bits eftersom du inte behöver lossa och dra chucken hela tiden.

Håll alltid slagborrmaskinen rakt och tryck vinkelrätt mot väggytan eller arbetsstycketHåll maskinen stadigt
Håll alltid slagborrmaskinen rakt och tryck vinkelrätt mot väggytan eller arbetsstycket. Om du använder stödhandtaget, så får du bättre kontroll över borrningen. Det går ännu lättare med borrvinkelkontrollen.

Du placerar den på arbetsstycket och kan sedan till exempel borra exakt i rät vinkel mot väggen. Och om du medvetet ska borra snett, blir även det exakt: Borrvinkelkontrollen kan vinklas upp till 15ø.

Hål i akrylglas måste du borra långsamtÖmtåligt akrylglas
Hål i akrylglas måste du borra långsamt, alltså med lågt varvtal, eftersom materialet är mycket värmekänsligt och kan smälta.

 

Om du använder fel bits förstörs skruvskallen snabbtSkruva alltid med rätt bits
Om du använder fel bits förstörs skruvskallen snabbt. Se inte bara efter att det är rätt form utan även att det är rätt storlek. Du behöver en universalhållare för att fästa de olika bitsen. För varje skruv finns en skrivbitstyp som passar: Spår, krysspår, insex och Torx.

Använd bara bits som precis passar i skruvskallen, annars förstörs den snabbt, så att skruven blir svår att skruva ur och sedan inte kan användas mer. Bits som passar till borrmaskiner hittar du i fackhandeln eller på byggvaruhusen.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se