You dont have javascript enabled! Please enable it! Plugg och skruv - Bra att veta om plugg och skruv | dinbyggare.se

Plugg och skruv

Plugg och skruv

Skruvar du samman två arbetsstycken, så kan du till skillnad mot limning och spikning dela på styckena igen utan att skada dem. På samma sätt som du vid borrning måste välja borr efter material, så måste du använda skruvar som är lämpliga för det material du arbetar i.

Till trä och spånplattor har man andra skruvar än till tunnplåt – fast båda skruvtyperna kan dras i utan gängning i stycket. Maskinskruvar används däremot med passande muttrar eller skruvas i gängade hål.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Fästa med plugg och skruv i vägg eller tak

Om du ska fästa något i taket eller på väggen, så behöver du förutom skruv även plugg. Den ger säkert fäste.

Pluggen pressas in i håletPluggen pressas in i hålet efter att du har borrat det. Följande förhållande gäller mellan borr och pluggstorlek:
Pluggdiametern motsvarar borrdiametern. Ett undantag från regeln gäller mycket mjuka byggmaterial. Då gäller formeln: Pluggdiametern – 1 mm = borrdiametern. Pluggen håller då bättre.

allroundplugg i plastKlassikern bland pluggarna är allroundpluggen i plast, bland fackfolk kallas den även standardplastexpander. I tegel vidgar den sig, i hålväggar eller bakom plattorna i väggar av gips eller träskivor så låser den fast skruven när den skruvas in.

 

fjäderexpanderplugg och gipsexpanderpluggDet finns även andra pluggar som passar infästningar i hålrum, t.ex. vipp- eller fjäderexpandrar i plast eller gipsexpandrar i metall. De har en större lastupptagningsyta och kan fördela de påverkande krafterna bättre än en allroundplugg i plast som har mer punktformig yta.

Om du ska fästa något tungt i taket eller på väggen, så bör du använda någon av de här specialpluggarna. Givetvis måste även skruv och plugg passa ihop. Vilken skruvdiameter och -längd som passar pluggtypen står på pluggförpackningen.

Göra dammfria plugghål

När du använder plastplugg ska borrhålsdjupet var något större än plugglängdenNär du använder plastplugg ska borrhålsdjupet var något större än plugglängden. 10 mm är en bra säkerhetsreserv ifall det trots noggrann renblåsning eller uppsugning blir kvar borrdamm i plugghålet.

Du kan själv blåsa rent i hålet, men slut ögonen så du inte får borrdamm i dem. Vill du hellre suga upp dammet, så använder du dammsugaren

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se