Tvätta tegelfasad eller tegelmur – Så gör du

Nytvättad grå tegelfasad

Det händer att nyblivna husägare får en mindre chock när de ser hur tegelfasaden, tegelväggen i gillestugan eller muren vid altanen plötsligt börjar bli vitfläckig, och man frågar sig genast: Vad är det för fel på teglet?

Artikeln fortsätter efter annonsen

Har man dessutom inte själv gjort murningsarbetet övergår chocken i panik. Vilket fel har man gjort? Hur mycket kommer en renovering att kosta? Måste jobbet rentav göras om?

Ta det dock lugnt. Det är i regel vattenlösliga salter i murverket som har avlagrat sig i ytan. I de allra flesta fall kan man själv borsta eller tvätta bort avlagringarna!

Skador av det här slaget är på sitt sätt naturliga. En av teglets uppgifter är nämligen att hindra fuktvandring inåt i till exempel en vägg. Det gör materialet också med besked. Ett slagregn mot en tegelvägg kan dock tränga in i väggens inre delar, men beror då nästan utan undantag på otätheter i murbruksfogarna.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Efter bränningen är teglet nämligen mycket torrt och av jämförbara material har det den lägsta så kallade hygroskopiska fukthalten. Det är alltså mindre fuktupptagande än andra material. Detta för också med sig att nedfuktat tegel torkar ut mycket snabbt, som en följd av att kapillärsugningen strävar efter att jämna ut fukthalten.

Vattnet som också finns i murbruket, förs alltså fram till torrare ytor för att avdunsta från dessa. Och med fukten följer salterna från såväl tegel som bruk. Att processen är naturlig betyder givetvis inte att man kan eller ska acceptera den. Däremot finns det, som sagts, sällan någon anledning till panikhandlingar.

För det första är det inte ovanligt att utfällningarna upphör av sig själva. För det andra kan man påskynda saltvandringen och på så sätt bli av med den. Väljer man “självläkningsproceduren” är det inte ovanligt att man får ge sig till tåls under ett par år, ibland ännu längre.

En sådan lång väntan kan självfallet vara svår att acceptera, inte minst därför att utfällningen pågår kontinuerligt. Följden blir alltså att de missprydande, vita fläckarna under tiden bara blir större och alltmer framträdande. Det är då möjligt att i princip välja två behandlingsvägar.

Endera torrborstar man tegelytan och suger upp det salt som lossnar med dammsugaren eller också tvättar man med vanligt vatten.

Utomhus har du mycket stor nytta av en högtryckstvätt. Det finns mindre högtryckstvättar för hemmabruk. De kostar dock en hel del, men kan ofta hyras hos uthyrningsföretag.

Varning

Det är tegelytan och inte fogarna som missfärgas av saltutfällningar. Alltför hård behandling kan skada fogarna. Ibland rekommenderas saltsyra för tegeltvättning.

Använd aldrig sådan utan sakkunniga anvisningar. Tegel kan dra åt sig tvättlösningar. Tvätta aldrig tegel i solsken eller när det är risk för frost. Använd handskar och skyddsglasögon vid högtryckssprutning.

Tips!

En gråflammig missfärgning av tegelytan tyder på att murbruksrester har blivit kvar på teglet, vilket är en brist i murningstekniken.

När man spolar en tegelvägg efter tvättning är chansen att bli av med utfällningspartiklar störst om man först spolar nerifrån och upp och sedan i motsatt riktning. Salter kan kräva upprepade tvättningar innan de helt har lakats ur teglet.

Värt att veta vid rengöring

Om den beskrivna rengöringen efter flera upprepade försök inte fungerar, kan hårdare tag bli nödvändiga. Men för att kunna välja rätt metod måste utfällningen analyseras. Fråga en tegelleverantör vart du ska vända dig.

För analysen kan du skrapa bort ungefär en tesked salt från väggen med en kniv, lägga skrapet i en plastficka eller tändsticksask och försluta väl.

Det här behöver du när du ska tvätta en tegelfasad eller mur:

Inte alltför hårda borstar med och utan skaft. Tvättsvamp, Vattenhink, Högtryckstvätt, Dammsugare, Kniv eller spackel för provtagning.

Så tvättar du en tegelfasad

Täck golvet med skyddsplast.
1.Är tegelväggen inomhus. Täck golvet med skyddsplast och tejpa den, så att den ligger kvar. Lägg fuktsugande tidningspapper ovanpå.

ibland räcker det att man torrborstar ytan.
2.Ibland räcker det med att man torrborstar ytan eller bara dammsuger den. Sug i varje fall upp saltdamm..

Tvätta med vatten.
3.Om du vill använda vatten, sug upp en måttlig mängd i en tvättsvamp, tvätta, låt torka och efterborsta.

Tvätta med borste
4.Tvätta med långborste i små cirklande rörelser. Var försiktig så att inte fogbruket följer med.

Tvätta nerifrån och uppåt.
5.Tvätta nerifrån och uppåt, hårt och strilande. Låt teglet torka och upprepa behandlingen efter några dagar.

Tvätta med högtryckstvätt.
6.Använder du högtryckstvätt, ställ in trycket. Högtrycks-tvätten kan ge ca 25-50 gånger högre tryck än kranen.

 

 

Relaterade artiklar

Se alla tegelfasadsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se