You dont have javascript enabled! Please enable it! Effektivt rent med rätt högtryckstvätt - tips | dinbyggare.se

Effektivt rent med rätt högtryckstvätt

Tvättar marksten till garageuppfart

En av de vanligare maskinredskapen i de svenska hushållen är en högtryckstvätt. Den underlättar städning och rengöring av en mängd olika ting. Inte minst får bilen och husvagnen får en god och gedigen tvätt med en högtryckstvätt.

Det får även asfaltsuppfarter, altangolv och staket, fasader, utomhusmöbler, lövbeströdda tak och mycket, mycket annat. Tänk vilket slit det hade varit att få rent utan en högtryckstvätt! Var därför också noga med att välja en högtryckstvätt som håller i längden.

Tvättar altan med högtryckstvätt

Effektivt

Med en högtryckstvätt kan en mängd olika ting bli rena på ett kick. Allt från bilen och husvagnen till altanen och uppfarten får en effektiv rengöring med hjälp av en bra högtryckstvätt. Effekten ligger i tvättens tryck.

Strålarna träffar ytan med en enorm hastighet och kraft vilket nästan slår bort smutsen från ytan. Det är också därför en högtryckstvätt bör användas med försiktighet inte minst på träytor. Där kan fukt och smuts fås att tränga in i materialet, istället för att spolas bort från det.

Men med rätt teknik går det till och med att använda högtrycken för taktvätt och fasadtvätt.

Samtidigt används enbart ungefär hälften av det vatten som hade krävts för att få ytorna rena med vanlig slang. Det gör också att en mindre mängd rengöringsmedel behövs för att få ett skinande rent resultat.

Prestanda

Den prestanda som är bäst beror på vad högtryckstvätten ska användas till. Hur starka högtryckstvättarna är mäts i bar. Men det är skillnad på olika mätningar. Det finns de som mäter i maxtryck och de som mäter i arbetstryck.

För den som vill ha en effektiv maskin och har mycket att tvätta är det arbetstrycket som är det mest intressanta. Det ska då helst ligga över 120 bar. Om det bara är små behov som ska täckas med högtryckstvätten räcker det med en maskin som klarar ca 100 bar. Det är det tryck som själva strålen får.

Men det är inte enbart prestandan på maskinen som avgör hur effektiv högtrycken är. Munstyckets utformning ska vara avpassad för den tvätt som ska genomföras och ett högt vattenflöde krävs för att ytan ska bli riktigt ren – och det kan variera.

Därför bör munstycket kunna bytas ut efter behov. Det gör också att maskinen kan hålla längre. Munstycket har ibland en tendens att gå sönder, och om det kan bytas blir det inte så mycket besvär.

Varmt eller kallt vatten

En högtryckstvätt för hobbybruk kopplas direkt till vattenkranen och till ett eluttag. Den som vill tvätta med varmt vatten vrider helt enkelt på varmvattnet till tvätten. Större högtryckstvättar för professionellt bruk kan själva värma upp vattnet, näst intill kokpunkten. Dessa kallas hetvattentvättar och används mest i industrier och lantbruk.

Dessa professionella maskiner håller en helt annan prisnivå, och är maskiner som ofta är lite väl avancerade för hemmabruk. I de allra flesta fall räcker en helt vanlig elektrisk högtryckstvätt för kallvatten utmärkt.

Något ovanligare, men väl så effektiva är de bensindrivna alternativen. De låter dock mer och är mindre miljövänliga.

Tvättar altantak på uteplats

Högtryckstvättens munstycke

Det finns en mängd tillbehör till en högtryckstvätt. Framför allt finns det en drös med munstycken för olika behov. Vissa roterar, vilket ger en högre effekt. Det kan vara bra, men kan också skada känsligare ytor, såsom lackad plåt. Det finns också munstycken med borste, speciella altantvättar och spolrör.

Tvättmedelshållare

Det finns tre olika typer av tvättmedelshållare för högtryckstvättar. Vissa har en inbyggd tank, andra har en lös behållare på maskinen. En tredje variant är att maskinen enbart har en extraslang som kan sättas i en extern behållare med tvättmedel i. De två första är oftast att föredra, då tvättmedlet automatiskt följer med vid en flytt av högtrycken.

Hållbarhet och kvalitet

Kvaliteten på högtryckstvättarna på marknaden skiljer sig åt. Även om de flesta lovar runt, finns det de som håller tunt. Effekten avtar i de värsta exemplaren bara timmar efter första användningen och många börjar läcka både olja och vatten efter intensivt bruk. Det beror på att materialet inte håller för det höga trycket.

Stålarmerade slangar är till exempel att föredra. Billigare alternativ har också ofta en ganska begränsad effekt även till att börja med, vilket ger begränsningar i hur mycket smuts som kan tas bort via högtryckstvätt.

Så här lönar det sig verkligen att satsa på ett kvalitetsmärke, som i och för sig kostar lite mer. I längden är det dessa maskiner som håller måttet – år efter år.

Högtryckstvättens användarvänlighet

Olika högtryckstvättar är också olika lätta och behändiga att använda. Vikten kan ha stor betydelse i vissa situationer. Om högtryckstvätten ska flyttas ofta måste den vara relativt lätt i sin vikt. Det ska också slang och munstycke vara om maskinen används ofta.

Sladden och vattenslangarna ska vara lätta att rulla upp på högtryckstvätten och med stora hjul kan de lätt flyttas runt dit de behövs.

Handtagen ska vara ergonomiskt utformade och ha rejäla knappar som är lätta att komma åt. En smart detalj är också om det finns extra plats för flera handtag på maskinen.

Då de flesta högtryckstvättar på marknaden faktiskt gör sitt jobb ganska väl, kan det vara lönt att titta lite extra på just användbarheten inför ett köp. Det kan göra stor skillnad i tvättupplevelsen, oavsett tryck.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se