Infravärmare på altan och balkong

Infravärmare för balkong och altan

Den nordiska sommaren kan vissa år ge få tillfällen till sköna utekvällar på terrass, balkong eller uterum. Om du installerar infravärmare över utemöblerna får du betydligt fler tillfällen att njuta av sommarkvällarna.

Dessutom kan du med hjälp av infravärmaren förlänga möjligheterna att använda uteplatsen under vår och höst.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Förutsättningen är dock att du installerar rätt mängd infravärmare till den yta du vill värma upp.

Det finns två typer av infravärmare – de som fordrar fast installation, utförd av behörig elektriker, och de som är försedda med jordad stickpropp.

Den senare typen har funnits på marknaden sedan 1990. Tidigare var endast fast installation tillåten.

Artikeln fortsätter efter annonsen

Infravärme är direktvärmande i ordets verkliga betydelse, den värmer alltså upp ytor och föremål istället för den omgivande luften.

Med en välriktad infravärmare över uteplatsen får du det varmt och gott, även om kvällsluften är sval och vindarna kalla.

Eftersom strålarna från elementen endast har kraft att värma över den yta som strålarna når, behöver du i princip lika många infravärmare som ytan är lång och bred.

De flesta sittgrupper både på balkong och i trädgården är begränsade till ett bord med normalt 4-5 sittplatser.

Den samlade ytan kring ett sådant möblemang är cirka 4 kvadratmeter och då räcker det som regel att du placerar två 1 000 Watts infravärmare över sittgruppen.

För att få ut mesta möjliga värme från infravärmaren bör de placeras så att värmestrålarna möts -antingen mitt emot varandra eller som ett L. Om du har en överbyggd altan, pergola eller balkong kan du även montera värmaren direkt över sittgruppen.

Modern infravärmare

Dagens modernare infravärmare är effektivare infravärmare som värmer föremål i dess omgivning. Eftersom det är den träffade ytan som värms upp men inte luften är kortvågsinfra och mellanvågsinfra energieffektivare än en vanlig el-infravärme. Detta gäller särskilt utomhus.

Infravärme med IR-teknik

En fördel med den senaste tekniken infravärmare med så kallad kortvågs och mellanvågsteknik där man använder IR-teknik, är att infravärmaren uppnår maximal effekt direkt när den slås på.

Altan med tak och balkonger är utmärkta för infravärmare eftersom många av modellerna ska monteras. Det finns även golvmodeller och mindre bordsmodeller av infravärmare som passar bra på balkonger eller mindre terrasser.

Dom större golvmodellerna av infravärmare kallas terrassvärmare och kan användas på större terrassytor eller flyttas ut i trädgården.

Tänk på att montera jordfelsbrytare och att infravärmaren skall placeras skyddad om den ska placeras i trädgården.

Det skall alltid finnas ett IP-nummer på infravärmaren som anger hur vattentålig infravärmaren är. Ett IP-nummer som ligger runt 20 anger att den inte tål fukt särskilt bra, men det finns modeller med IP-nummer på över 60 och de är i princip vattentäta.

Tänk på att infravärmare inte ska placeras för nära brännbara föremål eftersom hettan kan bli så hög att det tar eld.

I bruksanvisningen ska det finnas tydliga anvisningar, men annars är en bra tumregel att infravärmaren ska placeras minst 30 cm från väggen och inte närmare än 15 cm till tak.

Kostnaden för att driva en infravärmare är viktig
Ekvationen är enkel när det gäller kostnaden för en infravärmare. Du kan själv enkelt räkna ut vad det kostar att driva de olika modellerna av infravärmare.

Effekten uttrycks i watt (W), där 1 000 watt är detsamma som 1 kilowatt (kW). Används en infravärmare med effekten 1 kW under 1 timmes tid så är elförbrukningen 1 kilowattimme (1 kWh).

Infravärmare på altan

Tips!

Vill du veta mer om infravärme och moderna infravärmare kan du läsa mer i artikeln:
Infravärme med modern infrateknik ger effektiv värme

Infravärmare med reglerbar värme

Om du väljer infravärmare med fast installation kan du även få element med steglös regulator. Detta innebär att du inte alltid behöver utnyttja full effekt på infravärmarna. Du kan alltså dämpa värmen utan att slå av strömmen helt.

Denna extra finess kan vara en bra investering om uteplatsen har effektiva vindskydd eller om du ska montera infravärmarna i ett inglasat uterum.

Under sådana förhållanden kan det nämligen i viss väderlek bli alltför varmt med infravärmarna på full effekt, men för kallt om de är helt frånkopplade.

Vid en oskyddad uteplats har regulatorn däremot mindre betydelse eftersom värmeförlusterna blir ganska stora även om det är vindstilla. Behöver du extra värmetillskott från infra anläggningen måste den alltså i detta fall utnyttjas med full effekt.

Priserna för infravärmare skiljer sig en hel del beroende på både storlek och kvalitet. Väljer du värmare och regulator av god kvalitet får du räkna med att regulatorn ligger i ungefär samma prisklass som en 1 000 Watts infravärmare.

Installera infravärmaren själv eller förbered

Om du väljer infravärmare avsedda för fast installation kan du underlätta för elektrikern genom att skruva upp de upphängningsanordningar som följer med värmarna.

Det är dock mycket viktigt att du följer de måttanvisningar som gäller för det fabrikat du valt. Infravärmarna får inte komma för nära brännbart material detta gäller även sidostyckena eftersom det kan börja brinna.

Innan elinstallatören kommer bör du också ha bestämt var du vill ha reglaget placerat. Detta sparar tid för elektrikern och den tiden är pengar för dig.

En annan finess du kan få till den fast installerade infrautrustningen är en timer, en klocka där du ställer in tiden för hur länge du vill att värmen ska vara påslagen.

Vissa infravärmare kan du även låta installera på wire. En sådan upphängning gör att du kan utnyttja samma värmare utmed hela wirens längd. Du får då en rörlig anläggning.

En traditionell infravärmare värmer endast över den yta som strålarna träffar. Om du placerar två eller flera aggregat så att strålarna möts, utnyttjar du värmen bäst.

Infravärmare med jordad stickkontakt underlättar användningen betydligt. Tänk bara på att anbringa värmaren med ordentliga avstånd från vägg och tak för brandriskens skull.

Infravärmare som tål att sitta ute

Ett köpråd när du ska köpa infravärmare är att den ska vara registrerade hos “Elmaterielregistret”. Om du köper en S-märkt infravärmare kan du vara säker på att den är både registrerad och godkänd.

Ska de kunna användas under bar himmel måste de ha strilsäkert eller sköljtätt utförande. De har då antingen droppsymbolen i triangel eller beteckningen I P23.

Vet du säkert att armaturen kommer att monteras väl skyddad under tak räcker det om den är märkt med bara droppsymbolen, vilket betyder droppskyddad eller motsvarar IP21.

En fast installerad infravärmare av god kvalitet tål att vara placerad utomhus året runt. Den stickpropps anslutna infravärmaren mår däremot väl om den tas in vid säsongens slut.

Om du ändå vill montera ner den fast installerade infravärmaren till vintern ska du tänka på att du inte får göra detta själv, om du inte har nödig kännedom.

Du måste alltså säkert veta hur du ska utföra dessa ingrepp för att få lov att göra dem. Infravärmarens “livslängd” är obegränsad om den inte skadas.

Om du bor i kustlandskapen håller som regel inte reflektorerna sig blanka lika länge eftersom dessa får saltbeläggningar, men du kan räkna med en hållbarhet på i alla fall 5-10 år.

Det finns fabrikanter som dessutom ger upp till fem års rostskyddsgaranti på sina produkter.

Värt att veta om infravärmare

Det finns en rad olika utseenden och former på infravärmare idag. Den gamla klassiska infravärmaren som är smal och avlång 1 000 W och ca 1,2 m lång. Men även stående modeller eller runda varianter som efterliknar taklampor.

Man kan koppla in två stycken 1 000 W infravärmare över samma 10 ampere säkring i gruppcentralen. Ska du ha fler värmare måste elektrikern gå över två eller tre faser.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om säker el utomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se