Infravärme med modern infrateknik ger effektiv värme

Modern infravärme ger effektiv värme

Modern infravärme med kortvågsteknik.

Under den senaste tiden har en del nya modeller av infravärmare introducerats på den svenska marknaden. De är mer effektiva än de tidigare versionerna, då de bygger på en mer modern teknik med kortvågor istället för långvågig värme.

Med den nya tekniken blir det både billigt och bekvämt att värma upp altanen eller terrassen. När elpriserna skjuter i höjden blir elförbrukningen för värmekällor en allt viktigare aspekt.

Det har tillverkarna av infravärme tagit fasta på, och utvecklat helt nya modeller av infravärme som både är effektiva och billiga i drift. Det som är nytt med de nya modellerna är den teknik varmed infravärmen skapas.

Vad är infravärme?

Infravärme är en värme som uppkommer genom en elektromagnetisk strålning, på en våglängd som är strax över det som vi kan se med blotta ögat.

Den här typen av strålning är naturlig för oss människor. Den mesta värmen från solen sker i form av infravärme, och även jordklotet avger värme i form av infraröd strålning.

Infraröd strålning anses i grunden vara positivt för oss människor. Infravärme används till och med inom hälsovården i rehabiliterande syfte.

Äldre infravärme

De äldre infravärmarna byggde på en långvågig strålning. Den här typen av stålning är inte så effektiv, bara upp till 40 %. Det beror på att luften värms upp för att sedan värma oss människor, samt att det är svårt att rikta värmestrålningen korrekt.

Det gick bra med långvågiga infravärmare så länge elpriserna var låga, men med dagens elpriser känns de kanske som ett något förlegat alternativ.

Det finns nämligen klart effektivare värmare att tillgå på marknaden, och det till hyggliga priser.

Kortvågsinfravärme

De moderna infravärmarna bygger på att värme alstras med kortvågsteknik. Den kortvågiga infravärmen kallas även kvartsinfra eller kvartsvärmare. Den här typen av värmare är mycket effektiv och fungerar nästan som solens strålar.

Upp till 96 % av energin omvandlas till värme. Det som är finurligt med kortvågig infravärme är att de elektromagnetiska vågorna inte värmer upp luften, men väl alla saker och människor som de träffar.

Det spelar inte så stor roll om det är vindstilla eller blåser. Värmen träffar rätt ändå, eftersom den inte är beroende av den omgivande luften.

När vi sitter på en terrass med infravärme kan således luften vara kall, men våra kroppar värms upp, liksom stolar och bord och allt som står på bordet.

Värmen från en kortvågsinfra är dessutom lätt att rikta rätt, till skillnad från den långvågiga värmaren.

Halogeninfravärme

En särskild typ av kortvågsinfra är halogeninfran. Det sken som halogeninfravärmarna ger är behagligt rött.

Värmen kommer sig av att en tungstenstråd värms upp av elströmmar och går upp till hela 2 200 grader. Då blir det sken som tråden avger infrarött.

För att få det härliga röda skenet, är tråden försedd med en rödfärgad beläggning.

Andra fördelar

Kortvågsinfravärme drar lite ström eftersom den är så effektiv. Den ger också ett behagligt ljus, vilket gör att andra ljuskällor i princip är onödiga.

Det ger effekt i plånboken när elräkningen sedan kommer. Dessutom är infravärmen en ganska billig värmekälla att köpa in.

De billigaste värmarna går på några hundralappar och behöver ingen fast installation. Ännu en härlig fördel med den nya tekniken är att värmekällan är helt luktfri.

Modeller

Generellt sett är kortvågsinfravärmarna mycket lättare och smidigare än de äldre modellerna av infravärme.

Det finns lampor på stativ som lätt kan flyttas, det finns värmare som är ämnade för montering på väggen och det finns flera olika golvstående alternativ.

De billigaste alternativen är de som är golvstående. De väggmonterade modellerna har fördelen att de inte är i vägen, och de har en bättre räckvidd eftersom värmen kommer ovanifrån.

De behöver dock installeras säkert för att det inte ska uppstå någon brandrisk.

Kan användas överallt

Infravärme med kortvågig strålning är en källa för värme inomhus såväl som utomhus. Det finns till och med bastulösningar vars uppvärmning kommer från infravärme.

Om en kvartsvärmare ska användas utomhus och motstå regn, fukt och vind behöver den vara godkänd för detta. Värmekällan får inte ta skada av vätan.

Om värmaren inte lever upp till det kravet, behövs ett bra skydd för värmaren.

Finesser

En av de mer behagliga finesserna på en infravärmare är en regulator. En steglös regulator gör det lätt att få rätt temperatur på värmarna, särskilt som reaktionen på värmen blir blixtsnabb.

Regulatorn kostar ofta extra, men finns inkluderad i vissa modeller.

Tänk på

Ju högre effekt en värmare har, desto större yta klarar den av att värma upp. De flesta värmare kopplas till elsystemet med en jordad kontakt.

Om en fast installation krävs ska en behörig elektriker utföra arbetet.

Det räcker oftast med en 10 A säkring för att tillgodose värmaren med el, men kortvågsinfra över 2 kW behöver ofta en säkring om 16 A.

Använd alltid en jordfelsbrytare när du ansluter infravärme utomhus. Om värmaren ska installeras inomhus måste den vara godkänd för detta.

Fråga i butiken om du känner dig osäker på vad de olika modellerna är tillverkade för.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om säker el utomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se