Terassvärmare – Tips om värmare för utersittarkvällar

Terrassvärmare på terrass

Sommarkvällarna i Sverige är inte alltid så ljumma och behagliga som vi önskar oss. När kylan kryper på under kvällen, blir altanen gärna för kall att sitta på.

Det kan rådas bot på, med hjälp av en terrassvärmare. Då blir altanen plötsligt också en plats för utesittarkvällar såväl sommar som höst.

Men se upp. Terrassvärmaren kan med lite otur bli rena rama dödsfällan. Det är viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter vid användning av terrassvärmare.

Infraröd terrassvärme

Terrassvärmare med infraröd teknik

Terrassvärmare med infraröd teknik.

Infravärmare är en klassiker på de svenska altanerna och uteplatserna. Den är lika aktuell idag, som den var förr.

Infraröd värme har fördelen att den är en effektiv värmare av kroppar. Det är enbart kroppar som träffas av den infraröda värmen som blir varma. Själva luften värms inte upp, mer än indirekt av de varma kropparna.

Förr var det vanligast med slingor som sattes upp på väggen, med reflektorer för att rikta de värmande strålarna. Idag kommer de infraröda terrassvärmarna i alla möjliga designer och former.

Det finns värmare som är designade som pelare.

Effekter och installation

Infraröd värme kopplas till det vanliga elsystemet, antingen genom stickkontakt eller med en fast anslutning. Själva fästningen, om den infraröda värmningen sker från väggen, ska alltid vara fast och väl utförd enligt gällande brandregler.

De gamla modellerna av infraröd värme drar en hel del el. Med värmestavar av karbonfiber istället för de sedvanliga metallspiralerna, förbättras effekten på värmesystemet.

Karbonfiberstavarna får ner energiåtgången med två tredjedelar. Dessa kan också installeras av en amatör, till skillnad från de traditionella infravärmarna.

Även de värmare som är oscillerande, det vill säga pulserande, är effektivare än traditionella värmare.

Halogenlampor

Terrassvärmare med halogen

Halogenlampor används för att värma altaner och för att ge ljus på en och samma gång. Vissa lampor kommer som vanliga armaturer som hängs i taket, andra har en design av gatubelysning.

Det finns också halogenvärmare som ser ut som pelare och som kan monteras på väggen. Med en halogenlampa blir det både lagom ljust och lagom varmt.

Halogenvärmen drar mindre energi än vad infravärmen gör, vilket gör den till enhet konkurrent för de som vill installera fasta värmare på altanen.

Ju högre upp en halogenlampa placeras, desto bättre och effektivare spridning av värmen ges.

Gasoldrivna värmare

Terrassvärmare gasol

Terrassvärmare som drivs med gasol.

De gasoldrivna terrassvärmarna behöver ingen el alls, vilket gör dem till ett behändigt alternativ överallt där värme önskas.

De fungerar lika bra på bryggan för den extra exotiska middagen vid vattenbrynet, som vid den stora uteplatsen invid huset. De flesta värmare som drivs av gasol är golvmodeller, vars fot gömmer själva gasolflaska.

Gasolvärmare kan också komma i lägre versioner och som bordsmodeller. De små bordsmodellerna med strålvärme är de effektivaste gasoldrivna värmarna på marknaden. Dessa ska dock enbart användas utomhus, inte i uterum. Det gäller även golvmodellerna.

Förr var det mest restauranger som bekostade den här typen av effektiva värmare åt sina kunder, då gasoldrivna värmare var dyra i inköp.

Idag är prisläget ett helt annat, och konkurrensen mellan märkena om privatkunderna är stor. Nu finns även gasoldrivna kaminer att inhandla. De ger mysigt ljus, såsom en eldstad, samtidigt som värmen sprider sig över altanen.

Tänk på att gasoldrivna värmare stjäl syre. De ska därför inte användas i täta uterum, utan adekvat ventilation. Med en inbyggd CO2-mätare i gasolvärmaren minskar risken för ohälsosam luft i rummet.

Fotogenvärmare

Än mer klassisk än infravärmen är en fotogenvärmare. Den kommer ofta i en fristående modell som ställs mitt på bordet eller på en öppen yta. Den kan också hängas i taket, om avståndet är tillräckligt till innertaket.

Vissa modeller är anpassade för att användas som mindre värmekök också, då de har en platta på ovansidan där vatten kan värmas. Med en fotogenvärmare blir utesittningen nästan som en härlig campingkväll.

Brandrisken

Det är inte helt ovanligt att terrassvärmare orsakar bränder. Den värme som alstras är hög, och därför ska inga brinnande föremål placeras i närheten av värmekällan.

Det gäller framför allt kanske gardiner, markiser och andra fasta installationer som vi inte tänker på. Ha alltid en brandsläckare nära tillhands.

Även värmare placerade för nära ett innertak kan orsaka brand. Ett säkerhetsmått som verkligen bör respekteras är att värmaren ska placeras mer än 60 cm ifrån något som kan antändas.

Spruckna eller otäta anslutningar till gas är också en vanlig orsak till brand. Gasoltuber ska alltid användas med största varsamhet och alla anslutningar ska vara helt täta.

Kolla av ledningarna med jämna mellanrum med hjälp av läcksprej. Byt dem också ofta, för säkerhets skull.

Mindre elektroniska värmare som står på stativ eller liknande kan också orsaka stor skada om de välter och ingen uppmärksammar detta.

OBS! Stäng alltid av alla värmekällor innan uteplatsen lämnas.

Viktigt!

Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för elektriska produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman.

Mer information om säker el utomhus hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Relaterade artiklar

Se alla energi & värmeartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se