You dont have javascript enabled! Please enable it! Uteplats och altan - Tips om olika alternativ | dinbyggare.se

Uteplats och altan – Tips om olika alternativ

En altan och uteplats är ett måste för många med trädgård. Det blir gärna både lunch och middag ute när vädret så tillåter, mitt i den lummiga trädgården. Det är här som dygnets och veckans lata timmar tillbringas. Inte undra på att vi lägger så mycket tid och möda på att skapa härliga och sköna uteplatser.

Altan med altangolv och räcke av trä

Altan av trä eller träkomposit

Det vanligaste alternativet för att skapa en härlig uteplats i trädgården är att bygga en altan med altanräcke eller ett trädäck i anslutning till huset. En sådan byggs vanligen i lärk, ceder, tryckimpregnerat trä eller trall av träkomposit. Som grund används plintar eller pelare.

Ett altangolv av trä eller träkomposit är lätt att lägga i nivå med huset, och kan bli ett härligt extrarum som förlänger sommarsäsongen. Om golv och stomme är stabil nog kan altanen förvandlas till ett inglasat uterum eller förses med tak. Det går också enkelt att bygga en uteplats i trä i olika nivåer. Till och med soffor, krukor och plank kan byggas ihop med en uteplats i trä.

Underhåll av träaltan

Träbyggnationer kräver en del årligt underhåll. Planken behöver rengöras och oljas in med jämna mellanrum för att hålla i längden. En högtryck kan användas för att rengöra träet, men tänk på att det också kan skada träets fibrer. Använd gärna miljövänliga alternativ, som inte påverkar natur, människor eller djur.

Uteplats med plattor

En stenlagd uteplats är ett härligt alternativ till de så populära altanerna och trädäcken. En sådan kan ligga i anslutning till huset eller en bit ifrån i en berså eller annan trevlig plats av trädgården.

Det är ganska enkelt att bygga en uteplats med hjälp av plattor eller sten. Stenarna kan läggas i markhöjd eller byggas upp, allt efter smak och behov. Det går att välja mellan en mängd olika plattor och stensorter, inte minst kullersten, gatsten, natursten, tegel och betong.

Att lägga en betongplatta är praktiskt och dessutom vackert. Om läggningen sker korrekt håller uteplatsen i många år. Naturstenen är vacker och livfull och smälter fint in i en grön omgivning. Även en stenlagd uteplats kan förses med tak eller med inglasning.

Underhåll av stenbeläggning

Plattor och betong kräver minimalt med underhåll. Om stenbeläggningen blir skitig går det att högtryckstvätta den. Akta så att inte fogen släpper. Ogräs kan komma upp och behöver bekämpas direkt. Det finns flera alternativ för att bekämpa ogräs, allt från kemiska medel till ånga.

Välj gärna ett miljövänligt alternativ, särskilt om uteplatsen ska användas inom den närmaste tiden.

Välja alternativ av uteplats

Det är många faktorer som spelar in i valet av uteplats. Syftet med uteplatsen, husets design, trädgårdens utseende och uppbyggnad samt plånbok och smak är avgörande för vad som passar bäst i det enskilda fallet. Vilka tillbehör som är aktuella påverkar också valet av uteplats.

Ska uteplatsen kunna skyddas mot regn och rusk genom markiser eller segel? Ska en grill, pool eller en badtunna vara lättillgänglig från uteplatsen eller ska det finnas plats i flera nivåer eller avskilda utrymmen för olika ändamål? Låt behoven och önskemålen styra hur uteplatsen byggs.

Storlek på uteplatsen

Storleken på en uteplats är viktig. Den ska vara stor nog för att rymma eventuella soffor eller matplatser utan att det känns trångt. Även eventuella krukor, grillar och andra möbler ska rymmas utan att det blir för lite utrymme kvar för människor att vistas på.

Samtidigt får inte uteplatsen ta för mycket plats. Det är lätt att bygga runt hela huset, och därmed skapa en uteplats med tillhörande byggnad. Det ger inget vackert helhetsintryck.

Det får också gärna finnas kvar lite trädgård att njuta av när uteplatsen är klar. Annars förstörs själva meningen med uteplatsen.

Bygglov för altan och uteplats

För uteplatser i markhöjd krävs i normala fall inget bygglov. Det krävs däremot bygglov i de fall då planket runt platsen är högre än 1,8 meter i total höjd. Enligt Boverket finns det inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken.

Kontrollera därför med byggnadsnämnden i din kommun om du planerar att bygga en altan som är över marknivå. Även inglasningar och tak kräver bygglov. Tänk också på att ett räcke behövs för att skydda personer från att falla över kanten om altanen har en höjd om över 60 cm.

Trappor med fler steg än tre behöver förses med ett hållbart räcke som stöd för personer som går upp och ner för trappan.

Bygg aldrig en uteplats närmare tomtgränsen än 4,5 m utan grannens medgivande.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se