Bygg en altan och altangolv av trätrall

altangolv.jpg

Altangolv lagda med trätrall.

I den här artikeln får du tips och värt att veta när du ska bygga altan och välja altangolv till din altan. Du hittar utförlig beskrivning hur du bygger en altan och ett altangolv av trätrall med förklarande fotografier och steg för steg beskrivning och instruktioner för altanbygget.

Det är inte alltid lätt att välja rätt material till altanens golv när man ska bygga altan. Även om valet mycket är en fråga om tycke och smak, finns det åtskilligt annat att ta hänsyn till. Stilmässigt ska materialet passa till husfasaden och den omgivande trädgården. Det bör inte heller vara alltför svårt att lägga, inte kosta för mycket och inte kräva stort underhåll.

Att de flesta småhusägare väljer trätrallar är ingen tillfällighet. Trätrallar ger nämligen många fördelar. En av de mest väsentliga är att de är lätta att lägga och anpassningsbara även till mark som inte är helt plan. Det finns idag en rad olika alternativ när man ska bygga altan och välja altangolv.

Ett nyare och modernare alternativ är att välja träkomposit som altangolv. Träkomposit är ett material som tagits fram för att vara underhållsfritt och beständigt nog att fungera som utomhusgolv runt altaner, uteplatser och som pooldäck runt poolen.

Ett av de mest väsentliga skälen till att välja småhuset som bostadsform är den stora fördelen att få ”bo på marken”. Med en aldrig så liten trädgård ger detta chansen att stor del av året få uppleva något av gränslöst boende mellan inne och ute.

En absolut förutsättning är emellertid att man i direkt anslutning till huset har minst en rejält tilltagen, plan och permanent yta att vara på. Eftersom vi i nordiskt klimat är så beroende av solen är altanen och uteplatsens placering ofta given.

Den läggs där man får de flesta soltimmarna antingen det rör sig om morgon, middags eller kvällssol. Den idealiska lösningen är dock ofta att man ordnar med två altaner och uteplatser i olika väderstreck.

Då kan man vara tämligen säker på att altanen fungerar perfekt, nämligen som en naturlig förstoring av husets golvyta. Samtidigt har man då en garanti att kunna utnyttja skuggan de dagar och tider solhettan kan bli besvärande.

Alla tänkbara golvmaterial sten, klinker, tegel, betong, träkubb och andra former av trä har sina specifika förtjänster. Trätrallar har dock så många fördelar att man i varje fall aldrig bör avfärda dem utan grundligt övervägande.

Vilket virke till altangolv?

Ett altangolv av trä ger t ex oftast en naturlig anslutning till inomhusgolven. Springorna mellan brädorna fungerar som en effektiv smutsspärr mellan ute och inne. Trä är dessutom ett mjukt material som är skönt att både gå och sitta på.

Det är inte problemfritt att lägga ett altangolv av trätrall, men både förarbetet och läggningen av altanen är mera lättvindig än t ex platt- eller stenläggning.

Satsa på altangolv med bra kvalitet

Ett sviktande, eller på annat sätt instabilt altangolv av trätrall kan vara mycket irriterande och helt förta trivseln av att leva utomhus en skön sommardag. Ett sådant altangolv känns inte bara tröttsamt och osäkert att gå på.

Trädgårdsmöblerna kommer dessutom att stå så ostadigt och vingligt att stolar kan vippa över ändan, drycker skvimpa ur glas och koppar och bestick glider över bordskanten. Därför är det viktigt att altangolvet läggs på reglar som ligger fast och plant i sandbädden.

Men det är lika viktigt att själva trätrallarna är av god kvalitet oavsett om det är tryckimpregnerat virke eller träkomposit. I regel köper man färdiga trätrallar och det är naturligt att man bl.a. väljer efter priset. Självfallet är det inget fel i att köpa billigt, men se noga efter att priset inte är liktydigt med alltför klent virke och dålig kvalitet.

Trampbrädorna för altangolvet bör vara av hyvlad, tryckimpregnerad furu klass A, ha minst 20 mm tjocklek och vila på tre stödreglar. Det är viktigt att trampbrädornas ovansida är finhyvlad och att kanterna är fasade eller avrundade.

Övriga lämpliga regeldimensioner framgår av materiallistan. Virket till dessa reglar bör också vara tryckimpregnerat, men kan mycket väl vara råhyvlat.

En mycket viktig sak att tänka på är att trallbrädorna ligger med kärnsidan uppåt. Trallarna kommer ju att utsättas för både väta och torka och när de torkar krymper ytveden så att brädorna bågnar. Felvända brädor bildar då vattensamlande kanaler.

Även sammanfogningen av trätrallen har stor betydelse, särskilt för den framtida stabiliteten på altanen. De flesta färdiga trätrallar är spikade, vilket i och för sig kan räcka, men se till att spiken inte bara är galvaniserad utan av rostfritt, syrafast material.

TrallbrädorNär du köper eller själv tillverkar trätrall för din altan bör du alltid kontrollera att själva trallbrädorna ligger med kärnsidan uppåt. Det är den sida där årsringarna är minst. När en så monterad bräda torkar efter t ex regn blir den konvex, bågnar alltså uppåt så att vattnet rinner av.

Vid motsatt montage blir brädan konkav, d v s bildar en kanal där vattnet stannar. Virkets kärnsida är dessutom hårdare och tål kraftigare nötning medan ytvedssidan är mjukare och lätt får torrsprickor.

Har tillverkaren använt andra fästdon t ex skruv, bult eller vinkelbeslag bör du förvissa dig om att dessa är ordentligt rostskyddade, t ex med varmförzinkat ytskydd. I annat fall kommer sammanfogningarna förr eller senare att svikta.

Det tryckimpregnerade virkets hållbarhet beräknas till 1-2 decennier beroende på belastning, användning och underhåll.

En stor fördel med trätrallgolv till altanen är att de kan användas även på sluttande mark och på ytor med nivåskillnader. Under sådana förhållanden förhöjer man nämligen altangolvet med gjutna betongplintar. Under sådana förhållanden behövs givetvis inte någon sandbädd.

Däremot krävs bärlinor i dimensionen 98×120 eller 120×120 mm. Dessa ska ligga ovanpå plintarna, som underlag för golvreglarna. Lämpligt avstånd mellan plintarna är 2 2,5 m.

Det här behöver du när du ska bygga ett altangolv:

Verktyg:
Spade (1) Skyffel (2) Fogsvans (3) Vattenpass (4) Spackelspade (5) Tumstock

Material:
Grus, Sand, Reglar, 23×95 mm råhyvlat virke, Trätrallar, 60×60 eller 80×80 mm, ev. Betongspackel.

Markarbeten


Läggning av altangolv i sand

Läggning av altangolvet på fast underlag

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.


Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top
Top