Bygg en altan och altangolv av trätrall

I den här artikeln hittar du information, tips och steg för steg beskrivning med förklarande bilder hur du bygger en altan och lägger ett altangolv med trallbrädor.

Altangolv av trätrall

Att välja material till ett altangolv är inte alltid lätt och det finns mycket att tänka på. Valet handlar oftast i första hand om design, tycke och smak. När du väljer stil på altanen bör du tänka på att materialet inte bara ska passa husfasaden utan även den omgivande trädgården. Helst ska altangolvet vara hyfsat enkelt att lägga och gärna ha minimalt med underhåll.

En förutsättning för att kunna bygga en altan och lägga altangolvet är att det finns en yta att bygga på. Ytan behöver inte vara plan men om den ska fylla sitt syfte så är placeringen viktig för att kunna nyttja årets soliga dagar som mest.

Att se ut en optimal plats där soltimmarna är som störst från morgon, middag och kväll kommer att göra altanen till en mötesplats för både, frukost, lunch och middag. En annan lösning är att bygga två olika altaner och uteplatser. Det gör att man kan utnyttja ytorna optimalt både när man vill ha sol men även skugga under varma sommardagar.

altangolv med trallbrädor

Välja rätt altangolv

Det finns många olika golvmaterial att välja på när du ska bygga altan och uteplats. Betongplattor, marksten, träkomposit och trätrall är bara några av alternativen.

Det vanligaste materialet för altangolv är dock trä, och helst tryckimpregnerat sådant. Det är ett billigare alternativ och också en av anledningarna till att många villa och fritidshusägare väljer just altangolv av trä. Trätrall är hyfsat enkelt att lägga och är också enkelt att underhålla även om underhållsintervallen inte alltid är så lång som man skulle ha velat.

Sibirisk lärk är också ett modernt och miljövänligt material för altangolv. Det behöver inte behandlas utan får en vacker silvergrå nyans med åren.

Altangolv av trä ger en naturlig förbindelse mellan inom- och utomhusgolvet, där mellanrummen mellan brädorna fungerar som en smutsbarriär mellan altangolvet och golven inomhus. Trä är behagligt och ger känslan att vara ett mjukt material att gå på.

En av fördelarna med att lägga ett altangolv av trä är att förarbetet är betydligt enklare än betongplattor och marksten.

När det gäller val av träslag så är tryckimpregnerad furu det vanligaste valet av träslag vid altanbygge och som altangolv, men det finns många moderna alternativ som Lärk, Ek, Teak och s.k. Hardwood samt Thermo Wood som är ett värmebehandlat träslag som ger bra skydd mot röta.

Ett nyare och modernare alternativ är att välja träkomposit som altangolv. Träkomposit är ett material som tagits fram för att vara underhållsfritt och beständigt nog att fungera som utomhusgolv runt altaner, uteplatser och som pooldäck runt poolen.

Komposittrallen ser ut som trä och är lika skön att gå på. Fördelen med kompositbrädorna är att den både är kvistfri och fri från stickor. Nackdelen med trall av träkomposit är att kostnaden bli högre, men underhållsintervallen blir också betydligt längre. Vilket kan motivera den högre prisbilden.

Men oavsett vilken typ av träslag du väljer till altanen är underhållet viktigast. Vanligaste underhållsåtgärden är att olja in altangolvet med olja som är anpassat för det träslaget du valt till ditt altangolv.

altan med räcke

Satsa på altangolv med bra kvalitet

Ett instabilt och sviktande altangolv är inte bara irriterande att gå på, stolar och bord står även ostadigt. Vilket förtar hela vistelsen på altanen. Därför är förarbetet viktigt.

Ska du bygga altanen direkt på marken förutsätter det ett gediget och grundligt underarbete med markduk (geotextilduk) och dränerade material som gör att markytan blir väldränerad och stabil att bygga träkonstruktionen på.

Tänk även på att materialet du väljer skall vara anpassat för att klara rörelser och fukt om du bygger ett markplacerat altangolv. Tryckimpregnerat virke till stommen. Även skruvar och beslag måste vara anpassat för att klara den fuktiga miljön.

Förutom att underarbetet måste vara ordentligt utfört så är det viktigt att trallen är av god kvalitet, oavsett om du väljer träkomposit eller trätrall.

altan med trädgårdsmöbler

Val av virke till stommen beroende på altangolvets storlek

Till stommen går det bra att använda ohyvlat eller hyvlade reglarna av tryckimpregnerat virke i Klass A. Normalt är reglarna 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och 195 mm. beroende på altanens storlek.

Exempel på val av virke till stomme vid olika längder på altan:
45 x 145 mm – ca 150-200 cm
45 x 170 mm – ca 180-260 cm
45 x 195 mm – ca 210-300 cm

Trallbrädor till golvet

Väljer du träbrädor av tryckimpregnerat virke till altangolvet så bör det vara hyvlat och tryckimpregnerat virke av klass A som är avsett för markkontakt, samt ovan mark med risk för rötangrepp. Det bör även ha 20 mm tjocklek och gärna avrundade kanter. Det gör det skönare att gå på och minimerar risken för stickor.

trallbrädor till altan

Tänk på att du vänder brädorna till altangolvet med kärnsidan uppåt. Det syns genom att årsringarna är mindre och ligger tätare.

Altangolvets yta kommer att utsättas för både soliga varma och regniga och kalla dagar. När brädorna torkar och krymper kan den bli konkav och skapa vattenansamlingar.

Lägger du däremot brädorna med kärnsidan uppåt så blir brädan konvex (bågnar) när den torkar, vilket gör att vattnet lättare rinner av.

Kärnvirket är även hårdare och tål nötning bättre medans ytvedssidan är något mjukare och lättare får torrsprickor.

Välja storlek på trallvirket

Det finns även olika storlekar på trallvirke för altangolv, men det vanligaste är 22 x 95 mm. Storleken på trallvirket är viktigt beroende på hur stor altan du bygger.

Bygger du en altan med större golvyta kan det vara bra att använda trallbrädor med lite grövre dimensioner som 28 x 120 mm eller 34 x 145 mm. Det gör att du får ett stabilare och mer rejält altangolv.

Spik eller trallskruv?

Det är även viktigt hur du väljer att fästa golvbrädorna. Det går att spika trallbrädorna men det finns stora fördelar att välja trallskruv med rostskyddsbeläggning eftersom konstruktionen blir stadigare om den är skruvad. Skulle du dessutom få en skada i en trallbräda är det även lättare att byta ut den skadade brädan om du använder trallskruv.

Tänk på att om du väljer t.ex. ädelträ eller lärkträ till altangolvet så ska du skruva trallbrädorna med syrafast trallskruv.

Hur länge håller tryckimpregnerat trä?

Det finns flera faktorer som spelar in när det gäller livslängd på tryckimpregnerat virke. Om du valt rätt klass på det tryckimpregnerade virket kan livslängden förväntas bli upp till 20 år. Men hur lång livslängden blir beror också på belastning, användning och underhållet.

Klassificeringen av tryckimpregnerat trä är en nordisk branschstandard för impregnerat trä utarbetad av NTR, Nordiska Träskyddsrådet. När du väljer tryckimpregnerat virke bör du välja NTR-impregnerat virke av furu. Då garanteras inträngning av impregneringsvätskan till kärnan i träskyddsklasserna NTR Klass A och NTR Klass AB, vilket ger längre hållbarhet och livslängd.

Läs mer om klassificeringen av tryckimpregnerat virke på Nordiska Träskyddsrådets hemsida.

Altangolv vid suterräng och sluttande mark

Ska du bygga din altan i suterräng och sluttande mark med nivåskillnader kan du förhöja den höga delen med gjutna betongplintar. Om du inte har kunskapen om att gjuta egna betongplintar, finns det färdiga betongplintar att köpa för mindre höjder från 50 och 70 cm upp till ca 90 cm i byggvaruhandeln.

Det finns även färdiggjutna betongplintar med bottenplatta. Lämpligt avstånd mellan plintarna är 2-2,5 m.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en altan:

Verktyg:

1. Spade 2. Fogsvans ev. cirkelsåg 3. Vattenpass 4. Spackelspade 5. Måttband eller tumstock.

Material:

Grus (makadam), Sand, Geotextilduk, Betongplattor 40 x 40cm, Tryckimpregnerade reglar 45×145, 170 eller 195 mm, Trätrall, ev. Betongspackel för läggning på fasta underlag.

Markarbeten

ritning för placering av altangolv med markering

1. Gör en ritning eller skiss och mät ytan för altangolvet och markera upp med korta käppar, slå ner käppar i hörn och långsida och dra snöre mellan. Ska altanen ligga vid en huskropp så tänk på att lämna ett mellanrum mellan husvägg och golvtrall för vattenavrinning på ca 50 mm.

rensar bort växtlighet och jord

2. Rensa bort all vegetation och flytta prydnadsväxter. Kontrollera marken så att den är fast och skyffla bort till ca 25-30 cm djup.

Skiss markskikt med jord, geotextil, makadam och sand

3. Lägg en geotextilduk i botten. Fyll ut med ca 15-20 cm makadam som dränerande underlag, jämna till och packa gruset med markvibrator. Lägg geotextilduk igen och fyll sedan upp med sand 5-10 cm och packa sanden så att det blir en jämn och hård yta med markvibratorn (Markvibrator finns att hyra).

Tips!

Lägg ut betongplattor som stommen kan vila på så kommer altangolvet upp en bit från markytan så att du får en luftspalt under regelstommen. Det gör att luft kan passera under altangolvet. Fördelen med den luftiga konstruktionen är att livslängden på altanen blir längre.

Tänk även på att om du lägger ett altangolv intill en huskropp så ska golvet luta lätt utåt 1-2 cm per meter, så att regn och smältande snö rinner undan lättare.

Bygg altanen och lägg altangolvet

altangolv i trä på balkong

Läggning av balkong- och altangolv på fast underlag

Har du tröttnat på ett kallt och kanske tråkigt balkong- eller terrassgolv så kan ett golv av trall ge både en skönare känsla att gå på och ge ett snyggare utseende.

Viktigt!

Tänk på att när du lägger trallbrädor på en balkong eller terrass så är det viktigt att du lägger reglarna så att regnvatten kan rinna ut från balkongen eller terrassen.

Tips

Lägg trallbrädorna i sektioner så blir det enklare att lyfta upp och rengöra ytan från löv och smuts.

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder kommer ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation / fackman innan du startar.


Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se