You dont have javascript enabled! Please enable it! Altanräcken - Bra tips när du ska välja altanräcke | dinbyggare.se

Altanräcken – Tips när du ska välja altanräcke

I den här artikeln om altanräcken får du veta mer om: Altanräckets funktion. Altanräcken i trä, rostfritt stål, aluminium och glasräcken. Målning eller oljning av altanräcket samt tips när du ska  välja altanräcke.

Vackert altanräcke med klassiskt utseende och design.

Vackert altanräcke med modernt utseende och design.

En väl fungerande altan är en oas i trädgården och länken mellan ute och inne. För att bryta mellan trädgård och altan är det ofta både snyggt och funktionellt med ett bra altanräcke.

Altanräcket kan fylla en mängd funktioner, allt ifrån att vara ett skydd från fall till avskärmare som skyddar mot både insyn och vind. De ger också karaktär och stil på altanen.

Vilken typ av altanräcke som behövs beror på vilken eller vilka funktioner som räcket ska ha. Räcket kan fungera som en avgränsare, som skyddsanordning, som avskärmare och som en källa till lä och skugga.

Men oavsett vilken funktion räcket ska ha är det viktigt att bygga ett altanräcke som håller måtten och som passar in i miljön. Om räcket dessutom är vackert, blir slutresultatet riktigt lyckat.

Altanräcke av stål med handledare av trä

Altanräcke av stål med handledare av trä på balkong.

Altanräckets funktion

Alla altaner och andra uppbyggda ytor där folk vistas behöver ha ett altanräcke om det mäter mer än 0,5 meter över marken. Det är lämpligt att ha ett ordentligt räcke även under den höjden, särskilt om huset bebos av barn och/eller funktionshindrade.

Ett altanräcke fungerar också som en fin avdelare mellan altan och trädgård och om det byggs tätt, är det också ett utmärkt sätt att förhindra insyn till huset med omgivande altan. Även solens strålar kan hindras genom ett altanräcke.

Ja, ett altanräcke kan fylla många funktioner på en och samma gång. Vilken av funktionerna som ligger i fokus för just den altan som planeras avgör till stora delar också hur räcket utformas och placeras.

Altanräcke i trä

Altanräcke i rödmålat trä.

Altanräcken i trä

Altanräcken kan utformas på en mängd olika sätt och allt som oftast är de tillverkade i trä. Den allra enklaste modellen är träplintar med en slana överst. De ger stöd vid kanten, men hindrar inte barn, hundar eller saker från att bege sig ifrån altanen utan att över huvud taget märka att det finns ett räcke där.

De enklare modellerna som skyddar mot sådant liknar formen av ett staket med liggande slanor. Det är också vanligt med stående slanor, liksom diagonala sådana som skapar ett vackert mönster.

Det finns också räcken som är en kombination av alla dessa, och som skapar ett vackert mönster att vila ögonen på. Träräcken kan köpas i moduler för montering alternativt platsbyggas.

Har du småbarn och funderar på att bygga en grind till ditt altanräcke kan du läsa mer om hur du gör en grind i artikeln: Bygg en grind

Målning eller oljning

Färdiga moduler av räcken kan ibland komma grundmålade eller impregnerade. Men oftast är de helt obehandlade. Det är också de räcken som är resultatet av en snickares varsamma hand.

För att räcket ska bli beständigt behöver det oljas eller målas, allt efter önskemål. Sedan behöver räcket hållas rent genom årliga tvättar och oljas och målas utefter behov.

Ett välvårdat staket är ett vackert staket som håller länge. Tänk på att ju mer komplicerat mönstret är, desto mer pillerjobb blir det att hålla altanräcket fräscht och vackert.

Smidesräcke av järn

Klassiskt smidesräcke av stäl.

Smidesräcke av järn

Järnstaket är traditionella, vackra och hållbara, liksom stabila. Den som har ett hus av lite äldre snitt, men även ett mer arkitektritat hus, har mycket att vinna på att låta staketet vara smitt i järn. Järnet kan vara runt eller platt och alla möjliga snygga designer är möjliga.

Det behövs inte så mycket för att göra ett smidesräcke av järn till en vacker prydnad för altanen. Det är dyrare i grunden att låta bygga ett smidesräcke i järn, å andra sidan är det näst intill underhållsfritt. En rengöring och en ommålning ibland är det enda som behövs.

Altanräcke av glas, rostfritt stål och aluminium

Moderna material letar sig också allt mer in i vanliga husägares vardag. Räcken av rostfritt stål, aluminiumprofiler och glaspartier blir allt vanligare och ger en modern design åt altanen. Linjerna är ofta rena och avskalade med material och känsla i fokus.

Altanräcke av rostfritt stål

Altanräcke och handledare i rostfritt stål.

Altanräcken av rostfritt stål anses vara mer exklusivt och är dyrare i inköp, men har också en lång livslängd. Det är viktigt att tänka på att det finns olika kvalitéer på räcken av rostfritt stål, så se till att tillverkaren eller leverantören håller en stålstandard på AISI 316 eller AISI 316L som är syrafast stål.

Altanräcke av aluminium och glas

Altanräcken av aluminium är underhållsfria och rostfria precis som räcken i rostfritt stål. Altanräcken i aluminium finns oftast i så kallat naturligt anodiserat aluminium. Men det går även att pulverlackera ett aluminiumräcke i kulörer utifrån RAL-systemet. RAL är ett europeiskt färgmatchningssystem som innefattar 213 olika kulörer.

Altanräcken av glas utan handledare

Altanräcke i glas är ett modernt material som är hållbart och liksom rostfritt stål och aluminium näst intill underhållsfria. Fördelarna med ett altanräcke med glas är den luftiga känslan, medans det problematiska med glas är att de måste rengöras oftare.

Ett räcke av glas går att kombinera med både trä, aluminium och rostfritt stål. Både med och utan överliggare. Det gör glasräcket till ett väldigt flexibelt räcke som är lätt att kombinera för att passa in i husets stil.

Välja ett altanräcke

Ett altanräcke ska helst gå i stil med hus och altan för att passa in så bra som möjligt. Den tänkta funktionen är ofta avgörande vilken form och vilka material som är passande i det enskilda fallet. Ska altanräcket vara en enkel avgränsning, ge ett ordentligt skydd mot fallolyckor, eller kanske avskärma altanen från omgivningen?

Till det kommer givetvis prisaspekten. Där gäller det att tänka långsiktigt. Ett bra altanräcke med hög kvalitet och bra hållbarhet håller bra många år, och kan i längden löna sig, även om det är dyrare i inköp.

Bra att veta

Om altanräcket räknas som ett plank kan det behövas ett byggtillstånd för att uppföra det. Hör alltid med kommunen om du är osäker. Ett bra altanräcke mot fallhöjd ska vara mellan 0,9 och 1,1 meter. Rot-avdraget är användbart för byggnationer på och vid altaner.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se