You dont have javascript enabled! Please enable it! Bygga pergola i trädgården? Så här gör du | dinbyggare.se

Bygg en pergola i trädgården

I den här artikeln får du utförlig information hur du bygger en pergola i trädgården med förklarande fotografier och gör det själv instruktioner.

Pergola är italienska och betyder pelargång eller lövsal. Redan under antiken anlades pergolor, ofta i marmor eller andra dyrbara material. I den moderna trädgårdstäppan bygger man som regel pergolan av tryckimpregnerat virke och träkonstruktionen har till främsta uppgift att stödja klängande och andra rankiga växter.

En pergola kan se ut på flera sätt och även ha mer än en funktion. Det är inte heller ovanligt att träverket är helt fritt från grönska, även om man då missar en hel del av effekten med denna konstruktion.

Kombineras pergolan med ett vindskydd kan man skapa en lummig lövsal. Denna kan liknas vid den gammaldags syrenbersån ett mysigt krypin i lä mitt i trädgården. Pergolan kan också inrama trädgårdsgången, vilket var vanligt bland annat under renässansen. I en inte alltför liten trädgård kan en sådan lövklädd pelargång ge fin karaktär åt täppan.

Det vanligaste är dock att koppla ihop pergolan med huskroppen och på detta sätt skapa rumsatmosfär på altanen. Eftersom altanen oftast placeras soligt mår många av de växter som är lämpliga i en pergola mycket bra här.

Vindruvor kan i zonerna I III odlas med gott resultat om plantorna får mycket sol och inte utsätts för alltför hårda vindar. Bokharabinda och humle är andra mer snabbväxande klängväxter som trivs bra i en pergola. Fördelen med humle är att den kan odlas i hela landet.

Välj rätt virke till pergolan

Eftersom träkonstruktionen är permanent bör du välja tryckimpregnerat virke genomgående. Detta är viktigt, inte minst beroende på att underhållet inte kan göras så regelbundet som annars skulle behövas. Kläng, klätter och slingerväxter bör ju som regel inte klippas ner vart och vartannat år.

Virkesdimensionerna kan varieras lite grann efter tycke och smak, men stolparna bör ändå vara 100×100 millimeter. Har du för avsikt att så småningom kröna konstruktionen med ett tak av glas eller plast är det viktigt att du tar med vikten av detta och en eventuell snölast i beräkningen.

Bor du i en del av landet som får rikligt med snö de flesta vintrar, kan du inte använda för klent virke till varken balkar eller tvärträn, det vill säga de tvärgående brädorna.

För att konstruktionen ska hålla under många år är det inte bara viktigt att använda virke av rätt kvalitet och dimension. Det är minst lika viktigt att alla skruvar och spikbeslag är rostfria eller varmförzinkade. Man ska tänka på att metallen kommer att utsättas för ständig fukt, vilket annars snabbt bryter ner metallen.

Gjut själv eller köp färdiga plintar

Pergolor liksom andra utomhuskonstruktioner måste vara stadiga och väl förankrade i marken. Du bör därför gräva ner till frostfritt djup. Detta varierar en del beroende på landsända, men är i varje fall 80 100 centimeter under markytan. Oavsett om du ska gjuta själv eller sätta ner färdiga plintar med stolpskor i, ska du bottna hålen med dräneringsgrus.

Detta bidrar till att förhindra tjälskjutning. Om du ska gjuta direkt i marken kan du antingen hälla betongen direkt i hålen eller gjuta i papp eller betongrör.

Innan betongen härdat ska stolpskor sättas ner i massan. Kontrollera med vattenpass att järnen är helt i våg. Gör eventuella korrigeringar innan betongen stelnat helt. Det kan ibland vara enklare och snabbare att köpa färdiga plintar till stolparna.

Se bara till att betongklumparna står stadigt i marken och att jorden runtom är väl packad. Tänk på att det är stolparna som bär upp resten av konstruktionen och växtmaterialet.

arbetssakerhet-allmant

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en pergola:

Verktyg:
1. Pinnar 2. Märksnöre 3. Skruvtvingar 4. Vattenpass 5. Borrmaskin 6. Borrstål i lämplig dimension 7. Hammare 8. Fast nyckel eller skiftnyckel 9. ev. Vinkelhake 10 Dubbelt ritsmått 11. Tumstock 12. Penna 13. Rygg el kapsåg 14. Stickspade 15. Geringslåda 16. ev Stege.

Material:
Tryckimpregnerat virke, Ankarspik, Genomgående bultar, Slippapper, ev. Vinkeljärn, Stolpskor, Betong el plintar, Dräneringsgrus.

Värt att veta

Du behöver som regel inget bygglov till denna typ av konstruktion. Detta under förutsättning att pergolan inte kommer att ligga mindre än 3 m från tomtgränsen. Höjden har också viss betydelse.

Är du osäker på om det krävs tillstånd eller ej bör du alltid ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen innan du börjar bygga. Finns det risk för att pergolan kommer att skugga tomten bredvid bör du kontakta grannarna och berätta om dina planer.

Stolparna

Balkar och tvärträn


Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se