Gjuta i betong

gjuta-i-betong.jpg

Som husägare kan man under årens lopp behöva göra en del gjutningsarbeten. De flesta av dessa är lagningar i äldre betongytor, men det finns även en hel del andra jobb för den som vill gjuta själv.

Det är ingen hemlighet att förarbetet betyder mycket i samband med de flesta hantverk och det gäller även vid gjutning. Har du rätt förutsättningar beträffande underlag, formar etc. är det faktiskt inte så svårt att gjuta i betong.

Du kan köpa betong på två sätt. Om du behöver en större mängd kan du beställa färdigblandad betong som levereras direkt från en särskild betongbil. Det vanligaste för mindre gjutningsarbeten är dock att köpa torrbetong i säckar om 25 kg och sedan blanda själv efter hand.

Betong består i huvudsak av cementpasta och så kallad ballast. Ballastmaterialet innehåller sand, grus och sten medan pastan är en blandning av cement, vatten och luft.

För att betongen ska styvna och få god hållfasthet och andra egenskaper är det viktigt att du blandar enligt de anvisningar som står på säcken. Tänk på att använda rent vatten när du blandar. Om vattnet på något sätt är förorenat kan det förändra den kemiska processen när betongen sedan hårdnar.

En gammal tumregel när det gäller den färska betongens konsistens är att ju mindre vatten, desto starkare betong. Men lagom vatten är bäst, eftersom för torr betong kan ge torrsprickor. Vid formgjutning i små eller smala formar är det dock viktigt att betongen ”flyter ut” så pass att det inte kan bildas luftfickor vid formens kanter.

När du väljer betongens kvalitet bör du ta hänsyn till vad som ska gjutas. Det finns en särskild ytbetong för gjutning av golv. Betong för andra arbeten finns i olika klasser och grovlekar. Välj kvalitet i samråd med kunnig affärspersonal om du är osäker.

När du ska gjuta betong i form är det viktigt att formen tillverkas med korrekta mått, att du tagit hänsyn till eventuella lutningar och att formen är tät och stabil. När du tillverkar gjutformen är det viktigt att du har tillgång till ett bra och vid vissa arbeten långt vattenpass. Tänk på att du skapar när du gör formen. När den är fylld med färsk betong kan du nämligen inte längre påverka gjutningsresultatet.

Ett mycket vanligt betongarbete är gjutning av stolpfästen för staket, torkvinda etc. Du kan gjuta direkt i marken eller med ett rör av papp eller cement som form. Oavsett gjutmetod är det viktigt att stolpskon hamnar rakt och i rätt läge när du gjuter.

Du kan försiktigt justera detta med vattenpasset när betongen har börjat styvna, eller staga upp och loda stolpskon redan från start. Men glöm inte att kontrollera med vattenpass så att stagningen står i lod.

När betongen är väl packad och yta eller form helt fylld, ska du som regel släta till ytan. Använd ett så kallat rivbräde och, om du vill ha en mycket slät yta, ett bräde av så kallat slipstål.

Den nygjutna ytan får inte torka alltför snabbt eftersom det kan leda till att betongen spricker. Det beror på att betongen krymper häftigt och okontrollerat. För att förhindra detta bör du se till att betongen hålls fuktig några dagar under efterhärdningen.

En betongyta kan hållas fuktig på tre sätt: 1. Duscha ytan med jämna mellanrum. 2. Duscha med vatten och täck ytan med plastfolie eller fuktiga jutesäckar. 3. Spruta retarder, så kallad membranhärdare  över ytan. Det skyddar betongytan effektivt mot förtidig avdunstning under härdningen av betongen.

Vid de flesta större gjutningsarbeten används armeringsjärn för att stärka betongkonstruktionen ytterligare. Armeringsjärnen kan även vara befogade vid vissa mindre gjutningsarbeten. Förutom att armeringen gör konstruktionen mer hållbar, bidrar järnen också till att minska sprickbildningen vid t.ex. gjutning av trappor.

Innan du ger dig i kast med ett större gjutningsarbete bör du vara säker på att du kan hantera arbetet på rätt sätt. Tänk på att ett stort arbete som regel också fordrar kunskaper om hållfasthet etc.

Varning!

Undvik att gjuta i betong när temperaturen understiger +5°C. Om du är tvungen att gjuta vid kylig väderlek ska betongen innehålla fryshämmande medel. Om du köper färdig betong kan du även be om att den ska vara uppvärmd när den levereras med betongbil.

Blanda aldrig till mera betong än du kan använda inom ett par timmar. Betong som har börjat styvna ska du inte blanda upp igen utan kassera. Rengör alltid alla redskap med rent vatten så fort du är färdig med gjutningen.

Låter du betongen bränna fast är det svårt eller helt omöjligt att få loss den igen.

Verktyg och material du behöver när du ska gjuta i betong:

Verktyg:
1. Hink 2. Skyffel 3. Tumstock 4. Vattenpass 5. Rivbräde 6. Stålbrätte 7. Hammare 8. Stötbräda 9. Rätkäpp 10. Skottkärra.

Material:
Betong, Plastfolie, Armeringsjärn, Membranhärdare.

Till golvgjutning: Avdragningslister av plattjärn, Rätkäpp av aluminium.

Till formgjutning: Ohyvlat virke, 25 mm Bandjärn, Spik.

Blanda betongen

Blanda betongen i skottkärra med skyffel

1. Mindre mängder betong kan blandas i skottkärra med hjälp av en skyffel. Häll i bruket och tillsätt sedan lite vatten i taget.

Blanda betongen på en plywood skiva

2. Du kan även blanda betongen på en plan skiva, t ex av plywood, med ram. Häll ut lite bruk på skivan och tillsätt vattnet efter hand.

Blanda betongen med cementblandare

3. Om du ska blanda större mängder betong kan du hyra en cementblandare. Tillsätt vattnet efter hand.

Blanda och forsla betongen i skottkärra

4. När vatten och bruk är tillsatt, låt maskinen blanda i ca 3 min. Sedan kan du gjuta. Forsla bruket i skottkärra el hink.

Gjut en ny plan yta med betong

Avdragningsbanor som fixeras i betong

1. När du gjuter plana ytor ska du först lägga upp avdragningsbanor. Använd inte för långa plattjärn och fixera dem i bruk.

Kontrollera avdragningsbanorna med vattenpass

2. Kontrollera att avdragningsbanorna är i våg med varandra på längden och bredden. Järnens ovankant = ythöjden.

Fyll på med betong

3. Fyll den uppmätta ytan med betong till järnens övre kant. Packa genom att stöta med en bräda. Fyll på med betong.

Dra av betongytan med rätkäpp

4. När ytan är täckt ska den dras av med rätkäpp med sågningsrörelser i sidled. Använd en rätkäpp av aluminium.

Fyll igen tomrum med betong

5. Flytta el ta bort avdragningsbanorna när du drar av ytan med rätkäppen. Fyll försiktigt igen tomrummen med betong.

River betongytan med rivbräda

6. När betong satt sig (torkat till lite) efter ca 1-4 timmar river du ytan med rivbräda. Om du vill få en extra slät yta stålglättar du betongytan efteråt.

Formgjutning med betong

Det är viktigt att formen är stabil

1. För att lyckas vid formgjutning är det viktigt att formen är stabil, tät och har rätt mått. Använd 25 mm ohyvlat virke.

Håll ihop formen ordentligt med spik och bandjärn eller kraftig ståltråd

2. Foga ihop formen ordentligt med spik och bandjärn eller kraftig ståltråd. Det hindrar formen från att bukta på mitten.

Spika fast bandjärnen

3. Spika bandjärnen. Använd 4″spik för att göra hål och spika sedan med 3″spik.

Vattnar formen innan gjutning

4. Formen ska vara tät. Vattna den så sväller träet och tätar ev sprickor. Träet drar då inte heller vatten ur betongen.

Använd formolja så blir det enklare att ta loss den när betongen härdat färdigt

5. Vattnet bidrar också till att formen är enkel att ta loss när betongen bränt. För detta ändamål finns särskild formolja.

Fyll formen med betong och packa den

6. Fyll formen med 15-30 cm betong i taget. Efter varje påfyllning packar du betongen genom att stöta med en virkesbit.

Slätar till betongyta i formen med rivbräda

7. När formen är fylld med betong avslutar du gjutningen med att riva av betongytan med rivbräda. Vill du få en slätare yta så ska du stålglätta ytan med svärd/slipstål.

 

Armering

Armera med armeringsjärn för bättre hållfasthet

1. Vid gjutning av stora ytor eller belastade objekt kan hållfastheten ökas med armeringsjärn på 10-15 cm betongbädd.

Armera med armeringskorg

2. När du gjuter ett fäste avsett att bära en annan konstruktion, bör betongen armeras. Då kan en armeringskorg användas.

Efterhärdning av betongen

Eftervattnar betongen

1. När gjutningen är klar får inte betongen torka för snabbt. Förhindra avdunstningen genom att eftervattna den.

Håll betongen fuktig under ca 1 vecka med plast

2. Medan betongen härdar, ca en vecka, ska ytan hållas fuktig. Täck betongytan med täckplast, fuktiga mattor etc. Eftervattna vid behov.

Spraya med membranhärdare om du inte kan eftervattna

3. Det finns andra metoder för att hålla betongen fuktig. Spraya membranhärdare på betongytan, det motverkar för tidig uttorkning och minskar risken för sprickbildning.

 

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top