Gjuta i betong

gjuta-betong.jpg

Som husägare kan man under årens lopp behöva göra en del gjutningsarbeten. De flesta av dessa är lagningar i äldre betongytor, men det finns även en hel del andra jobb för den som vill göra det själv.

Öppna och läs hela artikeln...

Det är ingen hemlighet att förarbetet betyder mycket i samband med de flesta hantverk och det gäller även vid gjutning. Har du rätt förutsättningar beträffande underlag, formar etc är det faktiskt inte så svårt att gjuta i betong.

Du kan köpa betong på två sätt. Om du behöver en större mängd kan du beställa färdigblandad betong som levereras direkt från en särskild bil. Det vanligaste är dock att köpa torrbetong i säckar om 25 kg och sedan blanda själv efter hand.

Betong består i huvudsak av cementpasta och så kallad ballast. Ballastmaterialet innehåller sand, grus och sten medan pastan är en blandning av cement, vatten och luft.

För att betongen ska styvna och få god hållfasthet och andra egenskaper är det viktigt att du blandar enligt de anvisningar som står på säcken. Tänk på att använda rent vatten när du blandar.

Om vattnet på något sätt är förorenat kan det förändra den kemiska processen när betongen sedan hårdnar.

En gammal tumregel när det gäller den färska betongens konsistens är att ju mindre vatten, desto starkare betong. Vid formgjutning i små eller smala formar är det dock viktigt att betongen ”flyter ut” så pass att det inte kan bildas luftfickor vid formens kanter.

När du väljer betongens kvalitet bör du ta hänsyn till vad som ska gjutas. Det finns en särskild ytbetong för gjutning av golv. Betong för andra arbeten finns i olika klasser och grovlekar. Välj kvalitet i samråd med kunnig affärspersonal om du är osäker.

När du ska gjuta betong i form är det viktigt att formen tillverkas med korrekta mått, att du tagit hänsyn till eventuella lutningar och att formen är tät och stabil. När du tillverkar gjutformen är det viktigt att du har tillgång till ett bra och vid vissa arbeten långt vattenpass.

Tänk på att du skapar när du gör formen. När den är fylld med färsk betong kan du nämligen inte längre påverka gjutningsresultatet.

Ett mycket vanligt betongarbete är gjutning av stolpfästen för staket, torkvinda etc. Du kan gjuta direkt i marken eller med ett rör av papp eller cement som form. Oavsett gjutmetod är det viktigt att stolpskon hamnar rakt och i rätt läge när du gjuter.

Du kan försiktigt justera detta med vattenpasset när betongen har börjat styvna, eller staga upp och loda stolpskon redan från start. Men glöm inte att kontrollera med vattenpass så att stagningen står i lod.

När betongen är väl packad och yta eller form helt fylld, ska du som regel släta till ytan. Använd ett så kallat rivbräde och, om du vill ha en mycket slät yta, ett bräde av stål.

Den nygjutna ytan får inte torka alltför snabbt eftersom det kan leda till att betongen spricker. Det beror på att betongen krymper häftigt och okontrollerat. För att förhindra detta bör du se till att betongen hålls fuktig några dagar under efterhärdningen.

Det kan göras på tre sätt: duscha ytan med jämna mellanrum, täck ytan med plastfolie, fuktiga säckar eller dylikt eller spruta så kallad membranhärdning över ytan.

Vid de flesta större gjutningsarbeten används armeringsjärn för att stärka betongkonstruktionen ytterligare. Armeringsjärnen kan även vara befogade vid vissa mindre gjutningsarbeten. Förutom att armeringen gör konstruktionen mer hållbar, bidrar järnen också till att minska sprickbildningen vid t.ex. gjutning av trappor.

Innan du ger dig i kast med ett större gjutningsarbete bör du vara säker på att du kan hantera arbetet på rätt sätt. Tänk på att ett stort arbete som regel också fordrar kunskaper om hållfasthet etc.

Varning!

Undvik att gjuta i betong när temperaturen understiger +5°C. Om du är tvungen att gjuta vid kylig väderlek ska betongen innehålla fryshämmande medel. Om du köper färdig betong kan du även be om att den ska vara uppvärmd när den levereras med betongbil.

Blanda aldrig till mera betong än du kan använda inom ett par timmar. Betong som har börjat styvna ska du inte blanda upp igen utan kassera. Rengör alltid alla redskap med rent vatten så fort du är färdig med gjutningen.

Låter du betongen bränna fast är det svårt eller helt omöjligt att få loss den igen.

Verktyg och material du behöver när du ska gjuta i betong:

Verktyg:
1. Hink 2. Skyffel 3. Tumstock 4. Vattenpass 5. Rivbräde 6. Stålbrätte 7. Hammare 8. Stötbräda 9. Rätkäpp 10. Skottkärra.

Material:
Betongbruk, Plastfolie, Armeringsjärn, Membranhärdare.

Till golvgjutning: Avdragningslister av plattjärn, Rätkäpp av aluminium.

Till formgjutning: Ohyvlat virke, 25 mm Bandjärn, Spik.

Blanda betongen

Gjut en ny planyta med betongen

Formgjutning med betong

Armering

Efterhärdning av betongen

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top
Top