Renovera betongtrappa – Så gör du

renovera-betongtrappa.jpg

Även om en gjuten betongtrappa är mycket tålig kan det bli nödvändigt att renovera betongtrappan efter några år.

Skadorna uppstår som regel av så kallad karbonatisering (Koldioxid som finns i luften tränger in i betongen vilket leder till att den passiverande alkaliteten neutraliseras till en nivå där korrosion av armering kan ske), kloridjoner från tösalter tränger i form av saltlösning in i betongen så att korrosion kan starta, frostskador eller mindre sprickor, slagskador på planstegens ytterkant är inte heller ovanliga.

Laga trasiga trappsteg så fort som möjligt – innan större skador uppstår eller att någon snubblar och slår sig. Sprickor bör fyllas igen innan kylan kommer för att undvika ytterligare frostsprängning.

Renovera en trappa av betong

Sprickor i en betongtrappa uppstår som regel dels av sättningar eller andra mindre rörelser, dels av frostsprängningar. För att förhindra att sprickorna löper vidare eller vidgas, bör du laga dem så fort som möjligt. Mindre sprickor fyller du igen med betongspackel, medan större skador fordrar mer arbete.

Hugg upp sprickan i trappan med huggmejsel och slägga så att kanterna blir jämna och svagt inåtlutande. Den upphuggna ”rännan” ska vara 2-3 cm djup och v -formad. Om den gamla betongen är torr bör du vattna den väl när du har borstat bort alla betongrester. Utför du lagningen på torr betong häftar inte lagningsbruket utan lossnar igen.

Grunda med en primer, ett vidhäftningsmedel – innan du fyller igen sprickan väl och packar betongen. Använd ett par träläkt och fyll skadan ca 1/2 cm över betongnivån. Efter någon timme drar du av överskottet med en rak bräda, träriv ytan med en putsbräda och stålglätta sedan ytan för att få en slät yta på betongen. Håll därefter betongen fuktig i ca 1-3 dagar beroende på sprickans storlek.

Slag- eller slitskador på planstegens framkant är också viktiga att laga när du renoverar trappan. För att en lagning på ett så utsatt ställe ska hålla på trappan, är det viktigt att du använder primer (vidhäftningsmedel).

Stryk ut primern på det väl rengjorda och vattnade lagningsstället innan du fyller på med bruk. Primern kan också blandas i bruket och stryckas med pensel eller borste som en extra förstärkning innan du fyller på med bruk. Läs och blanda primern enligt bruksanvisningens instruktioner.

Värt att veta när du ska renovera en betongtrappa

När du renoverar en trappa och hugger rent runt skador eller sprickor ”flyger” betongflisorna med stor kraft. Använd därför skyddsglasögon och se till att eventuella medhjälpare håller sig på avstånd.

När trappan är renoverad så är det viktigt att inte lagningen ska torka för snabbt, och därmed krympa och spricka. För att undvika sprickor bör betongen hållas fuktig i några dagar. Ett alternativ är att tillsätta ett tillsatsmedel som motverkar snabb uttorkning och krympning.

Verktyg du behöver du när du ska renovera en betongtrappa:

1) Huggmejsel (2) Handslägga (3)Vattenpass (4) Såg (5) Murslev och murarhink (6) Skyddsglasögon 8) Säckväv och tegelstenar. (9)Träregel med steghöjdens mått.

Renovera trappan

Hugg ut skadan på trappan med en huggmejsel
1. Hugg ut skadan på trappan med en huggmejsel och en slägga så att det bildas skarpa kanter där lagningsbruket kan få ett bra fäste.

Använd en styv borste och borsta noga bort alla betongrester på trappan
2. Använd en styv borste och borsta noga bort alla betongrester på trappan. Vattna ytan om betongen är torr. Stryk därefter på vidhäftningsmedel (primer).

Använder en bräda som form för lagningen på trappan
3. Använd en helt rak bräda som form för lagningen. Brädan ska vara lika bred som måttet från slitytans kant ner till nästa plansteg på trappan.

Kontrollerar brädan med vattenpass
4. Ställ den tillsågade brädan mot det undre sättsteget och förankra väl med en tegelsten eller något annat tungt föremål. Kontrollera nivån med ett vattenpass.

Lagar betongtrappans steg med lagningsbruk
5. Blanda lagningsbruk med minsta mängd vatten. Tillsätt eventuellt vidhäftningsmedel och fyll igen skadan på trappan. Packa väl för att undvika luftfickor.

Täcker med plast och låter betongen härda
6. När ytan är slät kan du täcka lagningen med plast och låta betongen härda sakta under några dagar. Eftervattna vid behov.

Tips!

Om du vill få ett mer enhetligt utseende på betongtrappan efter en reparation kan du putsa upp hela trappan med ett fiberförstärkt betongbruk. Men då behöver du applicera en primer på betongtrappans ytskikt innan du börjar putsa för att få en ordentlig vidhäftning till det befintliga underlaget.

Primning av betongtrappa innan putsning
Betongtrappa med primer innan putsning.

Reparerad och putsad betongtrappa
Nyputsad betongtrappa som är putsad med fiberförstärkt bruk.

Andra har också läst

Se alla byggartiklar »

scroll to top
Top