You dont have javascript enabled! Please enable it! Trätrappa, bygg en trätrappa i trädgården | dinbyggare.se

Bygg en trätrappa i trädgården

Trädgårdstrappa i trädgård

Sluttande tomter och tomter med andra nivåskillnader ger ofta rika möjligheter till mera livfulla trädgårdsanläggningar än helt plan mark. En förutsättning är dock att i varje fall mera svårforcerade höjdskillnader förbinds med bekväma trappor eller trappväggar.

Ofta är det naturligt att bygga dessa trappor av sten eller annat hårt material, men i många fall är enkla, “mjukare” trätrappor en nog så god lösning. En av flera stora fördelar med sådana trappor är att de kan tillverkas där man har en bra arbetsplats och nära till nödvändiga verktyg. Är trappan inte alltför stor kan två personer sedan lyfta den på plats.

Nivåskillnader i trädgården är så pass attraktiva att de avläggare som svarar för grovplaneringen i småhuskvarter inte sällan skapar skilda nivåer med schaktmassor. Dessvärre fullföljs inte alltid intentionerna. När husägaren tar över tomten för att själv finplanera den är det så mycket annat som får förtur att eventuella trappbyggen skjuts på framtiden.

Följden blir att man börjar gå t.ex. i vallen och när den upptrampade stigen efter några veckor är ett faktum är trapplanerna helt glömda. På tomter med naturliga nivåskillnader blir resultatet ungefär detsamma – om det inte är så illa att väsentliga delar av marken förblir outnyttjad därför att den är svår att nå.

Ett vanligt exempel på det senare förhållandet är att man helt enkelt bortser från möjligheten att terrassera sluttningstomten, förbinda terrasserna med trappor och på så sätt vinna såväl planterings-, som lek- eller umgängesytor.

Ett av skälen till dessa misstag är att trappbyggen kan förefalla både tidsödande och besvärliga. Faktum är emellertid att en fungerande trädgårdstrappa kan vara mycket enkel att tillverka.

Görs den i en stadig konstruktion av material som tål väder- och markpåfrestningar, och placeras så att den tål att gå och springa i utan att rubbas ur sitt läge, har man inte bara valt en trappa som håller i många år utan också är så diskret att den flyter in i den övriga anläggningen.

En trätrappa har, som sagts, många fördelar. Trä passar bra till de flesta växter och det går snabbt att såga till och montera de olika trappdelarna. När trappan ska läggas på plats behöver man i regel bara schakta ur vallen eller sluttningen, lägga fästena i en bädd av grus och sand och eventuellt göra en extra förankring med t.ex. bockade armeringsjärn.

I artikeln visar vi två typer av enkla trätrappor för trädgården. Båda kan för övrigt också byggas till ett hus inte minst som en tillfällig trappa till villan eller fritidshuset – innan man är riktigt säker på hur man vill utforma entrén till huset.

Verktyg och material du behöver när du ska bygga en trätrappa i trädgården:

Verktyg:
1. Borrmaskin m borrstål 2. Fogsvans 3. Hammare 4. Putshyvel 5. Snickarklubba 6. Stämjärn 7. Vinkelhake 8. Smygvinkel 9. Skiftnyckel 10. Limknektar 11. Tumstock 12. Penna 13. Strykmått 14. Skruvmejsel 15. Spade med spetsigt skär 16. Skyffel 17. Spett och ev. Skottkärra

Material:
Vangstycke 50×100 mm, Vangstycksklossar 45×145 mm, Sättsteg 70×20 mm. Delade plansteg 45×95 mm, Hela plansteg 45×190 mm, Fuktsäkert lim, Skruv, muttrar och brickor, Vangskruv, Grus och sand.

Till vangstycken och vangstycksklossar kan ohyvlat virke användas, medan trappans synliga delar bör vara av hyvlat virke – allt tryckimpregnerat i A och AB-kvalitet.

Så bygger du en trätrappa i trädgården med och utan sättsteg:

Värt att veta om trätrappor innan du bygger

Skissen visar två exempel på ttrapporSkisserna upptar inga mått eftersom trappornas funktion och bredd bör vara avgörande för dimensionen. Ju bredare trappan är och ju hårdare slitage, desto kraftigare bör virket vara.

Skissen visar två exempel på trappor. Lägg märke till att trappan med sättsteg också har plansteg av två brädor, som läggs med ca 5 mm mellanrum. Med de trekantiga vangstycksklossarna blir denna trappa helt inbyggd.

Trappan utan sättsteg är förstärkt med vangskruv, som dras fast med muttrar. Planstegsspåren kan ersättas av enkla stödklossar, 50×75 mm. Görs trappan bredare än 1 m bör planstegen få ett extra stöd av vangstyckstyp. Normalt planstegsdjup är 300 mm och sättstegshöjd 150 mm.

Bygg en trätrappa med sättsteg:

Steg 1 av 10: Schakta bort underliggande mark.

Skala av matjorden och schakta ur underliggande mark. Steg 1.

1.Skala av jorden och schakta ur underliggande mark på den plats i slänten där trappan ska ligga.

Steg 2: Mät upp trappans djup.

Mät trappans hela djup. Steg 2.

2. Mät trappans hela djup. Dela måttet med sättstegets djup, normalt ca 300 mm, och du får veta antalet plansteg.

Steg 3: Mät ut trappans höjd.

Mät trädgårdstrappans hela höjd. Steg 3.

3. Mät trappans hela höjd. Dela måttet med antalet plansteg och du får veta sättstegshöjden, normalt ca 150 mm.

Steg 4: Kapa vangstycken.

Kapa vangstyckena och snedsåga ändarna. Steg 4.

4. Kapa vangstyckena och snedsåga ändarna så att dessa ansluter plant till marken – både upptill och nertill.

Steg 5: Mät upp höjden och skråsåga för varje plansteg.

Mät upp höjden och skråsåga. Steg 5.

5. Mät upp höjden och skråsåga. Måtta noga med de trekantiga vangstycksklossar till varje plansteg.

Steg 6: Förborra klossarna och ner i vangstycket.

Förborra klossarna. Steg 6.

6. Förborra klossarna och ner i vangstycket ca 3 cm in på den vågräta ytan och på skrådden från dess lodräta.

Steg 7: Limma och skruva varje vangstyckskloss.

Limma och skruva fast klossarna. Steg 7.

7. Limma och skruva sedan varje kloss med tillräckligt långa träskruvar i ett stadigt förband.

Steg 8: Kapa, skruva eller spika fast sättstegsbrädorna.

Kapa och sätt fast sättstegsbrädorna med skruv eller spik. Steg 8.

8. Kapa sättstegsbrädorna och skruva eller spika dessa mot och i jämnhöjd med vangstycksklossarna.

Steg 9: Kapa och skruva fast planstegsbrädor.

Kapa och sätt fast planstegsbrädorna. Steg 9.

9. Kapa planstegsbrädorna. Lägg inre brädan dikt mot sättstegen, den yttre med 5 mm springa. Förborra.

Steg 10: Skruva fast yttre planstegsbrädan med utskjutande stegnos.

Lägg yttre planstegsbrädan så att du får en utskjutande stegnos. Steg 10.

10. Lägg yttre planstegsbrädan så att du får en ca 10 mm utskjutande s k stegnos. Fasa ytterkanten med en putshyvel.

Bygg en trätrappa utan sättsteg i trädgården:

Steg 1 av 8: Markera planstegens placering.

Såga upp vargstyckena och markera planstegens placering. Steg 11.

1. Såga upp vangstyckena och markera mycket noga planstegens placering med penna, vinkelhake och smygvinkel.

Steg 2: Markera ut planstegens spår i vangstyckena.

Markera ut planstegens spår i vargstyckena. Steg 12.

2. Mät och markera ut planstegens spår i vangstyckena med snickarpenna.

Steg 3: Såga planstegens spår i vangstyckena.

Såga för planstegens spår i vargstyckena. Steg 13.

3. Såga med fogsvans eller ryggsåg för planstegens spår i vangstyckena. Räkna med ca 30 mm stegnos.

Steg 4: Hugg ren spåret till rätt djup med stämjärn.

Hugg rent spåret till rätt djup med stämjärn

4. Hugg sedan ren spåret till rätt djup med stämjärn. Observera att planstegen ska gå trögt in i spåren.

Steg 5: Kapa planstegen.

Kapa planstegen och såga 10 mm på varje sida. Steg 15.

5. Kapa planstegen och såga bort ca 10 mm på varje sida för att stegnos överlappa vangstyckena.

Steg 6: Limma vangstycksspåren och sätt planstegen på plats.

Stryk fuktsäkert lim för utomhusbruk i vangstycksspåren och sätt fast planstegen. Steg 16.

6. Stryk fuktsäkert lim för utomhusbruk i vangstycksspåren och slå planstegen på plats med en klubba.

Steg 7: Förborra och förstärk stegen med skruv.

Dra ihop konstruktionen med limknektar. Steg 17.

7. Dra ihop konstruktionen med limknektar, förborra och förstärk stegen med skruv från vangstyckenas utsida.

Steg 8: Förborra och förstärk trappan vangskruv, brickor och muttrar.

Förborra och förstärk trappan med vangskruv, brickor och muttrar

8. Till sist: förborra och förstärk trappan upptill och nertill med vangskruv, brickor och muttrar.

Relaterade artiklar

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se