Verktyg och handredskap för sten och betong

Bilar betong med bilmejsel

En tumregel vid alla slags gör det självarbeten är att välja rätt verktyg till rätt arbete. Följer man den regeln fungerar den som en försäkring att man ska klara av jobbet till både egen och andras belåtenhet.

Ändå händer det ibland att man tvingas till vissa kompromisser och får välja det näst bästa verktyget – inte minst därför att investeringen i ett specialredskap också måste vägas mot behovet på sikt. Den eftergiften är emellertid inte särskilt lyckad när det gäller verktyg för sten och betongarbeten.

Vid sidan av trä har sten i alla tider varit ett helt dominerande byggnadsmaterial. Men så har materialet också flera mycket goda egenskaper. Bland annat är det hållbart och starkt och antingen det rör sig om natursten eller om konstgjord sten – till exempel tegel och betong är de estetiska värdena ofta stora.

Trots detta är stenhuggeri och liknande knappast vanliga arbeten för hemmasnickare. Det är i och för sig naturligt, eftersom stenarbeten i renodlad form ofta kräver långtgående specialkunskaper. Många småhusägare snuddar dock ganska ofta vid sådana uppgifter, inte sällan utan att egentligen tänka på det.

Sten och plattsättning av trädgårdsgångar och altaner, murning och renovering av stödmurar i trädgården och underhåll av trappor är bara några exempel. Därför kan det finnas goda skäl att hålla en mindre uppsättning stenverktyg.

Försöker man sig på att använda snickarhammare och annan opassande utrustning för betong och stenarbeten är risken stor att det går riktigt snett.

Det är inte bara verktygen som i fortsättningen blir obrukbara för sina ändamål. Man kan också själv råka utför både lindriga och allvarliga skador. De verktyg som man normalt behöver är inte heller särskilt många: ett knoster, en murarhammare, en eller ett par handsläggor, några sten-, tegel- och betongmejslar och eventuellt en kraftigare stenslägga.

Vid nästan alla sten och plattarbeten behöver man, kanske överraskande, även vattenpass, tumstock och en kraftig vinkelhake. Dessbättre kan man även använda dessa verktyg till snickeriarbeten.

Olika huggmejslarMejseln är ett av våra allra äldsta handverktyg. De första huggmejslarna gjordes av sten för 10 000 år sedan. För stenarbeten används främst huggmejslar i olika storlekar, bland annat 1. Plattmejsel 2. Flatmejsel 3. Slitsmejsel 4. Kryssmejsel.


Varning!

Det är din absoluta skyldighet att aldrig hugga i sten, tegel eller betong utan att använda rejäla skyddshandskar och skyddsglasögon. En aldrig så liten, men förflugen, stenflisa kan äventyra din syn. Se också till att oskyddade personer och husdjur inte finns i din omedelbara närhet.

Sten och betongverktyg av olika slag

Stor stenslägga
Släggor kallas också för tvåhandshammare. Den stora stensläggan kan väga upp till 6 kg.

Lättare stenslägga
Knoster är i regel en något lättare stenslägga – vanligen 4 kg – med fyrkantigt slag i båda ändar.

Handslägga
Handsläggor, som också kallas för mejselhammare och borrhammare, finns i flera olika typer, normalt i viktklassen 1-2 kg.

Murarhammare
Murarhammaren har oftast fyrkantigt slag och pen. Den kan ha skaft av stålrör, hickory eller ask och väger aldrig över 1 kg.

Murarmejslar
Även de något klenare så kallade murarmejslarna är användbara. De är i regel åttkantiga och finns både flata och spetsiga.

Bentongskrapa
Med betongskrapan tar man bort betongryggar efter formvirke. Skaftlängden kan varieras och fjäderstålsbladen kan bytas.

Handskydd för mejselskaft
Ett handskydd som träs på mejselskaftet förebygger inte bara handskador, utan ger också ett bekvämare och stadigare grepp.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se