Viktiga mätverktyg

Måttar med måttband

Det allra viktigaste för allt hantverksarbete är ett fullgott förarbete. Rätt mått i vinklar, hörn, längd, bredd och djup är ett måste för att passformen ska bli exakt. Enklare mätningar klarar du som regel med tumstock, vinkelhake och vattenpass. Vid arbeten som fordrar större precision kan du behöva ytterligare mätutrustning.

Mäter du noga innan du kapar virke, byggskivor eller annat arbetsmaterial kan du utnyttja detta på bästa sätt. Inte minst sparar du då dessutom en hel del pengar.

Man är som regel mycket noga med verktygen inför ett större arbete på huset eller i snickarboden. Hammaren ska kännas rätt i handen, sågen ska vara skärpt, hyveljärnet vässat… Det är mera sällan man ägnar samma uppmärksamhet kring mätverktygen, trots att det är dessa som ger rätt förutsättningar för ett lyckat resultat.

I de flesta hem finns åtminstone en halv tumstock, vinkelhake och ett vattenpass. Däremot är det långt ifrån alla som har ett rejält tilltaget måttband, som är viktigt när du till exempel ska göra mark och anläggningsarbeten. Ett annat viktigt verktyg är ett dubbelt ritsmått för bland annat mätning och markering vid sinkningsarbeten.

Vi använder dagligen vårt ögonmått för att avgöra avstånd inte minst i trafiken eller när vi rättar till en tavla som hänger snett. ögonmåttet är också en viktig del av arbetet när du exempelvis hyvlar en bräda. Om du sitter på huk, i ögonhöjd med arbetsstycket, kan du kika över kanten och på så sätt få en god uppfattning om hyveln har arbetat jämnt över träet.

När du måste ha exakt rätt mått över hela träytan bör du däremot använda ett skjutmått, vinkelhake och/eller ett vattenpass.

Längdmått mått på människan

Längdmåttet har i århundraden jämförts med kroppsdelarna tum, fot och aln (underarm) och människans prestationsförmåga som till exempel stenkast eller dagsresa. Dessa mått var länge lokala, men år 1605 blev Rydaholmsalnen rikslikare med ett mått av 24 verktum, vilket med våra dagars mått är 59,38 centimeter. Den finska alnen har samma mått som den svenska, medan den norska och danska alnen är 3,5 cm längre.

En gammal tum, verktum, mäter 2,47 centimeter medan ny tum, decimaltum, är 2,97 centimeter lång. Metersystemet, som infördes i Sverige 1889, innebar att inga gamla måttenheter längre skulle användas. Trots detta används fortfarande måttenheten tum, framför allt inom byggnadsbranschen.

Virkesdimensioner och spik anges fortfarande i tum och på en del vinkelhakar och måttstockar finns denna måttenhet graderad. Men då är det varken verk eller decimaltum som gäller utan engelsk tum, som mäter 2,54 centimeter.

Ritsmått

Passare

Längdmått


Vinklar

Övriga mätverktyg

Värt att veta

När du väljer måttband bör du notera var på bandet skalans 0 läge börjar. Har måttbandet en bygel kan 0 räknas från bygelns innerkant eller från dess fästpunkt. Mätskalan kan också börja en bit in på måttbandet. Det vanligaste måttbandet har dock ingen bygel och 0 läget sammanfaller då med bandets ände.

Det finns speciella måttband som är praktiska när du ska mäta vissa cylindriska föremål. Med en speciell gradering får du nämligen fram diametern genom att mäta omkretsen på föremålet. Du mäter med större precision med ett stålmåttband än med ett i glasfiber. Det sistnämnda har dock flera fördelar i en del sammanhang, det rostar inte och leder inte heller elektricitet.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se