You dont have javascript enabled! Please enable it! Gjuta betong - Steg för steg | dinbyggare.se

Gjuta betong – Steg för steg

Gjuta i betong

I det här projektet om att gjuta betong får du tips och steg-för-steg beskrivningar som visar hur man blandar och gjuter med betong på olika sätt.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Vad är betong?
2. Val av betongkvalitet och hållfasthetsklass
3. Blanda själv eller köpa färdigblandad betong?
4. Att formgjuta med betong
5. Att gjuta betong med armering
6. Nygjuten betong får inte torka för fort
7. Verktyg och material du behöver när du ska gjuta med betong
8. Så gjuter du med betong steg för steg
9. Olika sätt att blanda betong själv
10. Gjuta en plan yta med betong
11. Gjuta betong med gjutform
12. Gjuta betong med armering
13. Härdning av betong
14. Relaterade projekt till att gjuta med betong

Vad är betong?

Betong är ett mångsidigt material med många fördelar. Betong brinner inte, har lång livslängd, tål skiftande temperaturer och klimat, tål även fuktiga och varma miljöer och möglar inte. Dessutom kan betong pigmenteras i en mängd olika kulörer.

Betong består av cement, vatten, ev. tillsatsmedel och så kallad ballast. Ballastmaterialet innehåller sand och grus eller krossad sten.

Tillbaka till innehållsförteckning

Val av betongkvalitet och hållfasthetsklass

När du väljer betongens kvalitet ska du ta hänsyn till vad det är som ska gjutas. Betong finns i olika klasser och grovlekar. Från C12/15 till C60/75. Välj kvalitet i samråd med kunnig personal om du är osäker.

Tillbaka till innehållsförteckning

Blanda själv eller köpa färdigblandad betong?

När du ska gjuta betong kan du köpa betong på två sätt. Torrbetong på 25 kg säckar som man blandar själv efter hand är vanligast för mindre gjutningsarbeten.

Har du större ytor som ska gjutas behöver du en större mängd betong. Då är det bättre att beställa färdigblandad betong som levereras med betongbil.

För att betongen ska härda och få en ordentlig hållfasthet är det viktigt att du blandar enligt de anvisningar som står på säcken. Tänk på att du ska använda rent vatten när du blandar betongen. Om du använder förorenat vattnet kan det göra att betongen får sämre styrka och hållfasthet.

Var noggrann med att du använder rätt vattenmängd om du blandar betongen själv. Använder du för lite eller för mycket vatten får betongen sämre styrka och risken för att du får sprickor i betongen ökar då avsevärt. För mycket vatten kan också göra att betongytan blir porös och gropig. Följ därför alltid tillverkarens anvisningar som står på säcken.

Blanda aldrig mera betong än du kan använda inom ett par timmar. Betong som har börjat styvna (härda) ska du inte blanda upp igen utan kassera.

Tillbaka till innehållsförteckning

Att formgjuta med betong

När du ska gjuta med betong är förarbetet viktigt. Har du rätt förutsättningar beträffande underlag, gjutformar etc. är det inte så svårt att gjuta med betong.

När du ska gjuta betong i gjutform är det viktigt att själva gjutformen tillverkas med korrekta mått och att formen är tät och stabil. Tänk på att när gjutformen är fylld med färsk betong kan du inte längre påverka gjutningsresultatet.

Vid formgjutning i små eller smala gjutformar är det viktigt att betongen “flyter ut” så pass mycket att det inte kan bildas luftfickor vid formens kanter. För att få betongen att flyta ut jämnt i formen kan man slå försiktigt på gjutformen med en hammare eller hyra en betongvibrator, en stav som vibrerar betongen så att den flyter ut ordentligt i gjutformen.

När betongen är väl packad ”vibrerad” och formen är helt fylld, ska du släta till ytan. Använd ett så kallat rivbräde och riv betongytan. Med en rivbräda får du en mer ”riven” och strukturerad yta. Vill du ha en ha en slätare betongyta ska du använda ett så kallat stålbrätte.

Tillbaka till innehållsförteckning

Att gjuta betong med armering

Vid större gjutningsarbeten används armeringsjärn för att förstärka betongkonstruktionen. Armeringsjärn kan även vara nödvändiga vid vissa mindre gjutningsarbeten som t.ex. balkar. Förutom att armeringen gör konstruktionen mer hållbar, bidrar armeringsjärnen också till att minska sprickbildningen vid t.ex. gjutning av betongtrappor.

Innan du funderar på att utföra ett större gjutningsarbete bör du vara säker på att du kan hantera och utföra arbetet på rätt sätt. Tänk på att ett större gjutningsarbete ofta kräver kunskaper om hållfasthet etc.

Tillbaka till innehållsförteckning

Nygjuten betong får inte torka för fort

Den nygjutna betongen får inte torka för snabbt eftersom det kan leda till att betongen spricker. För att förhindra sprickbildning bör du se till att betongen hålls fuktig i ca en vecka under efterhärdningen. Den totala torktiden är beroende på vad det är för något du gjuter och om du ska bygga något på betongen. Det är därför viktigt att du följer tillverkarens anvisningar för betongens torktider.

En betongyta kan hållas fuktig på tre sätt:

1. Duscha ytan med vatten, med jämna mellanrum så att du hela tiden håller ytan fuktig.
2. Duscha med vatten och täck över betongytan med en plastfolie.
3. Spruta en retarder, så kallad membranhärdare över betongytan. Det skyddar betongytan effektivt mot förtidig avdunstning av vattnet under härdningen av betongen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Verktyg och material du behöver när du ska gjuta med betong:

Verktyg:

1. Hink.
2. Skyffel.
3. Tumstock.
4. Vattenpass.
5. Rivbräda.
6. ev. najtång.

7. Stålbrätte.
8. Hammare.
9. Stötbräda.
10. Rätkäpp.
11. Skottkärra.

Material:

Tillbaka till innehållsförteckning

Så gjuter du med betong steg för steg

När du ska gjuta med betong ska du alltid följa tillverkarens anvisningar noggrant för hur mycket vatten du ska ha i betongen, så att du får den hållfastheten och styrkan du behöver för ditt projekt.

Olika sätt att blanda betong själv

Blanda betongen i skottkärra med skyffel

1. Blanda betong i skottkärra.

Mindre mängder betong kan blandas i en skottkärra med hjälp av en skyffel. Häll först i rätt mängd vatten enligt tillverkarens anvisningar på säcken och tillsätt sedan en liten del betong i taget och blanda tills det inte finns några klumpar.

Blanda betongen på en plywood skiva

2. Blanda betong på plan skiva.

Du kan även blanda betongen på en plan skiva, t ex av plywood, med en ram. Häll ut en säck betong på skivan och gör en grop i mitten där du tillsätter vattnet. Blanda sedan i betongen i vattnet efter hand tills du får en jämn massa utan klumpar.

Blanda betongen med cementblandare

3. Blanda betong i betongblandare.

Om du ska blanda större mängder betong kan du hyra en betongblandare (även kallad tombola). Följ tillverkarens anvisningar när du blandar vatten och torrbetong.

Blanda och forsla betongen i skottkärra

4. Blanda betongen enligt tillverkarens anvisningar.

Börja alltid med att slå i vattnet innan du tillför torrbetongen i betongblandaren försiktigt. Det gör att  du motverkar klumpar i blandningen. Låt betongblandaren blanda betongen i minimum 5 min. Sedan kan du gjuta. Enklast är att hälla ut betongen i en skottkärra.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gjuta en plan yta med betong

Avdragningsbanor som fixeras i betong

1. Lägg upp avdragningsbanor för betongen.

När du gjuter plana ytor ska du först lägga upp avdragningsbanor. Använd stålrör eller plattjärn och fixera dem i bruket.

Kontrollera avdragningsbanorna med vattenpass

2. Kontrollera avdragningsbanorna med vattenpass.

Kontrollera att avdragningsbanorna är i våg med varandra på längden och bredden. Järnrörets ovankant = ythöjden. Låt avdragningsbanorna torka till innan du påbörjar gjutningen.

Fyll på med betong

3. Fyll på med betongen på gjutningsytan.

Fyll den uppmätta ytan med betong till järnrörets övre kant. Packa till betongen genom att stöta med en skyffel.

Dra av betongytan med rätkäpp

4. Dra av betongen med rätkäpp.

När ytan är täckt ska den dras av med rätkäpp med sågningsrörelser i sidled. Använd en rätkäpp av aluminium eller en rak och stabil bräda.

Fyll igen tomrum med betong

5. Ta bort avdragningsbannorna.

Flytta med avdragningsbanorna när du drar av ytan med rätkäppen. Fyll försiktigt igen tomrummen efter avdragningsrören med betong.

River betongytan med rivbräda

6. Riv av betongytan med rivbräda.

När betongen har torkat till, efter ca 1-4 timmar beroende på temperaturen så river du betongytan med en rivbräda. Om du vill få en extra slät yta så använder du ett sk. slipsvärd även kallat stålglättare. Du drar stålglättaren försiktigt över betongytan till den blir slät.

Tillbaka till innehållsförteckning

Gjuta betong med gjutform

Det är viktigt att formen är stabil

1. Såga brädor till gjutformen.

För att lyckas vid formgjutning är det viktigt att formen är stabil, tät och har rätt mått. Såga till alla brädor till gjutformen. Använd 2,5×7,5 cm (25×75 mm) ohyvlat virke.

Håll ihop formen ordentligt med spik och bandjärn eller kraftig ståltråd

2. Foga ihop gjutformen med bandjärn eller kraftig ståltråd.

Spika ihop formen ordentligt med spik och fäst bandjärn mellan brädorna enligt bilden. Det kommer att förhindra att formen buktar utåt på mitten.

Spika fast bandjärnen

3. Spika fast bandjärnen

Spika bandjärnen. Använd 4 tums (100 mm) spik för att göra hål och spika sedan med 3 tums (75 mm) spik.

Vattnar formen innan gjutning

4. Förvattna gjutformen.

Formen ska vara tät. Vattna den rikligt så sväller träet och tätar ev sprickor. Träet drar då inte heller åt sig vattnet från betongen. Vattnet bidrar också till att formvirket inte fastnar när betongen brunnit (härdat).

Använd formolja så blir det enklare att ta loss den när betongen härdat färdigt

5. Applicera ev. formolja innan gjutning.

För att det ska bli lättare att ta bort gjutformen så finns det en särskild formolja som man penslar eller rollar ut på gjutformens yta.

Fyll formen med betong och packa den

6. Fyll formen med betong.

Fyll formen med ca 15-30 cm betong i taget. Efter varje påfyllning packar du betongen genom att stöta i betongen med en skyffel eller virkesbit. Det gör att betongen flyter ut ordentlig i hörnorna.

Slätar till betongyta i formen med rivbräda

7. Riv av betongytan

När gjutformen är fylld med betong, avslutar du gjutningen med att riva av betongytan med en rivbräda. Vill du få en slätare yta så ska du stålglätta ytan med ett slipsvärd även kallat stålglättare.

 

Tillbaka till innehållsförteckning

Gjuta betong med armering

Armera med armeringsjärn för bättre hållfasthet

1. Lägg armering i betongen för att öka hållfastheten.

Vid gjutning av större ytor eller ytor som ska tåla större belastning, så ökar man hållfastheten genom att lägga armeringsjärn på en ca 10-15 cm tjock betongbädd. Tryck ner armeringen i betongen innan du fortsätter gjutningen.

Armera med armeringskorg

2. Använd armeringskorg vid gjutning av balk.

När du gjuter en balk avsedd att bära en annan konstruktion, bör betongen armeras. Då kan en armeringskorg användas. Armeringskorgen najas ihop med najtråd och najtång. Tryck fast distansklossar av plast på korgens hörn med ca 25-30 cm mellanrum. Innan gjutningen placeras och fixeras armeringskorgen i gjutformen. Se till att distansklossarna sitter stabilt mot formens kanter eftersom klossarna gör att armeringskorgen inte kan glida i sidled och hamna mot gjutformen.

Tillbaka till innehållsförteckning

Härdning av betong

Eftervattnar betongen

1. Eftervattna betongen för att förhindra uttorkning.

När gjutningen är klar får inte betongen torka (härda) för snabbt. Förhindra avdunstningen genom att eftervattna formen med en vattenslang med strilmunstycke.

Håll betongen fuktig under ca 1 vecka med plast

2. Håll betongytan fuktig med plastfolie.

Medan betongen härdar, ca en vecka, ska ytan hållas fuktig. Täck betongytan med täckplast, fuktiga mattor etc. Eftervattna vid behov.

Spraya med membranhärdare om du inte kan eftervattna

3. Motverka uttorkning av betongen med membranhärdare.

Det finns andra metoder för att hålla betongen fuktig. Spraya membranhärdare på betongytan med tryckspruta, det motverkar förtidig uttorkning och minskar risken för sprickbildning.

 

Viktigt!

Nya materialbestämmelser, regler, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.Relaterade projekt till att gjuta med betong

Se alla trädgårdsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se