Byggbeslag – Foga och skarva trä med byggbeslag

Skarvar träkonstruktion med byggbeslag

I den här artikeln om byggbeslag hittar du tips om olika typer av beslag som man använder för att skarva och sammanfoga träkonstruktioner.

Det är ingen tvekan om att äldre, väl beprövade skarv- och fogningstekniker av trä, som tappning, zinkning, fingerskarvning och liknande ger starka och dekorativa skarvar och fogar.

I många fall spelar emellertid utseendet liten eller ingen roll, särskilt när sammanfogningarna är dolda eller täcks av överliggande material. I sådana fall finns det mycket goda skäl att använda de moderna fästdon som går under den gemensamma benämningen byggbeslag.

De har nämligen stor förmåga att både överföra och fördela krafterna i en fog. Byggbeslag kan även användas vid sammanfogning av till exempel trä och betong.

Byggbeslag är ett relativt nytt byggmaterial, men har visat sig vara så effektivt att till exempel mer än 90 procent av alla takstolar av trä numera förbinds med spikplåtar.

Benämningen “spikplåtar” används ganska ofta som ersättningsord för lite tyngre “byggbeslag” och kan då orsaka en viss begreppsförvirring.

Spikplåtar är nämligen också en speciell typ av byggbeslag, försedda med utstansade spikar, som ska pressas in i till exempel takstolsvirket. Spikplåten skiljer sig därvid också från “spikningsplåten”, vilken, som de flesta andra byggbeslag, används i kombination med ankarspik eller ankarskruv.

Andra exempel på byggbeslag är vinkelbeslag, balkskor, gaffelankare, stolpskor, takåsbeslag och takstolsfäste, beslag för takfotsbräder, dragband och universalbeslag.

När man beställer byggbeslag är det alltså viktigt att man har klart för sig vilken typ och dimension man kommer att få användning för. Spikplåtar måste till exempel fästas på ett kontrollerat sätt för att de utstansade spikarna inte ska vika sig.

Dessa används därför främst i byggfabriker, medan spikningsplåtarna används vid arbeten på byggarbetsplatser.

Byggbeslag tillverkas vanligen av 1-3 mm tjock, varmförzinkad stålplåt, men finns också i rostfritt utförande. De stansade, mindre hålen i beslagen är förstås avsedda för spikar.

Hur många av spikhålen man utnyttjar, vilken dimension och tjocklek på gods som passar bäst, är en fråga från fall till fall och beror på vilka krafter beslagen ska överföra. Man behöver till exempel tar hänsyn till snötyngder, vind påfrestningar och andra belastningar. Det är viktigt att dimensioneringen blir korrekt utförd och att i de fall där det krävs att man följer tillverkarens anvisningar.

I övrigt gäller “den allmänna spikregeln” att spiken ska vara så lång att den kan tränga in i två tredjedelar av virkets tjocklek. Det är viktigt att man använder så kallade ankarspikar med kamgängade skaft och flata, försänkta huvuden eller ankarskruvar.

De kamgängade flänsarna gör att spikarna får ett mycket starkt fäste i träet. Vanlig, räfflad spik ger inte alls samma hållfasthet. Ankarspik finns i dimensioner från 22 till 100 mm.

Observera att skruvförband numera används mera sällan, men att de kan förekomma vid stora spännvidder och centrumavstånd. Undantag är när byggbeslag används i sammanfogningar av bland annat trä och betong. Då fästs beslagen mot betongen med någon typ av expanderskruv.

Vid mycket stora krav på bärighet i trä kan beslagen dessutom förankras med fransk bult ej att förväxla med fransk skruv – eller med genomgående bult med mutter. De större, utstansade hålen i vissa byggbeslag används vid sådan infästning.

En viktig förutsättning när man använder byggbeslag vid skarvning är att virkesdelarna har samma tjocklek och ligger i ett plan. För att kunna foga och skarva med byggbeslag behövs inga speciella verktyg. För det mesta räcker det med en skruvdragare eller hammare.

Ett kraftigt skruvstycke är bra att ha till hands om man själv vill bocka spikningsplåtar i olika vinklar vilket alltså är fullt möjligt.

Spikplåt som byggbeslag

1. Spikningsplåtar av olika typ och storlek är ett byggbeslag som fungerar som effektiva låsbitar och förbinder såväl raka som sneda skarvar.

Vinkelbeslag för olika konstruktioner

2. Vinkelbeslag är ett byggbeslag som finns i många typer för olika konstruktioner. En del är försedda med en förstärkningsvulst i vinkeln.

Balksko som byggbeslag

3. Balkskon är ett byggbeslag som är en slags konsol, som bland annat gör att man kan tillverka golvreglar och horisontella stödreglar i samma dimension.

Takåsbeslaget är ett speciellt byggbeslag för takstolar mot underliggande hammarband

4. Takåsbeslaget är ett speciellt byggbeslag med vilket man förankrar takstolar mot underliggande hammarband och regelvägg.

Gaffelankare med många bockningsvinklar

5. Gaffelankare är ett byggbeslag som kan förefalla komplicerade, men är med sina många bockningsvinklar mycket användbara.

Stolpsko och betongvinkel förbinder trä och betong

6. Stolpskon och betongvinkeln är ett byggbeslag som förbinder trä och betong. Här byts ankarspiken oftast ut mot fransk träskruv.

Stolpjärn har samma funktion som stolpsko

7. Stolpjärn är ett byggbeslag som ska monteras på var sin sida om arbetsstycket. Stolpjärnen har samma funktion som stolpskon.

Dragband är särskilt lämpliga vid diagonalstabilisering av stommar

8. Dragband är ett byggbeslag som är särskilt lämpliga vid diagonalstabilisering av stommar. Till dessa kan kamgängad ankarspik eller ankarskruv användas.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se