Lär dig foga med plugg

Fogar skarvar med träplugg

I den här artikeln hittar du utförlig information och gör det själv instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur arbetar när man ska foga med plugg.

Numera finns så många enkla och snabba möjligheter att foga samman trästycken att den gamla träpluggsmetoden kan tyckas förlegad. I många fall är det också så, men vid några tillfällen kan det vara bra att använda tekniken.

Det är ju inte alltid materialet i skruv, spik eller häftklammer är lämpligt att foga med. Vill du ha en i stort sett osynlig fog är pluggningen i hög grad en lämplig hantverksmetod,

Det råder en viss förvirring kring begreppet pluggning. Ibland talar man om tappning, som är en annan fogningsteknik, men man menar i regel pluggning. Det händer också att man drar likhetstecken mellan pluggning och proppning, trots att det senare handlar om att man döljer en försänkt skruv med en träpropp istället för att använda spackel, kitt eller liknande.

Vi håller oss emellertid till den regel som säger att pluggning är tekniken att foga med träpluggar eller plugga med rundtappar, som man ibland också säger. Men även vid den avgränsningen finns ett par undantag.

Pluggningsmetoden kan nämligen också användas när man vill förstärka ett ändträ eller när man ser knastar som skönhetsfel i ett virke och därför borrar ur dem och pluggar igen såren med kvistfria pluggar.

Ser vi pluggningen som en fogningsteknik har den egentligen dubbla funktioner. Dels fogar man samman två trästycken, dels styr man fogningen så att inpassningen blir exakt. Eftersom pluggarna även ska limmas blir fogen beständig.

Tekniken bör alltså inte användas om man har för avsikt att senare demontera styckena. Den är inte heller särskilt lämplig om förbandet kommer att utsättas för extremt hårda drag eller tryckpåfrestningar. Då krävs en annan, mera hållfast, fogning.

Hållfastheten hos en pluggad fog har för övrigt ett klart samband både med pluggens dimension och med limningen. Pluggning är ofta den bästa tekniken vid renoveringar av inredningar och möbler. Vid sådana arbeten krävs inte sällan dold fogning och en sådan är helt möjlig med pluggning, även om den ställer lite extra krav på noggrann passning.

Den enklaste metoden är alltså den med genomgående plugg. Då kan du borra rakt igenom den överliggande brädan ner i den motsatta och få ett så kallat blindhål, som utan problem ger en exakt passning.

Det här behöver du när du ska foga med plugg:

Verktyg:
1. Borrmaskin 2. Syl 3. Vinkelhake 4. Träborr med borrstoppare 5. Flat fil, fintandad 6. Rund fil, fintandad 7. Avbitare 8. Hovtång 9. Hammare 11. Gummihammare 12. Skruvtvingar 13. Tumstock 14. ev. Rygg eller fanersåg.

Material:
Rundstav, Räfflad träplugg, Trälim, Styrstift av plast eller tunn spik, Slippapper.

Val av verktyg

De verktyg du behöver för att kunna plugga är egentligen få, men utrustningen styrs mycket av vad du ska plugga. Utöver de verktyg som tas upp i förteckningen kan du till exempel behöva snickarhammare, fogsvans, ryggsåg och geringsutrustning. Men samtidigt kan det vara så att du klarar dig utmärkt utan många av de verktyg som finnas med i förteckningen.

I många fall klarar du nödvändiga mätningar med hjälp av vinkelhaken, och kan du välja exakt borrdiameter har du inte behov av att justera vare sig plugg eller plugghål med filarna. När du slår i pluggarna kan du använda en vanlig hammare, men risken att du skadar pluggen är betydligt mindre om du väljer en hammare eller klubba med slag av plast, gummi eller trä.

De styrstift som tas upp i materialförteckningen följer med förpackningen när du köper räfflad träplugg. Kan du inte få tag på dem separat kan du använda spik, men den ska vara så tunn att du lätt nyper av skallen med en avbitare.

Synliga pluggar

Tips!

I och för sig kan du själv tillverka träpluggar, men enklast är att köpa rundstav i lämpliga dimensioner och metervara och sedan kapa i önskade längder. Det finns också färdig, längsgående räfflad plugg, som säljs med styrstift.

Räfflorna gör att du får lättare att fördela limmet och alltså får ett starkare förband. De vanligaste dimensionerna på räfflad plugg är 6, 8 och 10 mm.

Helt dolda pluggar

Värt att veta

Pluggens diameter bör vara minst hälften så stor som arbetsstyckets tjocklek upp till 20 mm. Därefter räcker en tredjedel. Vid dold pluggning bör hålen vara ca 5 mm djupare än pluggen är lång, för att ge plats för limmet. Vid synlig pluggning ska pluggarna vara några mm längre än borrhålen är djupa, vanligen 30 till 50 mm.

 


Andra har också läst

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se