Lär dig slipa med slippapper på trä

Slipar med slippapper på trä

I den här artikeln hittar du utförlig information och steg för steg instruktioner med förklarande fotografier om hur man slipar med slippapper för hand på trä.

Innehållsförteckning och direktlänkar till projektets olika avsnitt

1. Om olika kvalitéer på slippapper
2. Olika kornstorlekar och graderingar på slippapper
3. Värt att veta om slippapper
4. Om förarbetet vid slipning
5. Slipningsteknik på trä
6. Några tumregler för slippapper
7. Det här behöver du när du ska slipa med slippapper på trä
8. Så slipar du med slippapper på trä
9. Relaterade artiklar

Att slipa är helt grundläggande för allt målningsarbete på trä. Vid alla finare målningsarbeten är det dessutom fråga om att slipa för hand. På nya träytor accepterar vi inte märken varken på möbler, dörrposter, fönsterbågar eller liknande. Detta beror givetvis på att vi numera har teknik för att få mycket lena, jämna träytor förutsättningen för en perfekt målning.

Om olika kvalitéer på slippapper

Till vardags talar de flesta av oss fortfarande om sandpapper. Men sand används numera sällan som slipmedel, utan har ersatts av betydligt effektivare material.

Numera heter det slippapper och det arbetande materialet slipmedel. Man skiljer dessutom mellan naturslipmedel och syntetiska slipmedel. Naturslipmedel kan vara flinta, granat och glas, krossat till olika kornstorlekar och limmat på speciellt papper.

Syntetiska slipmedel framställs av bl a kiselkarbid och korund det senare ett hårt material av aluminiumoxid. Skillnaden mellan natur och syntetiska slipmedel är ganska stor.

Naturliga slipkorn blir ofta snabbt slöa och skär då dåligt. De syntetiska är hårdare och behåller skärpan bättre. Slippapper med syntetisk beläggning skär alltså inte bara bättre, de håller också betydligt längre.

Tillbaka till innehållsförteckning

Olika kornstorlekar och graderingar på slippapper

Det finns både svenskt och importerat slippapper. Papperen graderas efter slipkornens storlek. I tabellen nedan finns en europeisk och en internationell skala. Där kan du också se vilken slipkornsstorlek som passar vid olika slags arbeten.

Om man ärver eller på annat sätt övertar verktygsutrustningar händer det att man träffar på äldre numreringar på slippaper. Förr skilde man mellan sandpapper, slippapper och vattenfast sandpapper. Sandpapper numrerades från 1200 som är det finaste, till 10 som är grovt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Två graderingar på slippapper

Slippapper tillverkas med olika grovlek på slipkornen, vilka limmas på specialpapper. Slippapper säljs i ark och rullar.

Europeisk

Flint-skala

Internationell

FEPA-skala

Användning

 

P10

Grovt

  • För trä, gammal färg, rost och glasfiber.
  • För maskinslipning med korn av aluminiumoxid.
  • För handslipning med korn av flinta.
2 P20
1 3/4 P40
1 1/2 P60
1/4 P80
1 P100

Mellan

  • Med korn av flinta, aluminiumoxid och silicumkarbid.
0 P120
2/0 P150
P220

Fint

  • Används vid finputsning och inför efterbearbetning (polering) av hårt trä, metall och plaster. Korn av siliciumkarbid
P240
P320
P400
P600
P800
P1000
P1200

Tillbaka till innehållsförteckning

Värt att veta om slippapper

Ett slippapper har antingen öppen eller tät kornbeläggning. Öppen beläggning passar bäst för grovslipning av porösa ytor, en tät för hårt trä. Den internationella slipkornsgraderingen hänförs till de siktmaskor per tum. som används vid siktningen av slipmedel.

Med handen kan du känna hur effektivt ett slippapper är. Är slippappret mycket vasst kan det bero på att det finns slipkorn ovanpå de egentliga kornen. Sådana papper kan ge repskador. Slippapper, som också kan förekomma i rullar, graderades från 500, som är det finaste, till 40.

Vattenfast sandpapper, slutligen, numrerades 50 – 600. Det används enbart för s k våtslipning med t ex vatten eller förtunningsmedel.

Varning

Använd inte sliprondell eller oscillerande sliptillsats i kombination med en hobbymaskin på ytor som ska strykas med klarlack. Lackytan fungerar som ett “förstoringsglas” och gör att det runda slipmönstret framträder extra tydligt.

Tips

Känns ett slippapper mycket slätt kan fabrikanten ha lagt ett tunt limlager över slipmedlet. Det slits av när du börjar slipa. Vid renovering av äldre möbler är den finaste stålullen ett mycket bra slipmedel särskilt vid slutslipning. Finmaskig stålull är också det lämpligaste slipmedlet på ytor som ska poleras.

Tillbaka till innehållsförteckning

Om förarbetet vid slipning

Hur omfattande förarbete som krävs innan du kan slipa en yta som ska målas beror på i vilket skick ytan är. Skador, springor och andra ojämnheter måste lagas och utjämnas med spackel. Spackla jämnt och noggrant så att du inte får ränder eller fördjupningar som kan bli svåra att slipa bort.

Tillbaka till innehållsförteckning

Slipningsteknik på trä

För att en målad, lackerad eller laserad yta ska bli perfekt måste underlaget vara jämnt och rent. Den perfekta träytan, som ska vara både vacker och ge bra fäste för målarfärgen kan man inte få fram på annat sätt än genom slipning. Vid slipning av träytor gäller alltid: Slipa i träets längdriktning, alltså längs med ådringen!

Grövre ojämnheter, efter t ex spackling, kan du få bort med en färgskrapa. Skrapor av härdat och slipat stål och med konvex egg ger obetydliga spår. Slippapper och slipdukar finns i många typer med olika effekter. Att ange en bestämd kornstorlek för ett bestämt arbete är nästan omöjligt. Du får, som yrkesmålarna, prova dig fram.

Tillbaka till innehållsförteckning

Slippapper med olika kornstorlekar.

Slippapper med olika kornstorlekar.

Några tumregler för slippapper:

Det är upp till var och en att avgöra hur fint slipjobbet ska vara. Men det finns en gräns för hur fint man behöver slipa med ett slippapper.  Det är inte alltid lönt att lägga ner mödan för att slipa mer än vad den slutliga ytan är i behov av.

När det gäller ytor som ska betsas så är det inte alltid bättre att slipa med för fint papper eftersom betsen inte tränger ner i materialet lika lätt.

• Mjukt trä, t.ex. furu behöver oftast inte slipas med finare papper än P 120.

• Hårdare trä som t.ex. mahogny behöver oftast inte slipas med finare slippapper än P 150.

• Vid våtslipning används så fint papper som P 220 till P 400. Våtslipning görs endast på redan lackerade eller målade ytor. Vätskan kan t.ex. vara vatten eller lacknafta.

Stålull eller nylonduk är andra slipmedel, men se upp med rengöringskuddar, som normalt används i hushållet. De river väl hårt. Även stålull har olika storlekar. De finaste används för slutslipning.

Vid handslipning behöver du en kloss, runt vilken slippapperet eller duken läggs. Träklossar är för hårda för att ge jämn slipyta. Välj därför klossar av kork eller filt.

Tillbaka till innehållsförteckning

Det här behöver du när du ska slipa med slippapper på trä:

Verktyg: 1. Färgskrapa 2. Slipkloss 3. Målarborste.

Material: Lacknafta eller vatten (vid våtslipning) Slippapper eller duk.

Tillbaka till innehållsförteckning

Så slipar du med slippapper på trä

Slipa med ådringen i virkets längdriktning

1. Grundregeln för all slipning på trä är att slipa med ådringen, alltså i virkets längdriktning, aldrig mot denna. Redan målade ytor måste slipas i den riktning man avser att stryka vid ommålningen.

Viker slippappret dubbelt

2. Arbeta inte med för stort slippapper. Vik papperet dubbelt, så att bredden blir ungefär som ditt pekfinger.

Med en slipkloss av kork fördelas trycket vid slipningen

3. Med en slipkloss av kork fördelas trycket vid slipningen. Vik papperet runt klossen och slipa med klossen för hand.

Slipkloss med handtag där slippapperet spänns fast och inte glider

4. Fördelen med slipkloss  som har handtag är att slippapperet spänns fast och därför inte glider.

Ruggar upp en målad yta med slippapper för trär

5. Om du ruggar upp en redan målad yta för att få bättre fäste för färgen ska du slipa i den riktning du avser måla.

Kontrollerar den slipade ytan med fingertopparna

6. Du har inte slipat nog, om du kan känna spacklingen som en upphöjning i en redan målad yta.

Slipar en konkav yta med slippapper runt en bit rundstav

7. En konkav yta kan du slipa genom att lägga ett slippapper runt en bit rundstav i lämplig dimension.

Slipar översida, kant och yttersida samtidigt med två slipklossar och slippapper

8. Slippapperet under klossen vänstersida slipar skivans kant, papperet under slipklossen på ovansida fasar kanten och slipar i samma moment.

Slipar ner skarp kant

9. Slipa alltid ner skarpa kanter. Om du inte rundar dem en aning kan inte målarfärgen fästa.

Borstar rent en slipad yta med borste

10. Borsta eller dammsug alltid ren en slipad yta innan du ska måla. I annat fall blandas slipdammet med färgen och du får en knottrig yta.

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se