Möbelrenovering – Lär dig att polera möbler

Nypolerat bord

I den här artikeln om möbelrenovering hittar du utförlig information och steg för steg instruktioner med förklarande fotografier som visar dig hur man polerar en träyta blank och fin.

Det är ovanligt att man drar ett likhetstecken mellan att bona och polera. Dessa arbetstekniker är likartade i den meningen att en vätskeblandning arbetas in i träet. Men där slutar likheterna. När man bonar används särskild vax eller olja, som arbetas in i träet men som ändå lämnar träets porer öppna.

Vid cellulosapolering däremot bearbetas träet med lack, slipning och poler vätskor tills träets porer är helt fyllda och ytan jämn.

Man bonar och polerar trä dels för att ge ytskiktet en skyddande hinna dels för utseendets skull. Behandlat trä får en särskild lyster och träslaget framträder tydligt. Polering kräver både tid och tålamod, men har man dessa egenskaper kan man få även gamla, hårt slitna möbler att se skinande nya ut.

Vid möbelrenovering finns det tre typer av polering: fransk, amerikansk och cellulosapolering. Amerikansk polering innebär att man sprutar eller stryker på flera tunna skikt av speciell oljelack. När lacken torkat behandlas ytan med slip och polermedel till önskad glans. Fransk polering kallas också shelllackpolering och är alltså en ytbehandling med en shellackbaserad polityr och polersudd.

Cellulosapolering, som visas i den här möbelrenoveringsartikeln, är en kombination av de bägge andra metoderna. Detta betyder att man först lackerar och slipar träet i två eller flera omgångar, därefter bearbetas ytan med hopdragningsvätska och polersudd tills träets porer är helt fyllda och ytan jämn och slät. Numera är de flesta möbler behandlade med plastlack, vilket gör ytan tålig och lätt att hålla ren. Innan plastlackerna etablerades behandlades många möbler istället med cellulosalack.

Nackdelarna med denna ytbehandling är att ytan inte är lika tålig och hållbar, den gulnar och krackelerar dessutom med tiden. Trots dessa negativa egenskaper kan det vara idé att behandla äldre möbler med denna metod. Man får med lacken och polertekniken fram träets struktur och lyster på ett helt annat sätt än med den moderna klarlacken. Detta kan ibland vara mera värdefullt än ytbehandlingens tålighet och livslängd.

Den polerade ytan behöver inte vara spegelblank. Vill du hellre få en matterad yta bearbetar du den helt torra ytan med mycket finkornigt slippapper, 800/1000. Du kan också använda pulvriserad pimpsten och tagelborste, som är en äldre metod.

Pulvret, som bör vara mycket finkornigt, strös ut mycket tunt över ytan, som sedan borstas i träets längdrikting. Är ytan rund eller har infällningar väljer du lämplig riktning och arbetar efter denna hela tiden. Borsta bort allt pulver och bedöm ytans glans.

Om du inte är helt nöjd efter första behandlingen fortsätter du på samma sätt tills du fått den mattering du vill ha. Antika möbler, d v s möbler tillverkade före 1900 talets början, är oftast polerade enligt den franska metoden som uppfanns 1810-20. Denna möbelrenoveringsmetod fordrar dock ett handlag som amatören knappast har.

Varning

Var noga med att inte röka eller använda tändstickor i samma rum som du arbetar med bl a cellulosalack och lacknafta Dessa blandningar är lättantändliga och innebär alltså en brandfara. Av samma anledning bör du alltid, efter avslutat arbete, bränna alla trasor som är indränkta i lösningar som lätt fattar eld kan få, ens med god träning.

Vill du ge dina gamla möbler denna ytbehandling bör du alltså istället vända dig till en kunnig hantverkare. Även cellulosapolering, som visas i bildsviten, fordrar handlag, tid och en ängels tålamod.

Rengör ytan noga

Innan du kan börja möbelrenoveringen och ytbehandlingen måste bordsytan eller möbeln slipas mycket noga så att all gammal lack eller annat ytskikt försvinner. Om föremålet som ska poleras har utskurna partier ska även dessa rengöras väl. Använd ev örontops eller tandpetare för att komma åt nere i vinklar och vrår.

I vissa fall räcker det inte med enbart slipning. Om färg eller lackskiktet är tjockt kan du använda ett färgborttagningsmedel. När färg eller lack är upplöst, tar du bort resterna med plast eller träskrapa. Det är lätt hänt att skada träet när man arbetar med plåtspackel.

För att få ett perfekt slutresultat på möbelrenoveringen måste du se till att underlaget är rent, slätt, torrt och dammfritt när du börjar. Sedan är det “bara” att slipa, lacka, sickla, slipa, lacka, sickla, slipa, polera, polera och åter polera utan att tappa tålamodet. Då får du ett slutresultat du kan “spegla” dig i.

Möbelrenovering - Ej polerad ytaDen stora skillnaden mellan en bonad och en polerad yta är att porerna i träet på den bonade ytan endast blir delvis fyllda (överst).


Möbelrenovering - Polerad ytaEn polerad yta har helt fyllda porer och ytan blir absolut jämn och tät (nederst).


Värt att veta

För att få en jämn och fin träyta vid möbelrenoveringen bör du byta slippapper ofta. Ju finkornigare pappret är desto oftare måste du byta, eftersom sådant papper snabbt blir fullt av slipdamm. Innan du börjar lackera är det viktigt att underlaget är dammfritt. Även lokalen där du utför poleringen bör vara fri från damm för att undvika partiklar på den nylackerade ytan.

När du gör polersudden är det viktigt att den blir hård utan att vara stum. Sudden är för löst rullad om den “flyter ut” i handen på dig. Använd en eller två herrstrumpor av ren ylle och t ex breda remsor av en gammal linnehandduk. Knyt inte sudden utan forma trasorna till ett rejält handtag. Då blir det enklare att fylla på med ny vätska.

Hopdragningsvätskan löser lacken något och poleringen tvingar ner lacken i träets porer. Det är av denna anledning som grovporiga träslag kan behöva flera poleringar innan ytan är helt täckt, medan finporiga sällan fordrar mer än två omgångar.

När du ska polera en fanerad yta bör du tänka på att denna inte har så stor slipmån. Använd därför ett mera finkornigt papper till detta underlag.

Det här behöver du vid möbelrenovering och polering:

Verktyg:
2 st lackpenslar varav en extra mjuk (1) Filtkloss eller slipkloss (2) Sickel 100/65/1 mm (3) Planfil (4) Bryne (5) Svamp (6) Mjuk borste (7) Trasa (8) Skyddshandskar(9)

Material:
Aceton Cellulosa klarlack Förtunning Fotogen Färgborttagningsmedel ev Bets ev Finkornigt torrslippapper i flera grovlekar Linnetrasor Yllestrumpor Trassel Våtslippapper nr 220, 340, 400 Stålull nr 00 Paraffinolja Bomull Cellulosapolityr Klarkräm Hopdragningsvätska

Steg 1 vid möbelrenovering: Förarbete

Steg 2 vid möbelrenovering: Lackera

Steg 3 vid möbelrenovering: Bearbeta lacken

Steg 4 vid möbelrenovering: Finslipa

Steg 5 vid möbelrenovering: Polera

Värt att veta vid möbelrenovering

Eftersom arbetstekniken är gammal kan det vara svårt att få tag i materialet till polering av detta slag till din möbelrenovering. En del av ingredienserna är inte lagervaror, men kan beställas hos välsorterade kemikalie eller färghandlare.

Använd så milda medel du kan om du ska to bort gammal färg eller lack från en fanerad yta. Eftersom fanèr är limmad på en trästomme, kan ytskiktet annars lossna av de starka vätskorna. I de flesta fall räcker det dock med att slipa ytan.

När du slipar mellan lackeringarna eller poleringarna är det mycket viktigt att du arbetar längs träets fiberriktning med mycket finkornigt slippapper, annars repas ytan.

Tänk också på att aldrig trycka för hårt vid dessa moment utan endast rugga upp ytan lätt. Detta är också anledningen till att man i vissa fall bör undvika att använda slipkloss av kork som arbetar mer stumt mot underlaget. Om du behöver stöd vid slipningen, använd istället en hård filtkloss.

Lycka till med din möbelrenovering!

Relaterade artiklar

Se alla byggartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se