Färgborttagning – metoder som gör susen

fargborttagning-1.jpg

IR-lampa, färgborttagningsmedel, varmluftspistol eller skrapa är några av de metoder som förenklar färgborttagningen.

När en fasad eller annan större yta ska målas om, kan det bli aktuellt att ta bort all gammal eländig färg. Det är inte gjort i en handvändning, i alla fall inte för hand. Men det finns flera olika metoder för att få bort färgen. Vissa fungerar på särskilda typer av färger, andra passar bättre för mindre ytor.

Varför ta bort gammal färg?

Det finns de som bara målar på en gammal yta när färgen börjar flaga. Det kan, med lite tur, se okej ut ett tag. Men det håller inte särskilt länge. Ofta blir det också fula kanter mellan den färglösa ytan, den yta där färgen fallit bort, och den färglagda ytan. Och även om resultatet blir snyggt i början, håller inte resultatet särskilt länge.

skrapmärken nivåskillnader färg

För att färg ska hålla, och ge det bästa skyddet som det är meningen att färgen ska göra, behövs ett gediget grundarbete. Det inbegriper att ta bort all gammal färg och att slipa om träet samt grundmåla inför slutfinnishen.

Färgborttagning med färgskrapa

Färgskrapa för färgborttagning

Att enbart förlita sig på att skrapa bort färgen från en ytan är ett digert arbete. Men det går. Bra skrapor med vassa kanter gör susen. Men det gäller att vara noggrann. En vass skrapa kan också göra fula märken i träet. Skrapverktygen som ensamt medel mot färgen fungerar för mindre ytor, men knappast för större områden. Arbetet skulle ta helt slut på kroppen.

För att underlätta skrapningen går det att använda sig av andra verktyg i kombination med skrapningen, verktyg, som får färgen att lossna från ytan under och som därmed gör skrapningen betydligt enklare.

Ta bort färg med varmluftspistol

Färgborttagning med varmluftspistol

Varmluftspistolen är ett väl beprövat verktyg för att få bort gammal färg, och idag också en av de vanligaste. Värmen från pistolen får färgen att lossna från underlaget. Det gör att färgen relativt enkelt kan dras loss i sjok och tillsammans med en bra skrapa blir varmluftspistolen ett kraftigt verktyg mot färgen.

Den fungerar dessutom på de flesta färgtyper, inte minst olje- och alkydfärger. Akrylatfärger och latexfärger kan också tas bort med hjälp av en varmluftspistol.

Nackdel med varmluftspistol

Det finns dock ett uppenbart problem med den här metoden. Värmen kan orsaka skador, och i värsta fall sätta hela huset i brand. Värmen som alstras är på mellan 700 och 900 grader.

Pistolen bör därför användas med försiktighet och med hög koncentration. Värm en liten yta i taget och rör hela tiden på varmluftspistolen. När färgen bubblar har den lossnat från träet.

Dessutom bör alltid skyddskläder bäras när varmluftspistolen används. Flagor av färg, i glödande format, sprids i omgivningen när färgen tas bort. Det kan, om inte skydd finns, skada ögon och luftvägar.

Färgborttagning med gasol

Färgborttagning med gasol och gasolbrännare

En annan metod för att få bort färgen med värme är en gammal och beprövad, men också mycket vansklig metod. Det handlar om en brännare och vanligaste värmekällan är då gasol. En pistol som alstrar en låga värmer upp färgen som sedan kan skrapas bort.

Då verktyget som hanteras också alstrar en öppen låga är detta ett riskfyllt projekt. Gnistor och den höga värmen, inklusive den öppna lågan, kan orsaka brand.

Färgborttagning med IR-lampa

färgborttagning med ir lampa

Infraröda strålar är på modet inom många områden, inte minst inom färgborttagning. Strålarna får färgen att värmas upp och därmed lossnar färgen från ytan. Det går även fint att lossa gammalt fönsterkitt med Ir-lampa. Det fungerar, då glas inte blir varmt av själva Ir-strålarna.

Fördelen är att Ir-strålar inte bränner, utan värmer fasta ytor, och att temperaturen som uppnås inte överstiger 200 grader. Det ger minimal risk för brännskador. Den här färgborttagningsmetoden fungerar på näst intill alla typer av färg.

För att få bästa effekten kan du först smörja ytan först med linolja och lacknafta. Efter en timme är det bara att påbörja uppvärmningen och ta bort färgen. För att vara på säkra sidan är det alltid bäst att använda sig av skyddsutrusning under arbetet, såsom skyddsglasögon, mask och handskar.

En nackdel med Ir-lampan är priset. Den kostar närmare 4 000 kr, mot varmluftspistolens inköpspris på några hundralappar. Men har du större ytor är en infraröd färgborttagare en god investering. Det går också ofta bra att hyra en Ir-lampa inför borttagningen av färgen.

Kemisk färgborttagning

kemisk färgborttagning på putsfasad

Om objektet har flera lager färg kan du behöva upprepa färgborttagningen flera gånger

En annan vanlig metod för att få bort färg är ett medel som går under det självklara namnet färgborttagningsmedel. Sådana medel biter på olje-, alkyd- och latexfärger, men även på lack. Förr var dessa medel riktigt giftiga, men idag är de oftast biologiskt nedbrytbara. En klassiker är annars lut.

Den kemiska vägen är mest hanterbar på mindre ytor, och passar inte särskilt väl på fasader eller andra större ytor som ska rengöras på färg. Men – om den yta som finns under det översta färglagret inte ska ryka i samband med färgborttagningen är den kemiska vägen bäst även på större ytor.

Det kan handla om färgborttagning på ytor som tidigare målats med en gammal, intressant, färg. Detta förekommer när äldre hus ska renoveras. Dessutom är det minimal risk för att skada träet om färgborttagningsmedel används.

Färgborttagning med blästring

färgborttagning med sandblästring putsad fasad

Ytterligare en metod för färgborttagning är att blästra bort färgen. Det innebär i praktiken att färgen bombarderas med partiklar under högt tryck. Partiklarna som nyttjas kan bestå av vatten, sand eller granulat. Därmed slås färgen bort från ytan.

Metoden fungerar ypperligt på alla typer av stenfasader och andra icke-organiska material, men är också tillämplig i vissa sammanhang när det handlar om träytor. Fördelen med blästring är att en professionell blästrare kan styra exakt hur mycket av ytan som ska blästras bort.

Det går att hyra blästringsmaskiner, och med lite övning klarar en normalhändig också att göra jobbet någorlunda jämnt.

Nackdelen med blästringen är att färgen som tas bort hamnar ungefär precis överallt, utom på väggen. Så det gäller att städa efter sig om blästringen blir alternativet.

Andra alternativ att ta bort färg

Det går i vissa fall också att helt enkelt slipa bort färgen med en slipmaskin. Det kan däremot gå hårt åt underlaget, så om detta består av trä kan det bli en för tuff metod i vissa fall. I andra fall behöver ändå ytan slipas ned efter färgborttagningen och då kan givetvis slipmetoden fungera som både färgborttagare som ytförbättrare.

Många olika sätt av färgborttagning

Som synes finns det en mängd olika sätt att ta bort färg på. Vilket som är det bästa sättet beror helt enkelt på hur stor yta det handlar om, var ytan finns och vilket material ytan utgör. Dessutom har färgens beskaffenhet en avgörande betydelse.

Den som känner sig osäker om vilken färgborttagningsmetod som passar allra bäst i det enskilda fallet gör rätt i att kontakta professionella inom målerinäringen. Det kan handla om en fackbutik eller om målare som ska ta vid och måla om huset efter färgborttagningen. De vet exakt vilka metoder som passar i det enskilda fallet.

Den som väljer att låta en fackman till arbetet, kan i de flesta fall nyttja rot-avdraget.

Artikeln uppdaterad: 2019-12-17

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top