You dont have javascript enabled! Please enable it! Färgborttagning - Tips hur du tar bort gammal färg | dinbyggare.se

Färgborttagning – metoder som gör susen

Färgborttagning med skrapa

IR-lampa, färgborttagningsmedel, varmluftspistol eller skrapa är några av de metoder som förenklar färgborttagningen.

I den här artikeln tar vi upp de vanligaste metoderna för att ta bort färg. Färgborttagning är ett omfattande ämne som involverar flera olika typer av tekniker och metoder.

Kortversion

 • Val av metod: Beroende på färgtyp och underlag för att undvika skador. Vissa metoder är mer lämpliga för specifika färgtyper eller ytor.
 • Tillgängliga metoder för färgborttagning: Inkluderar användning av färgskrapa, IR-lampa, färgborttagningsmedel, varmluftspistol, och blästring med sand, is, bikarbonat.
 • Varför ta bort gammal färg: Måla om gammal yta kan initialt se bra ut men varar inte länge och kan resultera i fula ojämna ytor. Gediget grundarbete är nödvändigt för bästa resultat. Många gånger kan t ex täta plastfärger behövas ta bort helt.
 • Färgborttagning med färgskrapa: Enkel och miljövänlig metod, men är tidskrävande och riskerar att skada underlaget med skrapmärken. Passar för mindre ytor.
 • Varmluftspistol: Effektiv på de flesta färgtyper men innebär risk för brännskador eller brand.
 • Färgborttagning med gasol: Effektiv men farlig metod, passande för utomhusbruk med säkerhetsåtgärder.
 • Färgborttagning med IR-lampa: Miljövänlig metod som fungerar på de flesta färgtyper, dyr men minimal risk för brännskador.
 • Kemiskt Färgborttagningsmedel: Bra på mindre ytor och olika färgtyper, mindre giftiga än tidigare.
 • Färgborttagning med blästring: Passar för stenfasader och icke-organiska material, passar inte för träfasader. Dammar rejält och kräver städning efteråt.
 • Slipning som alternativ: Kan skada träunderlag men fungerar i vissa fall.
 • Många metoder att välja mellan: Bästa metoden för färgborttagning beror på ytan, material, och färgens beskaffenhet.
 • Rådgivning från professionella: Rekommenderas för att välja rätt metod, med möjlighet att utnyttja rot-avdrag för professionella tjänster.

VISA KORTVERSIONEN ↓

I första hand handlar borttagning av färg om att använda rätt metod för den färgtyp och det underlaget färgen sitter på så att inte underlaget skadas. Vissa metoder fungerar på särskilda typer av färger, andra passar bättre för mindre ytor.

Artikelns innehåll och genvägar

1. Varför ta bort gammal färg?
2. Ta bort färg med färgskrapa
3. Ta bort färg med varmluftspistol
4. Färgborttagning med gasol
5. Färgborttagning med IR-lampa
6. Kemiskt färgborttagningsmedel
7. Färgborttagning med blästring
8. Andra alternativ att ta bort färg
9. Många olika sätt av färgborttagning
10. Relaterade artiklar till färgborttagning

Varför ta bort gammal färg?

Det finns de som bara målar på en gammal yta när färgen börjar flaga. Det kan, med lite tur, se okej ut ett tag. Men det håller inte särskilt länge. Ofta blir det också fula kanter mellan den färglösa ytan, den yta där färgen fallit bort, och den färglagda ytan. Och även om resultatet blir snyggt i början, håller inte resultatet särskilt länge.

skrapmärken nivåskillnader färg

För att färg ska hålla, och ge det bästa skyddet som det är meningen att färgen ska göra, behövs ett gediget grundarbete. Det inbegriper att ta bort all gammal färg och att slipa om träet samt grundmåla inför slutfinnishen.

Ta bort färg med färgskrapa

Färgskrapa för borttagning av färg

Färgborttagning med färgskrapa är den enklaste metoden för att ta bort färg och den är relativt billig och kräver endast en färgskrapa och några extra skrapstål. Att använda en skrapa är ett bra alternativ när du behöver ta bort löst sittande lager av färg. Eller för att skrapa bort färg på mindre ytor.

Den största fördelen med att använda en färgskrapa är att det är ett miljövänligt alternativ som inte kräver vare sig kemikalier eller andra lösningsmedel.

Nackdelen med att använda en färgskrapa är att det kan vara rätt så arbetsamt och tidskrävande om du ska ta bort all färg. Även om färgskrapan är en skonsam färgborttagningsmetod så är det lätt att slinta med skrapstålet som då kan ge revor i underlaget.

Lägger man till att det är mer tidskrävande och arbetsamt gör det att färgskrapan inte är förstahandsvalet före andra metoder, som t.ex. kemisk färgborttagning eller färgborttagning med IR-lampa eller genom blästring.

Ta bort färg med varmluftspistol

Färgborttagning med varmluftspistol

Varmluftspistolen är ett väl beprövat verktyg för att få bort gammal färg, och idag också en av de vanligaste. Värmen från pistolen får färgen att lossna från underlaget. Det gör att färgen relativt enkelt kan dras loss i sjok och tillsammans med en bra skrapa blir varmluftspistolen ett kraftigt verktyg mot färgen.

Den fungerar dessutom på de flesta färgtyper, inte minst olje- och alkydfärger. Akrylatfärger och latexfärger kan också tas bort med hjälp av en varmluftspistol.

Nackdel med varmluftspistol

Det finns dock ett uppenbart problem med den här metoden. Värmen kan orsaka skador, och i värsta fall sätta hela huset i brand. Värmen som alstras är på mellan 700 och 900 grader.

Pistolen bör därför användas med försiktighet och med hög koncentration. Värm en liten yta i taget och rör hela tiden på varmluftspistolen. När färgen bubblar har den lossnat från träet.

Dessutom bör alltid skyddskläder bäras när varmluftspistolen används. Flagor av färg, i glödande format, sprids i omgivningen när färgen tas bort. Det kan, om inte skydd finns, skada ögon och luftvägar.

Färgborttagning med gasol

Färgborttagning med gasol och gasolbrännare

En annan metod för att få bort färgen med värme är en gammal och beprövad, men också mycket vansklig och farlig metod. Det handlar om en brännare och vanligaste värmekällan är då gasol. En pistol som alstrar en låga, värmer upp färgen som sedan kan skrapas bort.

Då verktyget som hanteras också alstrar en öppen låga är detta en farlig och riskfylld metod. Gnistor och den höga värmen, inklusive den öppna lågan, kan orsaka brand. Därför ska inte denna metod användas inomhus utan endast utomhus. Se till att du har andningsmask med gasfilter och tillgång till brandsläckare om du tänker använda denna metod.

Färgborttagning med IR-lampa

färgborttagning med ir lampa

Infraröda strålar är på modet inom många områden, inte minst inom färgborttagning. Strålarna får färgen att värmas upp och därmed lossnar färgen från ytan. Det går även fint att lossa gammalt fönsterkitt med Ir-lampa. Det fungerar, då glas inte blir varmt av själva Ir-strålarna.

Fördelen är att Ir-strålar inte bränner, utan värmer fasta ytor, och att temperaturen som uppnås inte överstiger 200 grader. Det ger minimal risk för brännskador. Den här färgborttagningsmetoden fungerar på näst intill alla typer av färg.

För att få bästa effekten kan du först smörja ytan först med linolja och lacknafta. Efter en timme är det bara att påbörja uppvärmningen och ta bort färgen. För att vara på säkra sidan är det alltid bäst att använda sig av skyddsutrustning under arbetet, såsom skyddsglasögon, mask och handskar.

En nackdel med Ir-lampan är priset. Den kostar närmare 4 000 kr, mot varmluftspistolens inköpspris på några hundralappar. Men har du större ytor är en infraröd färgborttagare en god investering. Det går också ofta bra att hyra en Ir-lampa inför borttagningen av färgen.

Kemiskt färgborttagningsmedel

kemisk färgborttagning på putsfasad

Om objektet har flera lager färg kan du behöva upprepa färgborttagningen flera gånger

En annan vanlig metod för att få bort färg är ett medel som går under det självklara namnet färgborttagningsmedel. Sådana medel biter på olje-, alkyd- och latexfärger, men även på lack. Förr var dessa medel för färgborttagning riktigt giftiga, men idag är de oftast biologiskt nedbrytbara. En klassiker är annars lut.

Den kemiska vägen är mest hanterbar på mindre ytor, och passar inte särskilt väl på fasader eller andra större ytor som ska rengöras på färg. Men – om den yta som finns under det översta färglagret inte ska ryka i samband med färgborttagningen är den kemiska vägen bäst även på större ytor.

Det kan handla om färgborttagning på ytor som tidigare målats med en gammal färg. Detta förekommer när äldre hus ska renoveras. Dessutom är det minimal risk för att skada träet om färgborttagningsmedel används.

Färgborttagning med blästring

färgborttagning med sandblästring putsad fasad

Ytterligare en metod för färgborttagning är att blästra bort färgen. Det innebär i praktiken att färgen bombarderas med partiklar under högt tryck. Partiklarna som nyttjas kan bestå av vatten, sand eller granulat. Därmed slås färgen bort från ytan.

Metoden fungerar ypperligt på alla typer av stenfasader och andra icke-organiska material, men är också tillämplig i vissa sammanhang när det handlar om träytor. Fördelen med blästring är att en professionell blästrare kan styra exakt hur mycket av ytan som ska blästras bort.

Det går att hyra blästringsmaskiner, och med lite övning klarar en normalhändig också att göra jobbet någorlunda jämnt.

Nackdelen med blästringen är att färgen som tas bort hamnar ungefär precis överallt, utom på väggen. Så det gäller att städa efter sig om blästringen blir alternativet.

Andra alternativ att ta bort färg

Det går i vissa fall också att helt enkelt slipa bort färgen med en slipmaskin. Det kan däremot gå hårt åt underlaget, så om detta består av trä kan det bli en för tuff metod i vissa fall. I andra fall behöver ändå ytan slipas ned efter färgborttagningen och då kan givetvis slipmetoden fungera som både färgborttagare som ytförbättrare.

Många olika sätt av färgborttagning

Som synes finns det en mängd olika sätt att ta bort färg på. Vilket som är det bästa sättet beror helt enkelt på hur stor yta det handlar om, var ytan finns och vilket material ytan utgör. Dessutom har färgens beskaffenhet en avgörande betydelse.

Den som känner sig osäker om vilken färgborttagningsmetod som passar allra bäst i det enskilda fallet gör rätt i att kontakta professionella inom målerinäringen. Det kan handla om en fackbutik eller om målare som ska ta vid och måla om huset efter färgborttagningen. De vet exakt vilka metoder som passar i det enskilda fallet.

Den som väljer att låta en fackman till arbetet, kan i de flesta fall nyttja rot-avdraget.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se