You dont have javascript enabled! Please enable it! Rädda gamla dekorativa målningar på möbler | dinbyggare.se

Rädda gamla dekorativa målningar

Räddar gammal dekorativ målning

Det finns en fara med genomgripande renoveringar av äldre småhus. När man “blåser ut” den gamla huskroppen gör man det ofta så radikalt att en svunnen tids dekorativa detaljer i tak, på väggar, dörrar, möbler etc kan ryka med.

Ibland kan detta inte undvikas, men inte sällan kan man rädda t ex äldre tiders mer eller mindre oersättliga inredningsmålningar. Det brukar ju heta att “den gamla goda tiden” inte alltid var så god. Detta gäller mycket ofta sådant som har med våra hus och vårt boende att göra.

Nya material och ny teknik gör att vi snabbt förkastar sådant vi betraktar som omodernt. När vi moderniserar ett äldre hus vill vi göra det så bekvämt och praktiskt för oss som möjligt. I ivern att pröva nymodigheter är risken emellertid också stor att även sådant som är eller snuddar vid genuin folkkonst går i sopcontainern av bara farten.

Ibland beror detta på att man inte ser spåren från gångna tider av det enkla skälet att de har målats över. Det kan gälla dekormålningar på paneler och väggar, i tak och fönstersmygar, på dörrar, luckor etc. Samma sak gäller givetvis i hög grad gamla möbler.

Det är ganska vanligt att den färg man möter är tråkig eller rent av sjaskig i kulören och passar illa till t ex vitvarorna i ett modernt kök. Den kanske också har suttit så länge att ytan blivit svår att hålla fräsch och ren.

En spontan reaktion inför sådana täckande målningar är att använda “färgborttagningsmedel” på alltsammans och få fram träets struktur. I den s k plaståldern är nämligen ambitionen att framhäva naturmaterialen, när detta är möjligt påfallande stark. Följer du den intentionen kan dock mycket av värde gå till spillo. Under ett eller flera färgskikt kan nämligen en ursprunglig schablon – eller motivmålning gömma sig.

Den kan vara en “konserverad” släktklenod, gjord av någon bildbegåvad förfader eller utförd av en av de många kringvandrande målare som ännu in på vårt sekel smyckade allmogens inredningar och möbler. Paradoxalt nog är många sådana dekormålningar också tillkomna för att dölja knaggar och lite klumpigt gjorda snickeridetaljer – sådana som vår generation med avlutning och andra färgborttagningsmetoder åter tar fram i dagsljuset.

Det kan alltså finnas starka skäl att titta närmare på många inredningsdetaljer i äldre hus och att renovera med stor varsamhet. Den som arbetar med den eftertänksamheten – antingen man gör det för permanentboende eller för fritiden – räddar då och då inte bara kapital och värdefull miljö åt sig själv utan också en gångna tiders allmogekonst åt eftervärlden.

Är du osäker på om ev underliggande originalmålning är av kulturhistoriskt värde rådgör först med någon kunnig person eller kontakta länsantikvarien. Vilken verktygsutrustning och vilket slags material du behöver är helt beroende av arbetets art och omfång. Ovanstående lista är en förteckning över en utrustning som du har stor nytta av.

Metoder för att ta bort gammal färg

Arbetet med att renovera äldre målningar – antingen det gäller dekorativa figurer eller släta, tidstrogna ytor – består ofta till mer än 90% av att ta bort färglager. Helst ska arbetet göras så försiktigt att den målade ytan man vill bevara blir helt intakt och alltså endast i undantag måste förbättras.

I princip finns det tre sätt att bli av med gammal målarfärg:
Att torrskrapa, bränna eller “luta av“, d v s använda kemiskt färgborttagningsmedel. Vilket sätt du bör välja beror bl a på typ av färg, men framförallt på hur hårt du vill gå fram. Det kan tyckas som om kemiska metoder är mildare än knivar och skrapor, men i regel är det precis tvärtom.

Under förutsättning att du är väl utrustad med tålamod kan du med olika typer av eggverktyg lyfta bort färglager efter färglager för att till slut komma ner till det ursprungliga, det som oftast är mest värt att bevara och eventuellt förbättra.

Även när det gäller att rädda ett underliggande färglager kan dock en kombination av färgborttagningsmedel och skrapning vara rätt metod. Men då måste du arbeta mycket försiktigt. Detta innebär bl a att du inte får stryka på mer än små mängder upplösande medel åt gången och inte heller får lov att bearbeta mer än små ytor i taget. Det är också viktigt att du tvättar och sköljer noga etc. I annat fall är det lätt hänt att du plötsligt har tagit bort mer färg än som avsetts – något som inte kan repareras.

Är du däremot säker på att all färg ska bort är de kemiska metoderna klart överlägsna, i all synnerhet ifråga om snabbhet. Då har du också tre valmöjligheter: att använda fabriksfärdiga färgborttagningsmedel i geléform, att blanda din egen lösning eller att tvätta med kaustiksoda och vatten. Acetonindränkt trassel eller bomull går också bra, alternativt kemiskt ren bensin.

Använder du färgborttagningsmedel förutsätter detta att du allteftersom färgen löses upp skrapar bort den med t ex en spackel. Metoden kräver också en noggrann efterrengöring med rent vatten.

Kaustiksoda fräter starkt och kan i för starka doser både missfärga träet och få fibrerna att resa sig. Sodarester gör också att ev ny färg får dålig vidhäftning. Efter en rejäl sköljning och neutralisering av alkalin i sodan med 5%-ig ättiksyra, bör träet få torka ett par dygn och sedan slipas innan det målas på nytt.

Att bränna bort färg med t ex öppen gasollåga är ganska svårt och brandfarligt. Dels är det nästan bara tjock oljefärg som kan tas bort på detta sätt, dels är det lätt hänt att du också bränner träet.

Då är varmluftspistolen betydligt enklare att hantera, även om du kan skada träet med den också. Här används naturligtvis inget färgborttagningsmedel. Det är enbart den varma luften som gör att färgen bubblar upp och lossnar när du skrapar med kniv eller spackelstål.

Även om det kan vara lite obekvämt är det möjligt att använda varmluftpistolsmetoden utan specialverktyg. Du kan nämligen göra som många konservatorer gjorde innan pistolen var uppfunnen nämligen använda hårtorken eller fönapparaten.

Behöver du ta bort gammal färg? Läs vår guide om färgborttagning: Färgborttagning – Metoder som gör susen

Det här behöver du när du ska rädda gamla dekorativa målningar:

Verktyg:
1. Trekantskrapa 2. Färgskrapa 3. Sickel 4. Sicklingstål 5. Stålspackel 2 st 6. Morakniv 7. Dammborste 8. Penslar av olika slag 9. Varmluftpistol 10. Tvättsvamp 11. Hink 12. Rörpinne.

Material:
Färgborttagningsmedel, Aceton, ev. Kemiskt ren bensin, Målarfärger, Brytfärger, Lösningsmedel, Ättika, ev Maskeringstejp, Skyddspapper eller täckplast, Skyddshandskar och glasögon.

Blanda själv dina bättringsfärger

Innan moderna målarfärger började användas var limfärg den dominerande färgen för inomhusmålning. Den var billig och den fäste bra på nästan vilka underlag, som helst. Än i dag är den ett bra alternativ till moderna plastfärger, t ex när man vill renovera t ex stora takytor av trä, putsade spisar och murstockar. Med hjälp av flytande brytfärg eller torrpigment kan man få olika ljusa pastellkulörer.

Så blandar du egen limfärg

Det går alltid åt mycket limfärg. Blanda 5 kg krita med 2,5 Iiter vatten och rör om väl. Blanda, för sig, 250 gr cellulosalim eller cellulosaklister med 6 Iiter vatten, som får dra en halvtimme. Blanda sedan de två lösningarna och bryt till ev kulör.

Torrskrapning

Förakta inte den väl slipade morakniven som färgskrapa
1. Förakta inte den väl slipade morakniven som färgskrapa, både för små och stora ytor, färglager efter färglager.

Med skepps eller trekantskrapans bladspetsar kommer du in i trånga vinklar
2. Med trekantskrapans bladspetsar kommer du bl.a. in i trånga vinklar. Skärp eggen ofta.

Välj skrapor med utbytbara skär om du inte har möjligheten att slipa eggen
3. Har du inte möjligheten att fila eller slipa upp en skarp egg bör du välja skrapor med utbytbara skär.

Sicklan är ett skarp eggat snickeriverktyg
4. Sickling är egentligen ett skarp eggat snickeriverktyg lämpligt för att få klarlackerade träytor rena.

Fasonerad sickling, s k svanhals
5. Med en fasonerad sickling, s.k. svanhals, kan du också komma åt att “skava” ren svängda ytor.Med färgborttagningsmedel

Prova dig fram vilket rengöringsmedel som är bäst
1. Prova dig fram vilket rengöringsmedel som är bäst. Börja med det allra svagaste.

Gnid försiktigt in lite aceton med trassel
2. Gnid försiktigt in lite aceton med trassel. Var försiktig så att du inte tar bort det färglager du vill spara.

Lägg på ett tunt lager färgborttagningsmedel med en pensel
3. Lägg på ett tunt lager färgborttagningsmedel med en pensel. Ett tjockare lager kan verka för djupt.

Lyft försiktigt av den upplösta färgen med t ex en stålspackel
4. Efter ca 2-3 min (tiden kan variera) kan du försiktigt lyfta av den upplösta färgen med t.ex. en stålspackel.

Gå inte så djupt med spackeln att ett ev undre färgskikt skadas
5. Gå inte så djupt med spackeln att ett ev. undre färgskikt skadas. Det kan vara det skikt du vill bevara.

Vill du påskynda medlets verkan kan du lägga en plastfolie över den behandlade ytan
6. Vill du påskynda medlets verkan kan du lägga en plastfolie över den behandlade ytan.

Små färgrester bör avlägsnas med stor försiktighet
7. Små färgrester bör avlägsnas med stor försiktighet. Använd t ex en knivspets eller glas.

Ta en större pensel och stryka flödigt över en vidare yta om du vet att medlet kan arbeta djupare
8. Vet du att medlet kan få arbeta djupt kan du ta en större pensel och stryka flödigt över en vidare yta.

Eftertvätta noga med lacknafta och slutligen med vatten
9. Eftertvätta noga med lacknafta och slutligen med vatten, så att alla rester från färgborttagningen avlägsnas.Äggoljetempera

Äldre, mera dekorativa målningar, är nästan alltid gjorda med äggtemperafärg eller en gammal typ av oljefärg. Båda är tunna färger, nästan laserande, och är främst avsedda som bottenfärger. Ofta har de använts i flera lager.

Äggtempera blandar du av 1 del ägg (både gulan och vitan), 1 del kokt linolja + några droppar terpentin, s k balsamterpentin, och 2 delar vatten. Pigment, som rörs ut i lite färg, ska förstås också tillsättas. Blandningen ska skakas ihop och ägghinnorna silas bort. Färgen bör förvaras i kylskåp och användas flödigt. Några droppar ättika gör att den inte surnar så fort.

Gammaldags oljefärg blandas av 1 del kokt linolja med en knapp tesked torkmedel (koboltzikativ), en aning terpentin, vitt pigment och brytfärg. Med mindre terpentin blir färgen blankare, med mer mattare. Ökar du andelen pigment blir färgen mer täckande, med mindre andel pigment blir den laserande.

Har du bättrat en större målad yta kanske denna ser alltför nymodig ut vid sidan av en som bättre stått emot tidens tand. Du kan då ge det nya färgskiktet en lätt “antikbehandling”, med betoning på lätt. Nöt då först färgen med t ex lite stålull och gnid sedan, med trasa eller svamp, in en svagt pigmenterad svartbrun blandning linolja/terpentin. Färgpigmentet fastnar då i ytans ojämnheter -just där många års naturlig smuts sätter sig.

Varning!

En fuktig färgyta har sällan eller aldrig samma nyans som en torr. Provmåla därför, gärna flera gånger, innan du bestämmer dig för att acceptera just den blandade nyansen. Var ytterst försiktig med trasor och trassel indränkta med olja, då de självantänder. Bränn upp dem eller dränk dem med mycket vatten innan de slängs.

Tips!

Om man vill veta vilken färgtyp som använts för en äldre målning kan följande enkla test ge svar: Fukta målningen med vatten i en svamp. Löses färgen upp har sannolikt limfärg använts. Är däremot ytan grovknottrig består den med stor säkerhet av sprutmålad sandspackelfärg, som också löses i vatten. Uppstår en mörk fläck utan att färgen löses upp är ytan troligen målad med kalkfärg. Påverkas inte färgen alls av vatten har man att välja mellan alkyd, latex och oljefärg. Pröva då med röd T-sprit. Löser denna upp ytan är den förmodligen latexbehandlad.

När man blandar färg själv och ska bryta den till en bestämd kulör bör man alltid först röra ut färgpigmentet i en mindre mängd färg eller lösningsmedel. I annat fall är det nästan omöjligt att få brytningsfärgen jämt fördelad. Oftast klarar man sig med några få brytningsfärger, t ex zinkvitt och grön umbra, som ger en svagt grå kulör, och zinkvitt, bensvart och ockragult, som ger en grå/gröngrå kulör.

Med varmluftspistol

Den ofta enklaste, men farligaste metoden är att värma utan att bränna tills färgen bubblar
1. Den ofta enklaste, men farligaste metoden. Värm utan att bränna tills färgen bubblar. Skrapa med spackel.

Skuren dekor bränns särskilt lätt
2. Skuren dekor bränns särskilt lätt. Var alltså försiktig med pistolen och lossa färgen med t ex en knivspets.


Bättra tidstroget

Målningen ska i detta fallet bättras på med äggoljetempera
1. Målningen ska i detta fallet bättras på med äggoljetempera. Blanda lika delar ägg och linolja och tillsätt 2 delar vatten.

Häll i några droppar balsamterpentin
2. Häll i några droppar balsamterpentin. Ju mer terpentin desto blankare blir färgen.

Separera lite av äggblandningen och tillsätt pigment till en pasta
3. Separera lite av äggblandningen och tillsätt pigment till en pasta. Gör detta med alla färger som ska användas, i detta fall blått. gult och vitt.

Tillsätt nu lite av de olika kulörerna i äggblandningen för att få fram den slutliga rätta färgen
4. Tillsätt nu lite av de olika kulörerna i äggblandningen för att få fram den slutliga rätta färgen. Ta hellre för lite färg än för mycket.

Det kan vara svårt att få fram exakt samma färg som originalet
5. Det kan vara svårt att få fram exakt samma färg som originalet. Blanda noga och prova de olika nyanserna på t ex en brädbit.

När du är nöjd med nyansen är det bara att försiktigt fylla i de bara partierna med en liten pensel
6. När du är nöjd med nyansen är det bara att försiktigt fylla i de bara partierna med en liten pensel. Var noga så att originalmålningen inte målas över.

Smärre förbättringar av t ex dekormönster görs i regel lättast med oljefärg i tub
7. Smärre förbättringar av t ex dekormönster görs i regel lättast med oljefärg i tub. Applicera färgen med en tunn pensel och var lätt på handen.

Varning!

Färgborttagningsmedel som baserats på kaustiksoda är frätande. Får du lutstänk på huden skölj genast med vatten. Får du lutstänk i ögonen, skölj omedelbart upprepade gånger med vatten och sök därefter genast upp läkare.

Öppna aldrig en burk färgborttagningsmedel utan att lägga skydd över burken. Innehållet kan stänka ut av övertryck. Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och kläder som du inte är så noga med när du arbetar med färgborttagningsmedel. Se dessutom till att du alltid arbetar i väl ventilerade utrymmen. Kan du om möjligt vara utomhus är det allra bäst.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se