Spackel, spackling och olika typer av spackelmassor

Spacklar vägg med spackelmassa

Spackel och spackling är en god och ofta nödvändig grund för de flesta renoveringsarbeten. Det används för att få plana ytor att lägga ett vackert ytskikt på, såsom färg, tapeter eller plattor.

För att få en så bra grund som möjligt är det viktigt att välja rätt spackel vid rätt tillfällen. Det finns nämligen en uppsjö olika varianter att välja mellan, beroende på vad och var det ska spacklas.

Syfte med spackel

Spackel är en massa som läggs i håligheter och täcker över skarvar vid renoveringar. Det kan handla om att göra en vägg slät inför en ommålning eller tapetsering, eller för att göra skarvar och sprickor osynliga i trämöbler.

Det är också vanligt att använda spackel för att skapa plana undergolv och för att skapa fall i till exempel badrum. Spackel kan också användas för att skapa struktur på en vägg, eller för att dölja skarvar i möbler.

Med ett bra spackel kan under göras för de flesta ytor. För att få ett så bra resultat som möjligt, gäller det dock att välja rätt spackel.

Olika typer av spackel för spacklingsarbeten

Spackel är ett samlingsnamn för massor som fyller ut håligheter, sprickor och skarvar som finns på ytor. De har olika egenskaper, beroende på var de ska användas. Här är några vanliga varianter av spackel på marknaden:

Grovspackel används för väggar och golv inomhus. Det ska ha en god fyllförmåga och används gärna på grova ytor då massan är grovkornig. Grovspackel kan också användas vid bredspackling och vid djupare håligheter.

Mediumspackel har finare korn än grovspacklet och används ofta som allroundspackel vid grundarbeten på väggar och tak. Det vanligaste spacklet av alla, då det passar vid många olika tillfällen.

Finspackel används på väggar och tak när kraven är höga på att få en riktigt slät och fin yta. Finspacklet är perfekt för spackling av skarvar mellan gippsskivor och liknande. Vissa varianter av finspackel går helt sonika under namnet skarv- eller fogspackel.

Behöver du spackla en gipsvägg? Läs vår projektguide: Spackla gipsvägg – Så gör du, steg för steg

Rullspackel är ett spackel som passar bra vid bredspackling då det rollas på. Ofta är rullspackel mediumgrovt, men kan även vara grovt.

Våtrumsspackel är speciellt framtaget för att fungera i badrumsmiljöer. Är till för att användas på väggar och i tak så att de är släta innan ytskiktet läggs på.

Golvspackel används för att jämna ut undergolvet inför en golvinläggning. Det torkar snabbt och tål högre belastning än de spackel som är till för väggar och innertak. Olika golvspackel passar för olika underlag.

Flytspackel används som grund på golv. Det är självutjämnande och skapar m helt plan yta på till exempel betonggolv. I badrum och andra våtutrymmen ska ett flytspackel som är godkänt för våtrum användas.

Utomhusspackel är speciellt framtaget för att klara av att sättas på ytor utomhus. Använd inte inomhusspackel för dessa arbeten. De klarar inte den miljön.

Snickerispackel är som det låter ett spackel för snickeriarbeten. Spacklet blir inte helt stelt när det torkar, utan följsamt, vilket är en förutsättning för att det inte ska bildas nya sprickor i möbler och andra träprodukter.

Golvspackel

Golvspackel är som regel snabbhärdande och torkar alltså betydligt snabbare än väggspackel, på 15-30 minuter. Denna typ av spackel måste som regel tåla större påfrestningar.

Med golvspackel kan du jämna till ytan, men också bygga upp fall när detta krävs. Du bör som regel inte lägga tjockare skikt än ca 2 cm åt gången.

För golv finns det dessutom självutjämnande spackel, s.k. flytspackel. Detta spackel är flytande och används till exempel när du ska få ett slitet cementgolv helt jämt. Den flytande massan hälls ut på golvet och fördelas sedan försiktigt med en mycket bred spackel.

Våtrumsspackel är ett särskilt utprovat material avsett för våtutrymmen. Du bör alltid använda denna typ av spackel när du arbetar i våtutrymmen, som badrum, tvättstuga etc. Materialet bidrar tillsammans med andra våtrumsmaterial till att hålla fukt och mögel på avstånd.

Spackel för snickerier

Spackel för snickerier ska du använda för att laga sprickor och få en jämn yta på skåpdörrar, möbler etc. Om träet inte har varit målat förut, bör du grundmåla ytan innan spacklingen. Då fäster massan bättre och den blir också lättare att bearbeta.

Om du måste göra en lagning i en trären yta kan du inte använda vanligt spackel. Ytan efter vanlig spackling blir vit eller gråaktig och lagningen blir ful och tydlig. Välj istället plastiskt trä i lämplig träkulör. Mindre lagningar med denna massa kan bli näst intill osynliga.

Spackelmassor säljs färdigblandade på tub eller i hink. Vissa spackel är snabbhärdande och kan alltså endast användas under kort tid – ca 30 minuter är vanligt. Läs därför alltid bruksanvisningen noga innan du öppnar förpackningen eller blandar spackelmassan.

Att köpa spackel

Spackel säljs antingen i färdigblandat skick eller som torrvara. Torrvaran ska noga blandas med vatten efter de anvisningar som finns. Idag köps den mesta spackeln färdigblandad och klar burkvis. Det är behändigt och enkelt.

Vad som är än viktigare än vad spacklet kommer i för förpackning, är de egenskaper som spacklet har. Ett bra spackel ska ha:

• God fyllförmåga
• Vara lätt att arbeta med
• Ha en jämn kvalitet
• Vara enkelt att slipa ytan på
• Fästa bra
• Torka snabbt utan att spricka

Tänk på: Varje tillverkare har flera olika typer av spackel anpassade efter olika underlag, syften och ändamål. De kan också ge dessa olika benämningar, som inte helt överensstämmer med uppdelningen som vi gjort här ovan.

Läs noga på förpackningen vad spacklet ska användas till och fråga i butiken om du känner dig osäker vilken spackelsort som passar i det enskilda fallet.

OBS! – ett billigt spackel kan bli dyrt i längden! Då spackel generellt sett är en liten kostnad i sammanhanget, lönar det sig att satsa på kvalitet. Se också till att använda rätt spackel för rätt tillfälle.

Vad innehåller spackel egentligen?

Spackel är en massa som stryks på med en spackelspade. Ibland används även roller, särskilt om ytan som ska spacklas är stor. Massan innehåller vanligen fyllnadsmedel, lösningsmedel, bindemedel, konsistensgivare och tillsatsmedel.

Fyllnadsmedel: den viktigaste ingrediensen av dem alla. Ju finare fyllnadsmedel, desto slätare blir ytan på det igenspacklade området. Fyllnadsmedlet kan bestå av sand, pulvriserad dolomit, kalksten, krita eller kaolin.

I finspackel kan fyllnadsmedlet delvis bestå av aluminiumsilikat eller plast. Det är ett lättare material än sand och sten, och passar därför fint under målningsarbeten.

Lösningsmedel: För att göra spacklet lätthanterligt tillsätts vatten.

Bindemedel: Utan bindemedel rasar sanden isär när spacklet torkar. Den vanligaste formen av bindemedel i spackel är polymer latex, men det finns många andra att välja mellan.

Konsistensgivare: Med en konsistensgivare blir spackelmassan lätt att hantera och jobba med.

Tillsatser: För att ge spacklet speciella egenskaper kan tillsatser behövas i massan. Det kan handla om medel för att styra pH-värdet, pigment, klumplösande medel, konserveringsmedel och mögelskydd.

Värt att veta om spackel

Efter avslutat arbete kan du som regel tvätta bort spackelrester från redskap och verktyg med vatten. Det finns även färdigblandat spackel som stryks ut med en roller.

Detta spackel är avsett för underlag av puts, betong och lättbetong. Du jämnar till ytan med hjälp av en bred spackel.

Varning!

Använd alltid skyddsglasögon när du slipar av en spacklad yta. Vid slipningsarbeten ska du även använda andningsskydd. Slipdammet kan i annat fall irritera eller skada ögon och luftvägar.

Spackel för olika underlag

Viktigt!

Material, rekommendationer och arbetsmetoder uppdateras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt och väljer material.

Relaterade artiklar

Se alla målarartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se