You dont have javascript enabled! Please enable it! Spackling och kittningsverktyg | dinbyggare.se

Spackel och kittningsverktyg

Spackel och kittningsverktyg

Handen på hjärtat! Hör du till dem som tycker det är roligt att måla, men “smiter” från spackling och slipning och gärna intalar dig själv, att lite extra flödig färg nog fyller spikhål och småsprickor? Det är du i så fall inte ensam om.

Få av oss gör-det-självare känner någon större entusiasm inför spackelspadar och slipklossar. Men vi får förstås betala för undanflykten. Målningsresultatet blir varken så vackert eller hållbart som förutsättningarna gav vid handen.

När du tar på dig målarens roll har du en väsentlig uppgift: att göra ytor vackra och tåliga. Och du har två möjligheter att göra det: att stryka ytan ifråga med målningsfärg eller klar lack eller genom att klä den med någon typ av tapet.

För gör-det-självaren är målarens jobb alltid stimulerande. Det jobb man lägger ner syns ju mer än de flesta andra. Dessutom tycks det nästan alltid som om förvandlingen går snabbt. Men den snabba förvandlingen är tyvärr lite bedräglig. Antingen vi målar eller tapetserar fordras ett så kallat underarbete eller förarbete ett jobb som de flesta av oss inte uppskattar lika mycket som den slutliga ytbehandlingen.

I och för sig kan detta underarbete vara mer eller mindre omfattande, men i regel tar det längre tid, kräver mera tålamod och större skicklighet än vad själva målningen eller tapetseringen gör. Förarbetet rör sig nästan uteslutande om att spackla och slipa, spackla och slipa och kanske spackla och slipa en gång till, för att underlaget ska bli så jämnt som möjligt. Men numera är spacklingen inte fullt så omständlig och tidskrävande som vi kanske tror. Den mesta tiden går åt till att låta spackelfärgen eller spackelmassan torka!

Ett noggrant underarbete betyder inte bara en vacker yta, utan också att målningen eller tapetseringen håller så mycket längre. Det du satsar på arbete och inköp av material har alltså ett klart samband med den omsorg du lägger ner på förberedelserna. Samma sak gäller i hög grad kittningen av fönster. Där kan man till och med säga, att skönhetsfrågan kommer i bakgrunden.

Kittar du inte ordentligt kommer ofelbart regn och snö att tränga in i fönsterbågen och detta med sådana fuktskador till följd att du förr eller senare måste byta ut fönstersnickerierna. En grundförutsättning för all spackling och kittning är att du har väl fungerande verktyg, dvs. spackelspadar och kittningsverktyg av hög kvalitet. Att sedan spackelmassor och sliputrustning också har betydelse är en självklarhet men en helt annan historia.

1. Kittkniven är ett av de få specialverktyg som så att säga bör ingå i husägarens basuppsättning. En bra kittkniv har ett böjligt blad av härdat och polerat stål.

2. Kittpistolen är en mera avancerad efterföljare till kittkniven. Till denna kopplas färdigblandat fönsterkitt i tub, som sedan “sprutas” ut direkt i kittfalsen.

3. Bredspackeln är det största spacklingsverktyget. Bladet är i regel av härdat stål. Bredspackeln används främst till större fyllnadsspacklingar.

4. Stålspacklar finns i många utföranden och på flera bredder, de vanligaste är 40, 60 och 80 mm. Vid större arbeten kan en stålspackel med runt handtag vara extra greppvänlig.

5. Japanspackeln har fått sitt namn av att den kommer från Japan. Den används mest för lagning av mindre sprickor och skador. Den kan köpas i set med olika bredder.

6. Den tandade spackeln är oftast av hård plast och främst avsedd att användas som limspridare vid limning av golv och sättning av kakel och mosaik.

7. Gummispackeln är en mjuk spackel, som nästan uteslutande används till fogbehandling efter kakelsättningar och mosaikläggning. En vanlig bredd är 80 mm.

8. Masonitspackeln är tillverkad av just masonit, men den kan också förekomma i syntetisk upplaga. Verktyget används främst för att släta ut ojämnheter vid tapetsering med exempelvis vävtapeter.

Relaterade artiklar

Se alla maskiner & verktygsartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se