Kitta om fönster – Så gör du steg för steg

Lär dig hur du kittar om dina fönster med våra detaljerade steg-för-steg beskrivningar. Denna guide täcker allt från hur du tar ner fönstren till själva kittningen och slutligen målningen. Vi inkluderar även en komplett lista på verktyg och material som du behöver för att utföra arbetet.

För att få ett fullgott resultat behöver du ta ner dina fönster och märka varje fönsterbåges plats för att inte få problem när du ska sätta tillbaka dina fönster.

På äldre byggnader är detta särskilt viktigt, eftersom man oftast platstillverkade fönstren. Det innebar att dom aldrig vart exakt likadana. Det gör att du kan få problem med att sätta tillbaka dina fönster om du inte märkt upp fönsterbågarnas givna platser.

Så märker du fönster innan nedtagning

Uppmärkning av fönsterbåge som placerats på fönsterbågens glasruta.

Bilden visar en uppmärkt fönsterbåge som visar bågens givna plats.

1. Märk varje fönsterbåge med en unik kod, till exempel “V1” för våning 1 och “F1” för fönster 1. Använd en märkpenna och bit maskeringstejp som du placerar på fönstrets insida.
2. Skriv samma kod på motsvarande del av fönsterkarmen för att säkerställa korrekt återmontering.
3. Upprepa märkningsprocessen för alla fönster som ska kittas om.
4. Skapa en ritning över fönstrens placering för referens.

Inköpslista: Det här behöver du när du ska kitta om fönster

Verktyg:
1. Hink 2. Gummihandskar 3. Tvättsvamp 4. Kittkniv 5. Pappskiva 6. Stifthammare 7. Trekantsskrapa 8. Slipkloss ev. 9. Stålborste 10. Mjuk borste 11. Trasa 12. Fogspruta 13. ev. Fuktkvotsmätare 14. Arbetsbockar eller arbetsbord.

Material:
Målartvätt, el. ammoniaklösning, Fönsterstift, Slippapper, Oljefärg eller alkydfärg, Terpentin, Fönsterkitt (linoljekitt eller syntetiskt kitt), Maskeringstejp, Rund anstrykare, Sparpensel.

Steg-för-steg-instruktioner för att kitta om träfönster:

Steg 1: Förarbete innan kittning

OBS! Använder du ett syntetiskt fönsterkitt behöver du inte utföra grundmålning med linoljefärg i kittfalsen.

Kittning med linoljekitt och kittkniv

Kittning med syntetiskt kitt och fogspruta

Målning:

Relaterade artiklar

– Se alla fönsterartiklar »

scroll to top

Om artikeln måla träfasad steg för steg

Denna artikel är utförd med noggrann research och med vår erfarenhet samt faktagranskad av en yrkesutbildad fackman (Nisse Hult på Hults Måleri verksam i Stockholm). Om du vill komma i kontakt med Nisse Hult kan du besöka www.hultsmaleri.se